Zamknij
REKLAMA

Obradowali w marcu, teraz wracają. Kiedy sesja?

10:36, 24.05.2022 | ks
Skomentuj
REKLAMA

Na poniedziałek, 30 maja zaplanowano kolejną sesję Rady Powiatu Mieleckiego. To powrót radnych do pracy po dłuższej przerwie - ostatnie obrady odbyły się 21 marca.

Po dłuższej przerwie w obradach do pracy wracają radni powiatu mieleckiego. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym i znów - po dłuższej przerwie - w sali obrad starostwa, a nie auli ZST, jak to było w ostatnich miesiącach. Sesję zaplanowano na poniedziałek, 30 maja od godz. 12:00.

Czym zajmą się radni powiatowi? W zaplanowanym porządku obrad znalazły się 23 punkty, wśród których poza standardowymi elementami jak sprawozdania z działalności czy bieżące zmiany budżetowe, są także kwestie związane chociażby z udzielaniem pomocy samorządom gminnym, powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pełny porządek obrad sesji Rady Powiatu Mieleckiego na 30 maja br. publikujemy poniżej:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu. 

2. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/329/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2022 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania upoważnień zarządowi powiatu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2022.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla społeczności lokalnej Ukrainy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w 2022 roku. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w 2022 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w 2022 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w 2022 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego w 2022 roku. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/352/2022 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2022 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka.

15. Ocena zasobów pomocy społecznej na terenie Powiatu Mieleckiego za rok 2021 wraz z rekomendacjami.

16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Mielec zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2022 roku.

19. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy przez Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu z American Heart of Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Ustroniu. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 marca 2022 r.

22. Informacja o realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Powiatu Mieleckiego na lata 2016-2022.

23. Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

(ks)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (1)

Wyplaty za kwiecienWyplaty za kwiecien

5 1

za kwiecien im zaplacili diety czy nie? bo nie bylo zadnej sesji? pytam ja - podatnik, z ktorego podatkow utrzymuje urzednikow i poslka biurokracje-mistrzow papierkologii 13:32, 24.05.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%