Zamknij
REKLAMA

Obowiązki po zakupie pojazdu

12:58, 04.10.2019 |

Zakup pojazdu wiąże się z koniecznością dopełnienia przez nowego posiadacza kilku formalności. Należy wykonać poszczególne czynności w określonym czasie, w innym wypadku możemy ponieść poważne konsekwencje. O jakich obowiązkach musi pamiętać kupujący i kiedy musi ich dopełnić?

Zawarcie umowy ubezpieczenia OC

Zadaniem posiadacza pojazdu jest zawarcie umowy ubezpieczenia OC. W przypadku transakcji kupna-sprzedaży zbywca obowiązkowo przekazuje polisę OC kupującemu, który może, ale nie musi korzystać z tego ubezpieczenia. W przypadku polisy poprzedniego posiadacza pojazdu nie obowiązuje zasada automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej. Wygaśnie ona wraz z zakończeniem umowy. Kupujący musi również pamiętać, że jeśli zdecyduje się na korzystanie z OC poprzedniego właściciela, to zakład ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki. Nie jest powiedziane, że zrobi to od razu po otrzymaniu zgłoszenia o zawartej transakcji – może tego dokonać nawet za kilka miesięcy. Wówczas nabywca w dalszym ciągu ma możliwość wypowiedzieć umowę, ale nie uniknie konieczności uregulowania składki za wykorzystany okres ochrony. Inaczej wygląda sytuacja, jeśli poprzedni posiadacz pojazdu nie miał wykupionego OC albo ochrona wygasa automatycznie w dniu zawarcia umowy transakcji kupna-sprzedaży. Wtedy nowy właściciel musi zadbać o to, aby nie doszło do przerwy w ochronie ubezpieczeniowej, gdyż od dnia zawarcia transakcji, to on będzie odpowiedzialny za utrzymanie ciągłości OC. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku na posiadacza pojazdu może zostać nałożona kara przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W jakich przypadkach warto zmienić zakład ubezpieczeń, w którym korzystamy z ochrony ubezpieczeniowej? Jeśli współpraca z nim nie układa się tak, jak powinna. Często towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają adekwatne odszkodowania dopiero po interwencji takich firm jak Fundusz Odszkodowań. To też pokazuje, jak działa firma.

Rejestracja pojazdu w wydziale komunikacji

Kolejnym obowiązkiem jest rejestracja pojazdu w wydziale komunikacji, pod który podlegamy. Mamy na to 30 dni, licząc od dnia zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. Teoretycznie to bardzo dużo czasu, jednak warto dopełnić tej formalności jak najszybciej, gdyż w przeciwnym wypadku np. mandaty nałożone na nowego posiadacza mogą być wysłane na adres sprzedającego, który będzie musiał w jakiś sposób wyjaśnić zaistniałą sytuację. Żeby zarejestrować pojazd, należy wybrać się do wydziału komunikacji wraz z niezbędnymi dokumentami, takimi jak m.in. umowa kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny wraz z aktualnymi badaniami technicznymi, karta pojazdu (jeśli została wydana), wypełniony wniosek i potwierdzenie wniesienia wszystkich opłat. Dokładna lista, w zależności od tego, jaki pojazd podlega rejestracji, znajduje się na obywatel.gov.pl. Warto zweryfikować przed udaniem się do urzędu, czy na pewno mamy wszystkie dokumenty. Rejestracji może dokonać właściciel pojazdu lub ktoś inny na podstawie pełnomocnictwa.

Zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych

Nabywca pojazdu musi również uregulować podatek od czynności cywilnoprawnych, ale tylko w przypadku, gdy transakcję zawarto na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Nabywca musi złożyć deklarację PCC-3 i zapłacić podatek w wysokości 2 proc. od wartości pojazdu w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia transakcji. Jeśli cena nie przekracza 1000 zł, to nie mamy ani obowiązku składania deklaracji, ani zapłaty podatku. Należy podkreślić, że powinien być on wyliczony na podstawie wartości rynkowej pojazdu. Jeśli w umowie została zawarta zaniżona cena i od niej naliczono podatek, to urząd skarbowy może wezwać właściciela do uregulowania wyższej kwoty, zgodnie z wartością nabytku. W przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturą VAT, to wówczas kupujący zwolniony jest z opodatkowania.

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA