Zamknij
REKLAMA

Znak CE na nawozy - rozporządzenie 2019/1009 - nowość!

10:45, 01.07.2020 | Materiał partnera

Centrum Certyfikacji CECE-Polska jako wiodąca firma zajmująca się kompleksowym wdrażaniem oznakowania CE, badaniami, doradztwem, szkoleniami ora szkoleniami online w zakresie znaku CE, jeszcze w czerwcu 2020 przeprowadzi pierwsze szkolenia dotyczące oznakowania CE dla nawozów.

Szkolenie dotyczy następujących przepisów zasadniczych:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003
  • Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Coucil of 5 June 2019laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009 and repealing Regulation (EC) No 2003/2003
  • Przepisy do pobrania - https://www.ce-polska.pl/2019-1009 więcej informacji zadzwoń +48 735 790 790

Rysunek 1 Produkty nawozowe UE - procesy oceny zgodności - znak CE

Szkolenie ma przygotować producentów produktów nawozowych do zmian, które nastąpią 16 lipca 2022. Produkt nawozowy oznacza substancję, mieszaninę, mikroorganizm lub każdy inny materiał, stosowane lub przeznaczone do stosowania na rośliny lub ich ryzosferę lub na grzyby lub ich mykosferę, lub przeznaczone do stworzenia ryzosfery lub mykosfery, albo samodzielnie, albo po zmieszaniu z innym materiałem, w celu dostarczania roślinom lub grzybom składników pokarmowych lub w celu poprawy efektywności wykorzystania składników pokarmowych.

Rysunek 2 Produkty nawozowe UE - procesy oceny zgodności - znak CE

Na szkoleniu poruszona zostanie problematyka przepisów zasadniczych i przepisów szczegółowych. Szczególnie ważnym elementem szkolenia będzie znakowanie i sama deklaracja zgodności UE.

Szkolenie dedykowane jest krajowym i zagranicznym producentom nawozów. Szkolenie znak CE dla nawozów jest innowacyjna usługą na polskim rynku. Centrum Certyfikacji CECE-Polska jako pierwsze rozpoczęło szkolić z tej dziedziny.

Centrum Certyfikacji CECE-Polska w zakresie znaku CE szkoli także w temacie podstaw oznakowania CE, maszyn i urządzeń, zabawek, wyrobów budowlanych, wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej.

Firma prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte, w wersji stacjonarnej, wyjazdowej i online.

Więcej informacji pod numerem +48 61 830 81 81 lub na naszej stronie www.znak-ce.pl

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%