Zamknij
REKLAMA

Spółka RBC Bearings Polska poszukuje pracownika

10:39, 13.01.2020 | Ogłoszenie płatne

Spółka RBC Bearings Polska Sp. z o.o. międzynarodowy producent
wysoce zaawansowanych technicznie łożysk oraz części lotniczych  w Mielcu.
 Poszukuje Pracownika na stanowisko:

MAGAZYNIER

Miejsce pracy: Mielec

Opis stanowiska:
• Przyjmowanie towaru oraz wydawanie materiałów,
• Dbanie o właściwe składowanie towaru i produktów,
• Weryfikacja ilościowa oraz sprawdzanie wizualnej jakości towaru przy przyjęciu dostaw,
• Kompletowanie oraz przygotowywanie produktów do wysyłki,
• Przygotowywanie materiałów do produkcji zgodnie z dokumentacją techniczną,
• Załadunek i rozładunek towarów przy użyciu wózka widłowego,
• Dbałość o właściwe wykorzystanie i stan techniczny powierzonego mienia (narzędzi, sprzętu, towar, materiały eksploatacyjne, itp.),
• Układanie materiałów i produktów w wyznaczonych miejscach
• Porządkowanie przestrzeni magazynowej przenosząc i układając towary
• Transport materiałów i produktów w obrębie firmy z wykorzystaniem  wózka widłowego lub innych urządzeń do transportu wewnętrznego,
• Optymalna organizacja pracy w celu prawidłowego i sprawnego przyjmowania i wydawania asortymentów, zgodnie z obowiązującymi zasadami firmy,
• Prowadzenie dokumentacji magazynowej oraz sprawdzanie dokumentów,
• Bieżące monitorowanie stanów magazynowych,
• Udział w inwentaryzacjach,
• Obsługa wózka widłowego i suwnicy,
• Przestrzeganie wewnętrznych procedur, instrukcji oraz zasad BHP i p.poż. 
• Dbanie o dobre imię i pozytywny wizerunek firmy.

Wymagania:
• Minimum 4 letnie doświadczenie na stanowisku magazynier w firmie produkcyjnej,
• Uprawnienia do obsługi wózków widłowych UDT (wymóg konieczny),
• Uprawnienia do obsługi suwnicy z poziomu roboczego UDT,
• Znajomość gospodarki magazynowej/procedur i dokumentacji magazynowej,
• Wykształcenie min. zawodowe techniczne lub średnie techniczne będzie dodatkowym atutem,
• Znajomość obsługi komputera, 
• Dobra organizacja pracy,
• Zdolność sprawnego realizowania wielu zadań, ustalania priorytetów,
• Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, samodzielność
• Rzetelność i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania, 
• Prawo jazdy kat. B

Oferuje:
• Stabilne warunki zatrudnienia - umowa o pracę, pełny etat,
• Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i umiejętności + dodatki pozapłacowe w tym prywatna opieka medyczna LUXMED, karty Multisport,

• Pracę w Spółce o wysokiej renomie i ugruntowanej pozycji na rynku,
• Możliwość zdobywania nowych doświadczeń, rozwoju zawodowego, podnoszenia kwalifikacji i samorealizacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji
drogą elektroniczną na adres: [email protected]


Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

W aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli: Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora - RBC Bearings Polska Sp. z o.o. z siedzibą w  Mielcu, ul. Wojska Polskiego 16A, 39-300 Mielec,  Polska, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę  oraz na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO. Niniejszym potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną.

W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji ma Pani / Pan prawo złożyć żądanie usunięcia Pani / Pana danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne ich usunięcie przez RBC Bearings Polska Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 16A, 39-300 Mielec.

Informację o rezygnacji z udziału w procesie rekrutacji prosimy przesyłać na adres: [email protected]

Przesłanie CV jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją poniższej klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji w systemie internetowym:
Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji w systemie internetowym 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, iż:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RBC Bearings Polska Sp. z o.o. z siedzibą w  Mielcu, ul. Wojska Polskiego 16A, 39-300 Mielec,  Polska.
2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko/stanowiska zgodne ze złożoną aplikacją oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
3.    Administrator nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć natomiast dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód itp.;
4.    Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji lub na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz przez okres wynikający z innych przepisów;
5.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: [email protected]
6.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji;
7.    Informacje dotyczące chęci dostępu do danych osobowych, ich modyfikacji bądź aktualizacji, jak również wszelkie uwagi i pytania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy [email protected].
 

(Ogłoszenie płatne)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA