Zamknij
REKLAMA

Wybierz studia na Politechnice Krakowskiej

13:00, 28.06.2021 | Artykuł promocyjny

7 czerwca rozpoczęła się rekrutacja na wszystkie kierunki studiów I stopnia oferowane przez Politechnikę Krakowską na rok akademicki 2021/22. Kandydaci mają do wyboru m.in.: budownictwo, automatykę i robotykę, elektrotechnikę i automatykę, architekturę krajobrazu, informatykę, inżynierię wzornictwa przemysłowego, informatykę stosowaną, informatykę w inżynierii komputerowej, geoinformatykę, inżynierię i gospodarkę wodną, środki transportu i logistykę, mechanikę i budowę maszyn, inżynierię materiałową, technologię chemiczną i wiele innych. Rejestracja na studia prowadzona jest elektronicznie, a wszystkie szczegóły z nią związane można znaleźć w Portalu Rekrutacyjnym uczelni.

Rynek pracy potrzebuje inżynierów – dobrze wykształconych absolwentów uczelni technicznych. Programy studiów oferowanych na Politechnice Krakowskiej stawiają na praktyczne podejście i uwzględniają szybko zmieniające się potrzeby gospodarki. Przedsiębiorcy wiedzą, że z uczelnią warto współpracować. Dlatego też wiele firm patronuje kierunkom studiów, współtworzy ich programy, współfinansuje staże dla studentów, zapewnia możliwość odbycia praktyk. Solidna edukacja i praktyczne podejście pozwalają absolwentom PK pewnym krokiem wejść na rynek pracy. Najnowsze badania pokazują, że aż 93 proc. osób, które ukończyły studia magisterskie, znajduje zatrudnienie do pół roku po obronie dyplomu. Większość z nich pracuje jeszcze w czasie studiów.

Bogata oferta dydaktyczna

Na nadchodzący rok akademicki Politechnika Krakowska zaoferowała ponad 30 kierunków studiów I stopnia na 8 wydziałach: Architektury, Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym. Kandydaci mogą wybrać kierunki informatyczne (informatykę, informatykę w inżynierii komputerowej, informatykę stosowaną, geoinformatykę), czy kierunki artystyczne – architekturę w języku polskim i angielskim (rejestracja już się zakończyła), architekturę krajobrazu w języku polskim i angielskim, inżynierię wzornictwa przemysłowego. Nie brak w ofercie propozycji dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z branżą transportową (transport, środki transportu i logistyka, pojazdy samochodowe), budowlaną (budownictwo w języku polskim i angielskim) oraz chemiczną, materiałową i produkcyjną (biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, nanotechnologie i nanomateriały, inżynieria materiałowa, systemy i urządzenia przemysłowe, inżynieria produkcji).

Na PK znajdą swoje miejsce przyszli eksperci do spraw ochrony środowiska (inżynieria czystego powietrza, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna). Uczelnia oferuje także tak atrakcyjne kierunki jak: automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn w języku polskim i angielskim, inżynieria medyczna, energetyka, elektrotechnika i automatyka, gospodarka przestrzenna, matematyka, matematyka stosowna, fizyka techniczna, inżynieria bezpieczeństwa. Pełna oferta Politechniki Krakowskiej oraz wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w Portalu Rekrutacyjnym pod adresem rekrutacja.pk.edu.pl. Tu również możliwość elektronicznej rejestracji.

Interdyscyplinarne kształcenie i Szkoła Transportu

W ostatnich latach na Politechnice Krakowskiej zwiększyła się liczba kierunków studiów o interdyscyplinarnym charakterze. Są prowadzone we współpracy kilku wydziałów uczelni (gospodarka przestrzenna czy inżynieria czystego powietrza), w kooperacji z innymi szkołami wyższymi (np. inżynieria wzornictwa przemysłowego we współpracy PK z krakowską Akademią Sztuk Pięknych), czy wreszcie przy udziale lub pod patronatem biznesowych liderów z otoczenia gospodarczego. Kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna z oferty Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, prowadzony jest we współpracy z Krakowskim Holdingiem Komunalnym, automatyce i robotyce na Wydziale Mechanicznym patronuje firma Astor, inżynierię materiałową na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki objęła patronatem firma ABB, a na specjalności inżynieria pojazdów szynowych WM kształci wspólnie ze spółką NEWAG i innymi przedsiębiorstwami z branży kolejowej.

Niedawno rozpoczęła działalność Szkoła Transportu, będąca wspólną inicjatywą Wydziału Inżynierii Lądowej i Wydziału Mechanicznego. Propozycja ta skierowana jest do studentów kierunków i specjalności związanych z transportem. W ramach Szkoły Transportu będą mogli uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, projektach, szkoleniach, kursach (np. doskonalenia zawodowego czy oprogramowania inżynierskiego) prowadzonych na dwóch wydziałach.

Rekrutacja trwa

Rejestracja na Politechnikę Krakowską wystartowała 7 czerwca i potrwa aż do września. Rekrutacja na architekturę rozpoczęła się już 19 maja, a rejestracji można było dokonać do 9 czerwca. Szybciej zakończy się też rejestracja dla kandydatów na inżynierię wzornictwa przemysłowego – trwa do 12 lipca. Harmonogramy działań rekrutacyjnych dostępne są w Portalu Rekrutacyjnym. Na większość kierunków studiów kryterium kwalifikacyjnym jest wynik z matury (podstawowej lub rozszerzonej) z jednego ze wskazanych przedmiotów. Nieco inaczej wygląda sytuacja na kierunkach artystycznych, gdyż w rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego i ocena portfolio.

Poznaj PK i nie bój się zadawać pytań

Jak co roku, kandydaci na studia mają możliwość zadawania pytań dotyczących rekrutacji i oferty edukacyjnej za pośrednictwem komunikatora Messenger. Pomocą służą pracownicy Działu Promocji uczelni. Osoby zainteresowane studiami mogą też skontaktować się z komisjami rekrutacyjnymi oraz Działem Kształcenia.

Specjalnie z myślą o przyszłych studentach Politechniki Krakowskiej jest realizowany cykl wirtualnych spotkań z uczelnią pn. „#DobryWybór | Zostanę studentem PK!”. W trakcie każdego z nich internauci mogą zadawać pytania naszym ekspertom. Cykl potrwa do 1 lipca, a wszystkie odcinki można obejrzeć na Facebooku.

Fot. materiały PK
 

(Artykuł promocyjny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%