Zamknij
REKLAMA

Energia Euro Park ogłasza przetarg na dostawę wyłączników

11:31, 27.06.2022 | Ogłoszenie płatne

Energia Euro Park Spółka z o.o. z/s w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 3, 
NIP 8172172671, REGON 180866889,  KRS 0000432700,
zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację zadania pn. „Dostawa wyłączników próżniowych stacjonarnych wraz z wózkami na potrzeby Energia Euro Park Sp. z o. o.”.
Znak postępowania 22/2022.

Zamawiający informuje, że dopuszcza następujący sposób składania ofert: oferty w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez upoważnionych przedstawicieli Oferenta, dostarczone na adres e-mail Zamawiającego: [email protected]

Nowy termin składania ofert: 8 lipca 2022 r., godz. 12:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 8 lipca 2022 r., godz. 12:15.

Szczegóły dotyczące przetargu wraz z dokumentacją znajdują się na stronie www.eepark.pl

(Ogłoszenie płatne)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%