Zamknij
REKLAMA

Musisz opłacić podatek od nieruchomości? Sprawdź, którą deklarację wybrać

10:43, 05.08.2020 | Materiał partnera

Większość z nas już jest lub w przyszłości stanie się właścicielami nieruchomości, takich jak dom, mieszkanie czy działka budowlana. Własność wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od nieruchomości, którego wysokość zależy również od tego, w jaki sposób ją użytkujesz, a konkretnie - czy na niej zarabiasz.

Podatek od nieruchomości: najważniejsze informacje

Opodatkowaniu podlegają wszystkie grunty (poza rolnymi i leśnymi), budynki i ich części, mieszkania i lokale z księgą wieczystą oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na ich właścicielu, ale też na użytkowniku wieczystym lub posiadaczu samoistnym (każdy z nich używa nieruchomości jak właściciel choć formalnie nim nie jest) oraz, w niektórych przypadkach, posiadaczu zależnym, który dysponuje nieruchomością należącą do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego. Podatek od nieruchomości płacisz gminie, w której znajduje się Twój dom czy mieszkanie, a jego wysokość zależy od powierzchni budynku czy gruntu oraz lokalnej stawki podatkowej. W tym celu musisz złożyć odpowiednią deklarację in-1 lub dn-1. Czym się różnią?

Deklaracja in-1: dla właścicieli indywidualnych

Dotyczy osób fizycznych, a więc każdego indywidualnego właściciela działki, budynku lub mieszkania, który użytkuje na własne potrzeby lub w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Deklarację in-1 musisz złożyć do 14 dni od dnia, gdy kupiłeś nieruchomość, zacząłeś z niej korzystać jak właściciel, uzyskałeś prawo do użytkowania wieczystego lub nastąpiła zmiana wysokości podatku, bo na przykład odsprzedałeś część swojej działki. Osoby fizyczne opłacają podatek od nieruchomości w czterech proporcjonalnie rozłożonych ratach, do 15 dnia marca, maja, września i listopada w danym roku podatkowym. Jeśli kwota wyliczonego podatku nie przekracza 100 złotych możesz zapłacić go jednorazowo, w pierwszej racie, przelewem lub gotówką w odpowiedniej kasie. Deklarację możesz złożyć osobiście, przesłać pocztą lub wysłać za pośrednictwem internetu, na przykład przez Profil Zaufany ePUAP, dzięki czemu wszelkie formalności podatkowe załatwisz bez wychodzenia z domu. 

Deklaracja dn-1: wybierz ją, gdy jesteś przedsiębiorcą

Za jej pośrednictwem podatek od nieruchomości opłacają osoby prawne, czyli między innymi spółki, banki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia czy fundacje. Osoby prawne, w przeciwieństwie do osób fizycznych, nie muszą składać deklaracji w terminie 14 dni od nabycia prawa własności do nieruchomości, ale do 31 stycznia danego roku podatkowego. Jeśli jednak obowiązek podatkowy powstał po tym terminie, okres 14 dni nadal obowiązuje. 

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (mowa o spółkach różnego typu, w tym cywilnych) inny jest również schemat spłaty kolejnych rat podatku. Są oni zobowiązani wnieść opłatę do 15 dnia każdego miesiąca, za wyjątkiem stycznia, gdy może to nastąpić ostatniego dnia tego miesiąca w danym roku. Podobnie jak w przypadku podatku od osób fizycznych, jeśli jest niższy niż 100 złotych, można opłacić go jednorazowo, również przez internet. Za pośrednictwem strony https://przyjaznedeklaracje.pl/podatki-od-nieruchomosci dowiesz się, jak złożyć deklarację online wygodnie i szybko. 
 

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA