Zamknij
REKLAMA

Poszerzaj wiedzę i kompetencje. Studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej

11:37, 13.01.2022 | Artykuł sponsorowany
Politechnika Krakowska.

Zdobywają nagrody za innowacyjne osiągnięcia, w tym za projekty dyplomowe, szybko znajdują zatrudnienie w czołowych przedsiębiorstwach lub dalej podążają naukową ścieżką i wybierają Szkołę Doktorską PK. Świetnie przygotowani merytorycznie i gotowi do podejmowania wyzwań rynku pracy – tacy właśnie są absolwenci studiów II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Nadarza się okazja, by dołączyć do ich grona. 17 stycznia rusza rejestracja na studia stacjonarne i niestacjonarne. Na kandydatów czekają atrakcyjne kierunki, m.in.: informatyka, infotronika, informatyka stosowana, pojazdy samochodowe, elektrotechnika i automatyka, mechanika i budowa maszyn, architektura i wiele innych.


Dobra baza dla kreatywnych

Kreatywność, interdyscyplinarne podejście, otwartość na wyzwania współczesności oraz dobre przygotowanie merytoryczne wyróżniają magistrów inżynierów po Politechnice Krakowskiej. Tylko w ostatnim czasie studenci II stopnia na PK zdobyli Nagrodę Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, granty Narodowego Centrum Nauki i innych prestiżowych instytucji, medale i odznaczenia, Nagrodę Miasta Krakowa. W związku z tym, nie mogą dziwić wyniki badania dotyczącego zawodowych losów absolwentów, które wskazują, że ponad 90 proc. magistrów inżynierów po PK znalazło zatrudnienie w ciągu pół roku po obronie dyplomu, a zdecydowana większość została zatrudniona jeszcze w czasie trwania nauki. Co niezwykle istotne, ponad 90 proc. wychowanków Politechniki Krakowskiej deklaruje, że ich zatrudnienie jest zgodne lub częściowo zgodne z profilem kształcenia.

Na wysoką jakość kształcenia składa się kilka elementów. Jednym z nich jest infrastruktura badawcza i dydaktyczna. Politechnika Krakowska dysponuje nowoczesnymi laboratoriami, dającymi niezwykłe możliwości badawcze. Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych to jedna z unikatowych placówek, gdzie prowadzone są testy dużych obiektów inżynierskich w skrajnych temperaturach, sięgających np. -50 °C. Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego wiedzie prym w zakresie testowania technologii energooszczędnych, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz komfortu użytkowania budynków niskoenergetycznych. Możliwości badawcze Politechniki poszerzy niebawem Laboratorium Aerodynamiki Środowiskowej, gdzie będą prowadzone badania modelowe i symulacje komputerowe dotyczące dynamicznego oddziaływania na smog i przewietrzanie miast, a także eksperymentalne badania wpływów środowiskowych i klimatycznych na rozwiązania inżynierskie.

Dzięki szeroko zakrojonej współpracy Politechniki Krakowskiej z czołowymi firmami (np. Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, Astor, Siemens Mobility, ABB), studenci zdobywają zawodowe szlify podczas praktyk i staży u przyszłych pracodawców. Dodatkowo, poprzez aktywność w licznych kołach naukowych, a także realizację ciekawych projektów naukowych wspólnie z naukowcami PK oraz mentorami biznesowymi, mogą rozwijać kompetencje zawodowe i umiejętności przydatne do pracy w zespole czy zarządzania. Na uczelni funkcjonuje FutureLab – wyjątkowe w skali kraju laboratorium studenckich innowacji, finansujące najbardziej śmiałe projekty. W rozstrzygniętej miesiąc temu edycji konkursu dla studentów, 19 projektów otrzymało środki na łączną kwotę 470 tys. zł, które zostaną przeznaczone m.in. na takie przedsięwzięcia, jak: opracowanie innowacyjnych i efektywnych metod diagnostyki chorób nowotworowych opartych na zaawansowanych obliczeniach, stworzenie technologii do samodzielnego budowania ścian domów o powierzchni do 70 m kw., czy opracowanie urządzenia przetwarzającego tekst na alfabet Braille’a z możliwością wykorzystania detekcji obrazu i funkcjonalnością nauczania alfabetu. Co więcej, dla aktywnych naukowo studentów, Politechnika oferuje program finansowego wsparcia w ramach własnego funduszu stypendialnego.


Gotowi do działania i doceniani

Żakom z Politechniki Krakowskiej bardzo dobrze udaje się przekuwać zdobytą wiedzę na konkretne działania. W ostatnim czasie głośno było w mediach o samodezynfekującym się krześle – wynalazku zrealizowanym w ramach pracy magisterskiej przez Angelikę Kopcińską, czy projekcie Dominika Pacholika, zakładającym budowę mamuciej skoczni narciarskiej w Pieninach. Wynalazki i projekty realizowane przez studentów Politechniki Krakowskiej są wysoko ocenianie. Przykładowo, Kinga Bazan, która na Politechnice studiowała gospodarkę przestrzenną, została laureatką prestiżowej Nagrody Miasta Krakowa. W ramach pracy magisterskiej przygotowała bardzo dokładną analizę rozmieszczenia ludności w Krakowie, wykorzystując szereg alternatywnych źródeł demograficznych, np. danych dotyczących średniego dobowego zużycia wody przez jednego mieszkańca. Zebrane informacje są niezwykle cenne przy budowaniu modelu transportowego miasta.

We wrześniu ub. Patryk Włodarczyk z Wydziału Architektury zdobył nagrodę w międzynarodowym konkursie „Home futura”. Jury doceniło jego projekt „INvisible house”, stworzony z myślą o osobach niedowidzących. Młody architekt zaproponował m.in. małe ogrody sensoryczne, podzielone na sekcje: dotyk, słuch i węch. Z kolei absolwentka Wydziału Architektury, Aleksandra Skrzypek, została laureatką Konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za swoją pracę dyplomową, w której zajęła się kwestią rewitalizacji jednego z obszarów Krakowa. W maju 2021 r. Agnieszka Tkaczyk, studentka inżynierii biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, odebrała nagrodę w konkursie „Kraków bez barier”. Jej projekt elektronicznej protezy dłoni sterowanej impulsami mięśniowymi może pomóc osobom po amputacjach w powrocie do normalnego funkcjonowania.


Świetnie skrojona oferta

Politechnika Krakowska przygotowała atrakcyjną ofertę kierunków na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach II stopnia. Na kandydatów czeka: architektura, architektura w języku angielskim, architektura krajobrazu, automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, budownictwo w języku angielskim, elektrotechnika i automatyka, energetyka w języku polskim, energetyka w języku angielskim, fizyka techniczna w języku polskim, fizyka techniczna w języku angielskim, gospodarka przestrzenna, informatyka, informatyka stosowana, infotronika, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska w języku polskim, inżynieria środowiska w języku angielskim, mechanika i budowa maszyn w języku polskim, mechanika i budowa maszyn w języku angielskim, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, pojazdy samochodowe, środki transportu i logistyka, systemy i urządzenia przemysłowe, technologia chemiczna w języku polskim, technologia chemiczna w języku angielskim, transport.


Zostań studentem II stopnia na PK

Rejestracja na studia II stopnia rozpoczyna się 17 stycznia i odbywa się w sposób elektroniczny za pośrednictwem formularza dostępnego z poziomu Portalu Rekrutacyjnego. Co ważne, mogą jej dokonać także osoby, które nie posiadają jeszcze dyplomu ukończenia studiów I stopnia. Wystarczy zaświadczenie zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu ukończonych studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów. Sam proces rejestracji nie jest skomplikowany, a listę wymaganych dokumentów można znaleźć tutaj. Kandydaci zainteresowani studiami na Wydziałach: Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym oraz kierunku międzywydziałowym gospodarka przestrzenna, będą mogły dokonać elektronicznej rejestracji do 7 lutego (do godz. 14.00). Nieco krócej trwa rejestracja na Wydział Architektury – do 4 lutego.

Jeśli chodzi o dodatkowe kryteria kwalifikacyjne, należy się ich spodziewać w przypadku rekrutacji na Wydział Architektury (przygotowanie portfolio według kryteriów dla architektury i architektury krajobrazu; należy je złożyć w dniach od 17 stycznia do 6 lutego), a także w rekrutacji na kierunki prowadzone w języku angielskim (np. test sprawdzający kompetencje językowe). Może również wystąpić konieczność przystąpienia do testu weryfikującego efekty uczenia się. Kryteria podano w Portalu Rekrutacyjnym.

Postępowanie kwalifikacyjne na Wydział Architektury (w tym testy sprawdzające efekty uczenia się oraz znajomość języka angielskiego) zaplanowano w dniach 8-14 lutego, a ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów – na 15 lutego. W przypadku pozostałych wydziałów PK i międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna, postępowania kwalifikacyjne odbędą się od 8 do 11 lutego, zaś listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów zostaną ogłoszone do 14 lutego br.

Szczegóły związane z rekrutacją na stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia na PK, w tym harmonogram, znajdują się pod adresem: rekrutacja.pk.edu.pl.

 

Fot. materiały PK

(Artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%