Zamknij
REKLAMA

Trwa rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Jeszcze są wolne miejsca na atrakcyjnych kierunkach!

00:00, 23.08.2021 | Artykuł sponsorowany

Na Politechnice Krakowskiej trwa rekrutacja na studia I stopnia, które rozpoczną się w październiku. Kandydaci wciąż mogą się rejestrować m.in. na architekturę krajobrazu, budownictwo, fizykę techniczną, nanotechnologie i nanomateriały, inżynierię środowiska, inżynierię wzornictwa przemysłowego, energetykę, inżynierię bezpieczeństwa, inżynierię produkcji, mechanikę i budowę maszyn, inżynierię czystego powietrza. Rejestracji można dokonać za pomocą elektronicznego systemu, a wszelkie szczegóły związane z rekrutacją dostępne są pod adresem rekrutacja.pk.edu.pl

Na nowy rok akademicki Politechnika Krakowska przygotowała ponad 30 kierunków studiów, również w języku angielskim. Oferta edukacyjna uczelni stawia na praktyczne aspekty kształcenia i jest doskonale dostosowana do potrzeb rynku. Dzięki temu absolwenci PK nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Najnowsze badania pokazują, że aż 93 proc. osób, które ukończyły studia magisterskie, znajduje zatrudnienie do pół roku po obronie dyplomu. Większość z nich pracuje jeszcze w czasie studiów.

Rekrutacja na studia stacjonarne na PK rozpoczęła się 7 czerwca. W lipcu na wszystkich wydziałach odbyło się kilka postępowań kwalifikacyjnych. Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się kierunki informatyczne: informatyka, informatyka w inżynierii komputerowej, informatyka stosowana, geoinformatyka, a także – tradycyjnie – architektura, automatyka i robotyka, elektrotechnika i automatyka, gospodarka przestrzenna, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. Na niektórych kierunkach limit miejsc został wypełniony i rejestracja nie jest już prowadzona. Jednak dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z branżami: architektoniczną, budowlaną, chemiczną, mechaniczną, energetyczną, materiałową i produkcyjną lub zostać ekspertami do spraw ochrony środowiska, Politechnika ma ciekawe propozycje. Wolne miejsca czekają też na przyszłych designerów na inżynierii wzornictwa przemysłowego.


Plener malarski studentów Wydziału Architektury

Na kandydatów na studia czekają: architektura krajobrazu w języku polskim, architektura krajobrazu w języku angielskim, budownictwo w języku polskim, budownictwo w języku angielskim, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały, energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn w języku polskim, mechanika i budowa maszyn w języku angielskim, systemy i urządzenia przemysłowe, inżynieria czystego powietrza.

Rejestracja na Politechnikę Krakowską odbywa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rejestracji. Wskaźnik rekrutacyjny oblicza się według wzoru: W = P albo W = 2R. P i R oznaczają wynik procentowy uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R) z wybranych przedmiotów wskazanych dla danego kierunku. Nieco inaczej sytuacja wygląda na architekturze krajobrazu. Kandydaci muszą dostarczyć drogą elektroniczną swoje portfolio (w terminie od 2 do 13 września). Ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi 15 września, a test kompetencyjny z języka angielskiego dla architektury krajobrazu prowadzonej w tym języku, zaplanowano na 16 września.


Jedno z laboratoriów na Politechnice Krakowskiej

Zapoznaj się z zakresem wymagań i sposobem przeprowadzenia oceny portfolio

Kolejnym kierunkiem "artystycznym", na który można jeszcze się zarejestrować (dodatkowa rekrutacja), jest inżynieria wzornictwa przemysłowego. Rejestracja trwa do 17 września. Osoby, które chcą studiować inżynierię wzornictwa przemysłowego, muszą przystąpić do egzaminu składającego się z części praktycznej oraz oceny portfolio. Egzamin w formie zdalnej odbędzie się 21 września o godz. 10.00. Portfolio można przesyłać pocztą tradycyjną (przesyłka polecona) do 20 września na adres: Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego, al. Jana Pawła II 37 pok. A19, 31-864 Kraków, dopisek: „Portfolio”. Decydująca jest data wpływu przesyłki do WKR Wydziału Mechanicznego. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego nastąpi 21 września.

Zapoznaj się z kryteriami kwalifikacyjnymi na inżynierię wzornictwa przemysłowego

Sprawdź warunki i tryb przekazywania portfolio

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramów prac poszczególnych komisji rekrutacyjnych, kierunków studiów oraz wymaganych dokumentów można znaleźć w Portalu Rekrutacyjnym. Ponieważ w tym roku sposobów dostarczania dokumentów do komisji jest kilka (np. poprzez wgranie do systemu rekrutacji, dostarczenie osobiste), warto zweryfikować, którą z metod stosuje się na danym wydziale. Wszelkie pytania związane z rekrutacją na PK można kierować do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Kandydaci mogą się także kontaktować za pośrednictwem Messengera z Działem Promocji PK.


Kampus Politechniki Krakowskiej

 

(Artykuł sponsorowany)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%