Zamknij
REKLAMA

Inwestuj i zamieszkaj w Gminie Tuszów Narodowy

13:27, 07.10.2020 | Artykuł promocyjny

Inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, troska o szkolnictwo i przyszłość to priorytety Gminy Tuszów Narodowy.  Ze względu na położenie i infrastrukturę jest ona wyjątkowo atrakcyjna gospodarczo i społecznie. Ma również bogate tradycje historyczne i kulturowe, w tym związane z pielęgnowaniem pamięci o urodzonym w Tuszowie Narodowym gen. W.E. Sikorskim. Sąsiedztwo miasta Mielca, urokliwe zakątki leśne, obiekty zabytkowe, w tym dom urodzenia generała Sikorskiego, sprawiają, że  można tu uprawiać turystykę podmiejską, szczególnie rowerową.

O atrakcyjności Gminy Tuszów Narodowy świadczy fakt, że wzrasta liczba mieszkańców, na co istotny wpływ ma napływ nowych rodzin, kupujących działki budowlane.

Ogromnym atutem gminy są wolne tereny pod inwestycje - blisko 90 ha przy obwodnicy Mielca, tzw. Strefa Tuszów- na które opracowujemy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (etap uzgodnień). Na opracowywanym terenie proponujemy działki do prowadzenia działalności gospodarczej o wielkości od 0,8 do 1,5 ha oraz dla większych przedsiębiorców o wielkości od 3,0 do 5,5 ha – mówi wójt gminy.

Na tych terenach już rozpoczęły działalność pierwsze nowe zakłady przemysłowe.

W latach 2014-2019 w gminie zrealizowano blisko 70 różnych inwestycji, których wartość przekroczyła 40 mln złotych, w tym 25 inwestycji w 2019 roku, na które wydano prawie 7 mln zł.

Budżet zaplanowany na 2020 rok jest wyjątkowo inwestycyjny. Zakładana w nim kwota 22 mln zł na inwestycje stanowi 40% wartości wszystkich wydatków budżetowych.

Wykonane inwestycje realizowano przy minimalnym zadłużeniu gminy, które na koniec 2019 roku wynosiło 3 291 053,76 zł, co stanowi 7,5% zł dochodów budżetowych. Taki wynik świadczy o dobrej kondycji finansowej  gminy, dającej szanse na jej dalszy rozwój i realizację nowych zadań.  

Gmina stawia na oświatę:

• Dodatkowe zajęcia edukacyjne i wyrównawcze w poszczególnych szkołach i zakup pomocy naukowych
• Termomodernizacje i remonty obiektów szkolnych
• Budowa przy każdej szkole boiska lekkoatletycznego
• Budowa kortu tenisowego przy szkole w Tuszowie Narodowym
• W trakcie budowa pełnowymiarowej hali sportowej w Jaślanach
• Funkcjonowanie 3 przedszkoli samorządowych


Boisko lekkoatletyczne przy szkole w Maliniu.


Kort tenisowy w Tuszowie Narodowym.


Otwarcie boiska lekkoatletycznego przy szkole w Borkach Nizińskich.


Boisko lekkoatletyczne przy szkole w Tuszowie Narodowym.


Boisko lekkoatletyczne przy szkole w Czajkowej.

Ostatnie najważniejsze inwestycje gminy w infrastrukturę techniczną:

• Otwarte Strefy Aktywności  w Grochowem I, Ławnicy i Maliniu
• Nowe odcinki sieci wodociągowej w kilku miejscowościach pod potrzeby budownictwa jednorodzinnego
• Zmodernizowana przepompownia ścieków w Maliniu
• Kolejne odcinki kanalizacji w Tuszowie Narodowym i Tuszowie Małym
• Przygotowywana dokumentacja do budowy kanalizacji w Ławnicy
• Kolejne odcinki dróg i chodników, oświetleń ulicznych
• Odnowione domy strażaka, jednostki doposażone w sprzęt i zakupione nowe samochody dla OSP Grochowe II, OSP Jaślany, OSP Ławnica
• Parking  przed ośrodkiem zdrowia w Tuszowie Narodowym
• Przygotowana dokumentacja kompleksowej modernizacje budynku ośrodka zdrowia


Otwarta Strefa Aktywności w Ławnicy.


Otwarcie Strefy Aktywności w Grochowem I.


Odnowiony dom strażaka w Grochowem I.


Nowa droga w Grochowem - Antońka.


Odbiór nowej drogi i chodnika w Jaślanach.


Odbiór nowego samochodu przez OSP Grochowe II.


Przekazanie nowego samochodu dla OSP Jaślany z udziałem wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła.


Odbiór samochodu przez OSP Ławnica.

Infrastruktura społeczna w centrum uwagi

Gmina wspiera funkcjonowanie:

• Zakładu Aktywności Zawodowej w Maliniu, w którym pracuje 45 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu mieleckiego, w tym 19 z terenu gminy - jako jedynej takiej jednostki  samorządowej na Podkarpaciu;
• Niepublicznego Żłobka „Wesoły Bobas” w budynku szkoły w Grochowem I, który w 2019 roku zwiększył liczbę miejsc dla dzieci z 15 do 40, co wynika ze społecznego zapotrzebowania.
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi Dzienny Dom Pomocy w Dębiakach dla 30 seniorów, po adaptacji na ten cel budynku byłej szkoły.

Należy podkreślić, że w gminie od 2019 roku realizowany jest projekt Odnawialne Źródła  Energii, obejmujący montaż solarów, pieców na pelet, paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła, na który kwota dofinansowania ujęta w projekcie wynosiła 7 048 586 zł i do którego chęć udziału zgłaszali mieszkańcy na przełomie 2016/2017 r. W ten sposób 447 gospodarstw domowych już korzysta z instalacji „Odnawialne Źródła Energii”, a 46 skorzysta z projektu „Stop ze smogiem”, co stanowi blisko 25% wszystkich gospodarstw na terenie gminy. Jest to wysoki wskaźnik wykorzystania możliwości dotacji dla poszczególnych gospodarstw domowych.

Gmina działa w sposób przemyślany, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw.

Troska o najmłodszych i seniorów, wychowywanie w duchu wartości i pielęgnowanie oraz utrwalanie dziedzictwa historyczno-kulturowego są stałym elementem realizowanej polityki rozwoju gminy.


Miejsce wypoczynku seniorów przy DDP.


Sala rehabilitacyjna w DDP.


Dzienny Dom Pomocy w Dębiakach dla 30 seniorów.


Zakład Aktywności Zawodowej w Maliniu od 2020 roku poszerzył ofertę usług drukarskich.


Odsłonięcie tablicy upamiętniającej żołnierzy wojny 1920 roku z terenu gminy w 100 lecie bitwy warszawskiej - na placu gen. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym.


Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro składa kwiaty pod pomnikiem generał Sikorskiego z okazji 77. rocznicy śmierci generała.


Fragment ekspozycji w Centrum Pamięci gen. Sikorskiego.


Strefa Tuszów - przyszłością dla gminy.

Warto tutaj przyjechać, zobaczyć i pozostać. Zainwestuj i zamieszkaj w naszej gminie - zapraszamy - Andrzej Głaz wójt Gminy.

 

(Artykuł promocyjny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%