Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
10:34, 03.09.2020
We wsiach Zachwiejów i Zarównie w Gminie Padew Narodowa zakończył się proces scalania gruntów. Akcja poprzedzona była szerokimi konsultacjami z lokalna społecznością z obu miejscowości.
11
10:54, 08.08.2020
W tym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty odbył się w nietypowych warunkach. Termin został przesunięty z kwietnia na czerwiec, obowiązywał reżim sanitarny, a uczniowie od marca uczyli się i przygotowywali do niego zdalnie. Stres z tym związany był na pewno spory, jednak uczniowie z Padwi Narodowej zmobilizowali się, osiągając bardzo dobry wynik, plasujący szkołę na drugim miejscu w powiecie mieleckim.
2
11:52, 07.08.2020
1 sierpnia 2020 r. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Kębłowa, jak co roku uczciła pamięć o Powstaniu Warszawskim.
12:14, 03.08.2020
W dniu 31 lipca  na zebraniu wiejskim w Przykopie dokonano wyboru nowego sołtysa wsi. 
5
11:07, 11.07.2020
Wójt gminy Padew Narodowa Robert Pluta jednogłośnie uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019.
5
10:47, 09.07.2020
W środę, 8 lipca w Padwi Narodowej została oficjalnie otwarta filia Biura Poselskiego Fryderyka Kapinosa.
12:06, 20.06.2020
Komunikat dla mieszkańców gminy Padew Narodowa.
11:46, 08.06.2020
W ramach Programu Ministra Sprawiedliwości dla pracowników oświaty, uczniów, jednostek OSP zostały przekazane przez pracowników Służby Więziennej Zakładu Karnego w Przemyślu maseczki, które mimo odmrażania gospodarki będą służyć uczniom, nauczycielom, druhom strażakom z OSP, a także ratownikom ze stacji Pogotowia Ratunkowego w ramach bieżących działań oraz pracy ? podnosząc poczucie bezpieczeństwa
1
10:17, 06.06.2020
Wicemarszałkowie województwa podkarpackiego Piotr Pilch i Stanisław Kruczek podpisali z wójtem gminy Padew Narodowa Robertem Plutą umowę na remont chodnika w miejscowości Padew Narodowa na drodze wojewódzkiej nr 985 Nagnajów-Dębica (lewa strona).
09:46, 25.05.2020
W związku z możliwością wznowienia zajęć w placówkach Senior+ po 24 maja, wznowione zostaną zajęcia w Domu Dziennym Senior-Wigor w Przykopie oraz Klubie Senior+ w Padwi Narodowej.
REKLAMA
1
11:22, 15.05.2020
Gmina Padew Narodowa pozyskała kwotę 60 000 zł na realizację grantu "Zdalna Szkoła".
4
11:11, 10.05.2020
Od środy (6 maja) na wyposażeniu Urzędu Gminy jest urządzenie SANIVIR wyposażone w najnowocześniejszy system dezynfekcji i odkażania pomieszczeń poprzez zamgławianie, które przy użyciu nadtlenku wodoru eliminuje pełne spektrum patogenów.
14:01, 16.04.2020
Wójt gminy Padew Narodowa oraz przewodniczący rady gminy Janusz Bik napisali podziękowania dla swoich mieszkańców. Skierowali też do nich kilka ważnych informacji.
9
11:00, 09.04.2020
- W związku z rozprzestrzenianiem się na terenie naszego kraju koronawirusa i mając na względzie  przede wszystkim zdrowie mieszkańców naszej gminy i ochronę przed COVID-19 podjęliśmy decyzję o zakupie dla każdego mieszkańca maseczek ochronnych wielokrotnego  użytku - przekazuje Urząd Gminy Padew Narodowa.
11
10:10, 04.04.2020
W związku z trwającą w Polsce trudną sytuacją epidemiczną Rada Gminy Padew Narodowa na wniosek Wójta gminy Roberta Pluty po konsultacjach z dyrektorem szpitala w Mielcu Józefem Więcławem przekazała kwotę 10 000 zł na zakup środków ochronnych i sprzętu niezbędnego w obecnej sytuacji, które mają być wykorzystane do profesjonalnego zabezpieczenia pacjentów oraz kadry medycznej szpitala.
REKLAMA