Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
11:32, 01.07.2020
Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 dokonano podsumowania konkursu: "Młodzi Wspaniali".
3
10:53, 30.06.2020
Po zakończeniu projektu "Słoneczna jesień życia" z dniem 29 czerwca 2020 roku, GOPS w Tuszowie Narodowym od 1 lipca 2020 roku przystąpi do realizacji kolejnego projektu "Słoneczna jesień życia II".
5
10:26, 25.06.2020
15 czerwca na sesji rady gminy Tuszów Narodowy, radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wójtowi gminy wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Głosowanie poprzedziła obszerna informacja o realizowanych zadaniach, połączona z prezentacją przedstawioną przez Bronisławę Ziębę - skarbnika gminy. Przed udzieleniem absolutorium sekretarz gminy zapoznała radę gminy z raportem o stanie gminy za 2019 rok, obrazującym zadania wykonywane przez wójta gminy, w kontekście przyjętych przez radę gminy w 2019 roku uchwał. Raport opublikowany jest w BIP na stronie gminy.
11:20, 18.06.2020
Od lipca 2020 roku w gminie Tuszów Narodowy obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20
12:55, 27.04.2020
Od 1 maja 2020 r. odpady komunalne zmieszane i selektywne od mieszkańców gminy Tuszów Narodowy będzie odbierała firma z Tarnobrzega. To finał trwającego od grudnia ub. roku sporu między samorządem tej gminy a MPGK w Mielcu.
3
11:33, 22.04.2020
W gminie Tuszów Narodowy wiele osób ze stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich zaangażowało się w szycie maseczek dla mieszkańców.
8
10:02, 02.04.2020
Wójt gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz zdecydował o odwołaniu wszelkich imprez planowanych na rok 2020. Środki, które miały być przeznaczone na ich organizację, mają zostać przekazane na wsparcie dla mieszkańców dotkniętych skutkami trwającej epidemii. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami gmina sfinansuje respirator dla szpitala.
4
09:32, 07.03.2020
Gmina Tuszów Narodowy będzie modernizować stację uzdatniania wody w Jaślanach oraz sieć wodociągową.
7
12:12, 27.02.2020
W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia 2020 roku na placu im. gen. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica z nazwiskami osób z terenu gminy biorących udział w tej bitwie.
39
11:30, 09.02.2020
W związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącym nieprawidłowego sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poprzednich uchwałach, polegającego na ustaleniu stawki zróżnicowanej w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość Rada Gminy Tuszów Narodowy 6 lutego 2020 r. podjęła nową uchwałę dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami.
REKLAMA
2
10:06, 27.01.2020
Budynek OSP w Tuszowie Narodowym wypełnił się gwarem śmiechów i rozmów przybyłych seniorów na spotkanie noworoczne połączone z balem seniora.
103
14:32, 18.01.2020
Rada gminy Tuszów Narodowy przyjęła uchwałę określającą wysokość opłat za odbiór odpadów z terenu gminy.
3
11:28, 17.01.2020
Wójt Gminy Tuszów Narodowy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Grochowem zapraszają seniorki i seniorów, mieszkańców Gminy Tuszów Narodowy na gminne spotkanie noworoczne i bal seniora.
8
18:36, 06.01.2020
Położona na skraju Puszczy Sandomierskiej wieś Sarnów była miejscem Orszaku Trzech Króli gminy Tuszów Narodowy.
6
11:17, 02.01.2020
30 grudnia 2019 roku miała miejsce Sesja Rady Gminy, na której radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2020 rok.
REKLAMA