Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
5
11:49, 04.08.2022
Boisko przy szkole w Tuszymie przejdzie modernizację. Będzie gotowe jeszcze we wrześniu.
11:40, 04.08.2022
Wczoraj w Przecławiu doszło do częściowej blokady chodnika i drogi powiatowej. Interweniowało OSP Przecław.
08:35, 29.07.2022
Jak już informowaliśmy, samorząd powiatu mieleckiego zaplanował remont budynku Przychodni Zdrowia w Przecławiu. Udało się już rozstrzygnąć przetarg na planowane roboty. Jakie będą koszty?
2
09:34, 17.07.2022
Burmistrz Renata Siembab podpisała w imieniu Gminy Przecław przy kontrasygnacie skarbnik Krystyny Kotula umowę na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa klimatyzacji oraz zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Podolu”.
10:02, 15.07.2022
Dobra wiadomość dla mieszkańców Kiełkowa w gminie Przecław: budowa sali gimnastycznej coraz bliżej.
REKLAMA
09:11, 13.07.2022
Nowo wybrana sołtys Rzemienia w gminie Przecław - Grażyna Weber odebrała z rąk burmistrz Renaty Siembab oraz sekretarza Janusza Krakowskiego zaświadczenie o wyborze.
2
06:50, 07.07.2022
Gmina Przecław otrzymała zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy na 2022 rok w łącznej kwocie 50 tysięcy złotych. Na co pójdą te pieniądze?
6
09:25, 06.07.2022
Powiat planuje remont budynku Przychodni Zdrowia w Przecławiu. Co znalazło się na liście zaplanowanych prac?
10
08:05, 28.06.2022
Podczas poniedziałkowej sesji, radni Rady Miejskiej w Przecławiu podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Przecławia Renacie Siembab, stosunkiem głosów: 11 za, 1 wstrzymującym się, przy nieobecności 3 radnych.
26
08:47, 01.06.2022
Prawie 10 milionów złotych na kolejny etap kanalizacji w miejscowości Tuszyma w gminie Przecław przeznaczonych zostanie z Funduszu Inwestycji Strategicznych. Burmistrz Renata Siembab mówi o euforii, ale przypomina też skażenie wody z 2019 roku. 
REKLAMA
5
08:58, 14.05.2022
Do zmian komunikacyjnych dojdzie w miejscowości Rzemień. Zamknięty będzie przejazd kolejowy, ale powstanie nowa droga gminna.
2
09:51, 13.05.2022
Wkrótce rozpoczną się prace przy remoncie drogi w miejscowości Rzemień. Podpisano już umowę z wykonawcą.
13:41, 12.05.2022
W minioną sobotę grupa młodych ludzi dokonała dewastacji na przecławskim Rynku. To miejsce objęte monitoringiem.
10
11:00, 11.05.2022
Gmina Przecław otrzymała środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Na co przeznaczy te pieniądze?
6
09:20, 29.04.2022
Urząd Miejski w Przecławiu opublikował zdjęcia porzuconych odpadów wielkogabarytowych w Łączkach Brzeskich. Jak podkreśla, takich przypadków jest coraz więcej.
REKLAMA
REKLAMA