Zamknij
REKLAMA

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta gminy Mielec

11:09, 17.06.2019 | M.B
REKLAMA
Skomentuj

W dniu 12 czerwca 2019 r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Mielec. Była to pierwsza sesja absolutoryjna według znowelizowanych przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W tym roku po raz pierwszy wójt miał obowiązek przedstawienia radzie rocznego raportu o stanie gminy.

Wójt gminy Mielec Józef Piątek w ustawowym terminie przekazał "Raport o stanie Gminy Mielec za 2018 rok" Radzie Gminy Mielec. Raport został również podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Mielec i stronie www.gmina.mielec.pl. Nad przedstawionym Raportem przeprowadzono debatę. Zwieńczeniem procedury rozpatrywania raportu o stanie gminy Mielec za 2018 r. było podjęcie przez Radę Gminy Mielec, przy jednym głosie „wstrzymującym się”, uchwały w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.

Następnie skarbnik gminy Mielec omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2018 rok. Radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.

Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mielec, po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Mielec, zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Gminy za 2018 rok, wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mielec. Wniosek uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mielec z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

(M.B)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone