Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
4
11:21, 26.08.2020
W gminie Tuszów Narodowy, która otrzymała 507 143 zł na budowę drogi gminnej w Borkach Nizińskich wraz z przebudową mostu na cieku Kanału Chorzelowskiego z Funduszu Dróg Samorządowych, przystąpiono do realizacji prac.
4
13:56, 25.08.2020
Komunikat o zawieszeniu bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Tuszów Narodowy.
11:01, 17.08.2020
15 sierpnia w Tuszowie Narodowym odbyły się obchody 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Dzień ten był okazją do wspólnego świętowania i wdzięczności dla bohaterów tamtych czasów.
4
10:13, 24.07.2020
W miejscowościach Tuszów Narodowy i Tuszów Mały trwa rozbudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej. Całkowity koszt zadania to 1 519 780,80 zł.
8
11:03, 15.07.2020
Odbyło się oficjalne przekazanie inwestycji, na którą składała się budowa nowej nawierzchni na drodze powiatowej od Polsieny w Czajkowej do granicy Sarnowa z Dębiakami oraz częściowa wymiana chodników przy tej drodze.
11:32, 01.07.2020
Wraz z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020 dokonano podsumowania konkursu: "Młodzi Wspaniali".
3
10:53, 30.06.2020
Po zakończeniu projektu "Słoneczna jesień życia" z dniem 29 czerwca 2020 roku, GOPS w Tuszowie Narodowym od 1 lipca 2020 roku przystąpi do realizacji kolejnego projektu "Słoneczna jesień życia II".
5
10:26, 25.06.2020
15 czerwca na sesji rady gminy Tuszów Narodowy, radni jednogłośnie zagłosowali za udzieleniem wójtowi gminy wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Głosowanie poprzedziła obszerna informacja o realizowanych zadaniach, połączona z prezentacją przedstawioną przez Bronisławę Ziębę - skarbnika gminy. Przed udzieleniem absolutorium sekretarz gminy zapoznała radę gminy z raportem o stanie gminy za 2019 rok, obrazującym zadania wykonywane przez wójta gminy, w kontekście przyjętych przez radę gminy w 2019 roku uchwał. Raport opublikowany jest w BIP na stronie gminy.
11:20, 18.06.2020
Od lipca 2020 roku w gminie Tuszów Narodowy obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
20
12:55, 27.04.2020
Od 1 maja 2020 r. odpady komunalne zmieszane i selektywne od mieszkańców gminy Tuszów Narodowy będzie odbierała firma z Tarnobrzega. To finał trwającego od grudnia ub. roku sporu między samorządem tej gminy a MPGK w Mielcu.
REKLAMA
3
11:33, 22.04.2020
W gminie Tuszów Narodowy wiele osób ze stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich zaangażowało się w szycie maseczek dla mieszkańców.
8
10:02, 02.04.2020
Wójt gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz zdecydował o odwołaniu wszelkich imprez planowanych na rok 2020. Środki, które miały być przeznaczone na ich organizację, mają zostać przekazane na wsparcie dla mieszkańców dotkniętych skutkami trwającej epidemii. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami gmina sfinansuje respirator dla szpitala.
4
09:32, 07.03.2020
Gmina Tuszów Narodowy będzie modernizować stację uzdatniania wody w Jaślanach oraz sieć wodociągową.
7
12:12, 27.02.2020
W związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia 2020 roku na placu im. gen. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym zostanie odsłonięta pamiątkowa tablica z nazwiskami osób z terenu gminy biorących udział w tej bitwie.
39
11:30, 09.02.2020
W związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dotyczącym nieprawidłowego sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w poprzednich uchwałach, polegającego na ustaleniu stawki zróżnicowanej w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość Rada Gminy Tuszów Narodowy 6 lutego 2020 r. podjęła nową uchwałę dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami.
REKLAMA