Zamknij
REKLAMA

Firma Spiroflex sp. z o.o. poszukuje Ślusarzy / Pracowników Produkcji

10:49, 26.10.2018 | Ogłoszenie płatne

Firma Spiroflex sp.z o.o. poszukuje Ślusarzy / Pracowników Produkcji

Wymagania:
-   komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
-   samodzielność i odpowiedzialność
-   umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi
-   mile widziane doświadczenie w pracy na produkcji 

W zamian oferujemy pracę:
-   w nowoczesnej, stabilnej, rozwijającej się firmie
-   umożliwiającą stały rozwój
-   wykorzystującą najnowsze technologie
-   oferującą satysfakcjonujące wynagrodzenie
-   w zespole wysokiej klasy specjalistów

Dział Kadr Spiroflex Sp. z o.o.
tel. 17 788 17 72
e-mail: [email protected]

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu i/lub moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji przeprowadzonej przez Spiroflex sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Informacja:
1. Przesłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Spiroflex Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 6E, 39-300 Mielec wszystkich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców oraz na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora.
2. Dołączanie do dokumentów zdjęcia nie jest wymagane przez ogłoszeniodawcę, ale w przypadku jego dołączenia przesłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku twarzy widniejącej na dołączonym zdjęciu na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców oraz na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora.
3. Informacje dla osób, które prześlą dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie:
• Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Spiroflex Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 6E, 39-300 Mielec.
• Celem przetwarzania danych osobowych jest wykorzystanie ich w ramach obecnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców Administratora oraz wykorzystanie w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora, jeżeli obecne postępowanie rekrutacyjnie nie zakończy się pozytywnie w stosunku do osoby, której dane osobowe dotyczą.
• Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym odbiorcom danych osobowych.
• Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
• Okresem przechowywania danych jest okres do zakończenia przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody.
• Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych - w formie pisemnej na adres mailowy dostępny na stronie www firmy.
• Osoba której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych w dowolnym momencie - w formie pisemnej na adres mailowy dostępny na stronie www firmy.
• Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Przekazanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jest warunkiem zawarcia z Administratorem umowy o pracę lub umowy zlecenia, jeżeli w stosunku do tej osoby postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone pozytywnie.
• Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym pracowników i zleceniobiorców Administratora. W stosunku do osób, których dane osobowe są przetwarzane Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

(Ogłoszenie płatne)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA