Zamknij
REKLAMA

Czym jest i kto może wziąć pożyczkę podporządkowaną

12:50, 22.01.2020 | Materiał partnera

Pożyczka podporządkowana to taki rodzaj zobowiązania, które jest oferowane różnego rodzaju jednostkom zależnym przez sprawujące nad nimi kontrolę jednostki dominujące.

Można również powiedzieć, że jest to najbardziej popularny sposób finansowania różnego rodzaju biznesów. W praktyce oznacza to, iż pożyczkodawca stanowi podmiot zależny względem pożyczkodawcy. Każdorazowo takie zobowiązanie jest tworzone poprzez zawarcie umowy między dostarczycielem kapitału a bankiem.

Co wyróżnia pożyczkę podporządkowaną?

Tego rodzaju pożyczkę wyróżnia przede wszystkim to, że w chwili upadłości albo bankructwa pożyczkobiorcy, wierzyciel jest spłacany jako ostatni. Oprócz tego pożyczka podporządkowana jest obarczona bardzo dużym ryzykiem. Mimo wszystko jednak jest to i tak jest bardziej opłacalne rozwiązanie niż emisja akcji firmy. Ten konkretny rodzaj finansowania najczęściej jest wykorzystywany przez różnego rodzaju banki - właśnie w ten sposób podejmują one działania mające na celu wspieranie dalszego rozwoju ich spółek zależnych.

Pożyczka podporządkowana to taki rodzaj pożyczki, w której inwestor wyraża zgodę na wysoki poziom ryzyka. Oczywiście nie czyni on tego bezinteresownie. W zamian liczy na udziały w zyskach z tego rodzaju inwestycji. Jego zabezpieczenie to w tym wypadku aktywa przedsiębiorstwa, które zdecydował się on wesprzeć finansowo.

Do kogo jest skierowana pożyczka podporządkowana?

Tego rodzaju oferta jest proponowana przede wszystkim małym oraz średniej wielkości firmom, które działają we wszystkich komercyjnych sektorach. Oprócz tego skierowana jest ona również do różnego rodzaju podmiotów, które dopiero zamierzają kupić jakieś przedsiębiorstwo.

Pożyczka podporządkowana może również zostać wykorzystana do inwestycji w różnego rodzaju rzeczowe aktywa trwałe. Do tego dochodzą jeszcze: kapitał obrotowy, wartości prawne oraz niematerialne. Jej główne zadanie to wzmacnianie oraz rozszerzanie działalności przedsiębiorstwa. Do tego dochodzi jeszcze wspieranie różnego rodzaju zupełnie nowych projektów.

Według jakich zasad odbywa się spłata pożyczki podporządkowanej?

W przypadku tej odmiany pożyczki wierzyciel nie jest w żaden specjalny sposób chroniony - stąd też nie dysponuje on pierwszeństwem zaspokojenia. Pożyczka podporządkowana zabezpiecza interesy wierzyciela uprzywilejowanego. W praktyce oznacza to, iż w sytuacji, gdy firma, która ją zaciągnęła, upadnie albo zbankrutuje, to wówczas pożyczkodawca zostanie spłacony, ale jako ostatni. Zamiast niego, najpierw spłaceni zostaną wszyscy kontrahenci, współpracownicy i firmy, które z nią wcześniej współpracowały.

Spłata takiej pożyczki trwa najczęściej pięć lat. Przedsiębiorca, który ją otrzymał, zaczyna ją spłacać, gdy zostanie zakończony okres finansowania (ten, który wcześniej został zawarty w podpisanej przez niego umowie). Najczęściej odbywa się w to systemie jednorazowym, razem ze wszystkimi należnymi odsetkami.

W pewnych szczególnych okolicznościach pożyczka może zostać spłacona wcześniej, ale żeby tak się stało, najpierw musi na to wyrazić zgodę uprawniony do tego organ nadzoru czyli Komisja Nadzoru Finansowego.

Więcej informacji znajdziesz na https://www.splatachwilowek.pl/czy-wiesz-ze/pozyczka-podporzadkowana-kto-moze-ja-wziac/

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA