Zamknij
REKLAMA

Tak wygląda w tej chwili Twoje ogłoszenie

Tak może wyglądać Twoje ogłoszenie promowane

Specjalista ds. bezpieczeństwa OT

Spółka Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna informuje, że poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:
SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA OT

Miejsce: Zawada Spółka: Enea Połaniec S.A.
Twoje zadania:
- Identyfikacja podatności/zagrożeń dot. systemów i aplikacji ICS, urządzeń i usług w sieci OT,
- Monitorowanie i analiza bezpieczeństwa systemów ICS, sieci OT z wykorzystaniem zaimplementowanych narzędzi,
- Wsparcie procesu zarządzania incydentami bezpieczeństwa,
- Udział w projektach i procesach wewnętrznych związanych z bezpieczeństwem sieci/systemów OT,
- Analiza i ocena specyfikacji technicznych systemów/aplikacji OT w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- Opracowywanie i bieżące utrzymywanie polityk, procedur, zasad i instrukcji dot. bezpieczeństwa OT,
- Inicjowanie zmian i współpraca w zakresie realizacji zadań dot. bezpieczeństwa OT oraz zgodności z tymi regulacjami,
- Współpraca z administratorami systemów ICS i urządzeń OT odpowiedzialnych za ich utrzymanie/eksploatację,
- Nadzór nad usługami realizowanymi przez zewnętrznych dostawców,
- Udział w procesach związanych z analizą/szacowaniem ryzyka i planami ciągłości działania.
Nasze wymagania:
- Preferowane wykształcenie wyższe, kierunki informatyka/automatyka lub pokrewne,
- Znajomość systemów DCS/SCADA,
- Wiedza dotycząca bezpieczeństwa IT/OT potwierdzona dotychczasową karierą zawodową lub certyfikatami z dziedzin np.: technologii sieciowych, systemów operacyjnych w tym DCS/SCADA, technologii i rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa, wykonywania testów penetracyjnych, monitoringu bezpieczeństwa systemów i aplikacji, rozwiązań kryptograficznych,
- Doświadczenie w zakresie identyfikacji i oceny zagrożeń bezpieczeństwa,
- Zainteresowania cyberbezpieczeństwem syst. automatyki przemysłowej i znajomości standardów w tym obszarze,
- Mile widziane doświadczenie z systemami zarządzania incydentami, systemami monitoringu, korelacji zdarzeń SIEM, zarządzania systemami wykrywania intruzów/ataków np. IPS/IDS/DPI.
- Znajomość dobrych praktyk oraz metod ochrony poufności, integralności i dostępności informacji,
- Bardzo dobra organizacja pracy, dbałość o szczegóły, asertywność i komunikatywność,
- Komunikatywność, umiejętność pracy w grupie,
- Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.


Kandydaci mogą przesyłać oferty na adres: Enea Połaniec SA, Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi , Zawada 26, 28 - 230 Połaniec lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] z dopiskiem Specjalista ds. bezpieczeństwa OT

Załączając swoje CV prosimy o dopisanie klauzuli:
-Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).?
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych aplikacje pozbawione powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.
Informacja Administratora danych:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Połaniec S.A.) z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: [email protected]
2. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:
a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22? § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej: RODO), wobec czego ich podanie jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;
b) podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
c) udzielona zgoda, dla danych osobowych innych niż: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - dane takie mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.
d) ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu w szczególności podmiotom świadczącym dla Administratora usługi IT, serwisowe i administracyjne.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne zostaną zniszczone.
5. Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator przetwarza je na podstawie Pana/Pani zgody.
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przeslanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]
6. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

tel. 158656076
email. rekrutacje.polaniec@enea.pl

Zobacz całe ogłoszenie »

Ogłoszenie promowanePrzedłuż promocję tego ogłoszenia2019-10-31 12:58:33#5921

Wypromuj to ogłoszenie

Aby wypromować to ogłoszenie wyślij SMS o treści AP.OGLPROMO6 na numer 76068.

Koszt wysłania SMS-a wynosi 7,38 PLN brutto. W odpowiedzi otrzymasz SMS z kodem aktywacyjnym, który należy wpisać w poniższe pole.

Wpisz poniżej otrzymany kod SMSUsługa SMS dostępna jest w sieciach T-Mobile, Plus GSM, Orange i Play. Usługi SMS dostarcza i obsługuje CTM Mobiltek.

Właściciel serwisu: VMEDIA, ul. Długa 10D, 87-800 Włocławek

Regulamin ogłoszeń płatnych

Regulamin | Reklamacje

W przypadku wystąpienia problemu z promowaniem ogłoszenia prosimy o kontakt mailowy: biuro@siecportali.pl

Co zyskujesz promując ogłoszenie?

  • Ogłoszenie zostaje umieszczone w grupie ogłoszeń promowanych nad ogłoszeniami standardowymi na okres 7 dni
  • Ogłoszenie jest wyróżnione graficznie, aby przykuć uwagę odbiorcy
  • Natychmiastowa emisja na portalu
Wypromuj ogłoszenie
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone