Zamknij
REKLAMA
REKLAMA
1
11:21, 21.11.2020
Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej znalazła się wśród ok. 200 placówek w kraju, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK ? operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej - przekazał 25 tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie "Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE".
41
09:47, 02.11.2020
W corocznym Rankingu Samorządów na drugim miejscu wśród gmin wiejskich znalazła się gmina Padew Narodowa.
13:45, 02.10.2020
Na ostatniej sesji Rady Gminy w Padwi Narodowej odbytej w dniu 29 września 2020 r. podjęto szereg istotnych uchwał zwiększających plan budżetu na rok bieżący.
00:00, 28.09.2020
Od dnia 16 października 2020 r. Gmina rozpoczyna sprzedaż atrakcyjnych działek z przeznaczeniem pod budownictwo jednorodzinne na Osiedlu "Polska Wieś III" w Padwi Narodowej!
3
08:11, 20.09.2020
Rozpoczął się remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 985 w gminie Padew Narodowa.
10:34, 03.09.2020
We wsiach Zachwiejów i Zarównie w Gminie Padew Narodowa zakończył się proces scalania gruntów. Akcja poprzedzona była szerokimi konsultacjami z lokalna społecznością z obu miejscowości.
11
10:54, 08.08.2020
W tym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty odbył się w nietypowych warunkach. Termin został przesunięty z kwietnia na czerwiec, obowiązywał reżim sanitarny, a uczniowie od marca uczyli się i przygotowywali do niego zdalnie. Stres z tym związany był na pewno spory, jednak uczniowie z Padwi Narodowej zmobilizowali się, osiągając bardzo dobry wynik, plasujący szkołę na drugim miejscu w powiecie mieleckim.
2
11:52, 07.08.2020
1 sierpnia 2020 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kębłowa, jak co roku uczciła pamięć o Powstaniu Warszawskim.
12:14, 03.08.2020
W dniu 31 lipca  na zebraniu wiejskim w Przykopie dokonano wyboru nowego sołtysa wsi. 
5
11:07, 11.07.2020
Wójt gminy Padew Narodowa Robert Pluta jednogłośnie uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019.
REKLAMA
5
10:47, 09.07.2020
W środę, 8 lipca w Padwi Narodowej została oficjalnie otwarta filia Biura Poselskiego Fryderyka Kapinosa.
12:06, 20.06.2020
Komunikat dla mieszkańców gminy Padew Narodowa.
11:46, 08.06.2020
W ramach Programu Ministra Sprawiedliwości dla pracowników oświaty, uczniów, jednostek OSP zostały przekazane przez pracowników Służby Więziennej Zakładu Karnego w Przemyślu maseczki, które mimo odmrażania gospodarki będą służyć uczniom, nauczycielom, druhom strażakom z OSP, a także ratownikom ze stacji Pogotowia Ratunkowego w ramach bieżących działań oraz pracy ? podnosząc poczucie bezpieczeństwa
1
10:17, 06.06.2020
Wicemarszałkowie województwa podkarpackiego Piotr Pilch i Stanisław Kruczek podpisali z wójtem gminy Padew Narodowa Robertem Plutą umowę na remont chodnika w miejscowości Padew Narodowa na drodze wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica (lewa strona).
09:46, 25.05.2020
W związku z możliwością wznowienia zajęć w placówkach Senior+ po 24 maja, wznowione zostaną zajęcia w Domu Dziennym Senior-Wigor w Przykopie oraz Klubie Senior+ w Padwi Narodowej.
REKLAMA