Zamknij
REKLAMA

Kto nie może złożyć wniosku o upadłość konsumencką?

13:13, 29.06.2022 | Materiał partnera

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nazywane jest także procedurą oddłużania. W efekcie postępowania sądowego umorzona może zostać część lub całość zadłużenia. Mimo że stanowi szansę na rozpoczęcie nowego, lepszego życia, nie jest ona przeznaczona dla każdego. Kto nie może złożyć wniosku o upadłość konsumencką w świetle aktualnie obowiązujących przepisów?

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Co do zasady, zgodnie z obowiązującymi i do niedawna przepisami o ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogły starać się jedynie osoby fizyczne nieprowadzące żadnej działalności gospodarczej. Mogły one być zatrudnione na podstawie stosunku pracy, stosunku cywilnoprawnego lub całkowicie bezrobotne. W marcu 2020 roku miała jednak miejsce nowelizacja, która znacząco poszerzyła katalog osób, które mogą złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oprócz wyżej wymienionych, kwestia ta dotyczy także prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek i cywilnej, jak i rolników, jeżeli nie wykonują innej działalności. Aby móc „oddłużyć się” konieczne jest wystąpienie z pismem do sądu. Wniosek o upadłość konsumencką pomoże sporządzić Upadlosckonsumencka.Expert, prawidłowo przygotowany dokument pozwala zaoszczędzić sporo nerwów i czasu podczas trwania procedury.

Kto nie może złożyć wniosku o upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest procedurą, która, mimo że bardzo pomocna, nie jest skierowana do wszystkich osób. Istnieje szereg przesłanek związanych z tym, kto nie ma prawa jej ogłosić. Przede wszystkim są to wszelkiego rodzaju organizacje: spółki, fundacje, stowarzyszenia. Dodatkowo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nieuprawnieni są:

• wspólnicy spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych) odpowiadający także za długi spółki,

• małżeństwa łącznie, jednakże każdy z małżonków osobno ma do tego prawo,

• dłużnicy będący wypłacalni, czyli posiadający zaległości dotyczące czasu krótszego niż 3 miesiące,

• dłużnicy, którzy w ciągu ostatnich 10 lat już złożyli wniosek o upadłość i została ona ogłoszona, w efekcie czego część lub całość zobowiązań została umorzona,

• dłużnicy, którzy ciągu ostatnich 10 lat dokonali czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli; mogą być związane m.in. z przekazaniem wartościowych dóbr w ręce innych osób w celu uniknięcia zajęcia ich przez komornika.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wspomniano wcześniej, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej związane jest z koniecznością wystąpienia do sądu z wnioskiem. Wszelkiego rodzaju sprawy związane z nią rozpoznaje sąd upadłościowy. Jest to zawsze sąd gospodarczy będący wydziałem sądu rejonowego. Nie ma możliwości złożenia wniosku do sądu okręgowego. Gdzie swoje pisma kierować mogą mieszkańcy Mielca? Konieczne jest dostarczenie wniosku do Sądu Rejonowego w Rzeszowie – Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Wydziału V Gospodarczego (ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów), gdzie rozpatrywane są sprawy dla dłużników zamieszkujących obszar właściwości sądów rejonowych m.in. w Mielcu. Można zrobić to osobiście, w biurze podawczym sądu,a także wysłać za pośrednictwem poczty na adres sądu. Od grudnia ubiegłego roku istnieje także możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej online.

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%