Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
3
07:58, 04.10.2019
Zakończony został remont kolejnego odcinka drogowego na terenie powiatu mieleckiego.
2
11:12, 03.10.2019
W ostatnią sobotę września nastąpiło oficjalne oddanie do użytku mieszkańcom, Otwartej Strefy Aktywności w Sołectwie Grochowe I.
1
10:33, 20.09.2019
Dotacja na drogi gminne nr 103604R oraz nr 103605R w Jaślanach w kwocie 839 873,00 zł, która zasiliła budżet gminy pozwoliła na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Jaślany na długości około 1,94 km.
11:03, 19.09.2019
17 września, w dniu rocznicy ataku Związku Radzieckiego na Polskę, na Placu im. gen. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym odbyły się gminne obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.
1
11:01, 16.09.2019
W wyniku przeprowadzonego przetargu na zadanie pn. "Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Tuszów Narodowy i Mielec" które jest realizowane w ramach projektu "Eko-energia w gminach Tuszów Narodowy - Mielec" wyłoniono wykonawcę, który dostarczy i zamontuje na terenie Gminy Tuszów Narodowy łącznie 203 zestawy kolektorów słonecznych i 218 zestawów instalacji fotowoltaicznych.
13:19, 03.09.2019
Podczas oficjalnej inauguracji roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Borkach Nizińskich zostało otwarte dla uczniów szkoły oraz społeczności lokalnej boisko sportowe.
16:25, 13.08.2019
Dobiegła końca półkolonia organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Grochowem.
09:59, 06.08.2019
Na boisku "Orlik" w Jaślanach odbył się Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej Drużyn Podwórkowych o puchar Wójta Gminy Tuszów Narodowy.
12
10:24, 28.07.2019
W Tuszowie Narodowym odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu z terenu powiatu mieleckiego i powiatów ościennych z wiceministrem infrastruktury Rafałem Weberem.
4
12:21, 18.07.2019
Od 1 sierpnia 2019 r. zwiększy się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Tuszów Narodowy.
REKLAMA
3
10:30, 16.07.2019
W Jaślanach odbyły się strażackie uroczystości związane z przeniesionym z maja gminnym dniem strażaka połączone z przekazaniem nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jaślany. W uroczystościach brał udział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.
2
15:58, 11.07.2019
Gmina Tuszów Narodowy podpisała umowę na realizację grantu w ramach projektu "E-misja - rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego" w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to 89 600 złotych.
8
09:23, 08.07.2019
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przyjechał do Tuszowa Narodowego. W Centrum Pamięci Generała Sikorskiego podpisał umowę na dofinansowanie zakupu wozu strażackiego.
4
15:45, 28.06.2019
Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł w sobotę 29 czerwca ma przyjechać do Gminy Tuszów Narodowy. Jakie będą tematy rozmów?
1
13:10, 28.06.2019
25 czerwca na sesji rady gminy Tuszów Narodowy, radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Glosowanie poprzedziła obszerna informacja o realizowanych zadaniach połączona z prezentacją przez Bronisławę Zięba - skarbnik gminy, Przed udzieleniem absolutorium rada gminy została przez wójta gminy zapoznana z raportem o stanie gminy za 2018 rok po którym radni jednogłośnie udzielili wójtowi gminy wotum zaufania. Raport opublikowany jest w BIP na stronie gminy.
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone