Zamknij
REKLAMA

Powódź w powiecie mieleckim! Aktualna sytuacja [22 maja]

07:16, 22.05.2019 | P.C
REKLAMA
Skomentuj

Intensywne i długotrwałe opady deszczu na terenie woj. podkarpackiego doprowadziły do niebezpiecznych sytuacji w wielu miejscowościach, gdzie przekroczone zostały poziomy ostrzegawcze, a wieczorem także poziomy alarmowe. Wciąż obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne 2 stopnia dla 6 powiatów i 1 stopnia dla 19 powiatów oraz ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia dla całego województwa.

Sytuacja w powiecie mieleckim:

Godzina 22:30:

Do miejscowości Izbiska jadą jednostki wojskowe z regionu. Żołnierze będą wspierać działania mające na celu zasypanie przerwanej grobli na stawie hodowlanym. W tym samym miejscu przez kilka godzin pracował śmigłowiec Straży Granicznej. Wyrwa wymaga jednak znacznie większych nakładów pracy - stąd interwencja wojska.

Godzina 21:50:

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na Wisłoce na wodowskazie w Mielcu, Jacek Wiśniewski Prezydent Miasta Mielca wprowadził od godz. 18.30 alarm przeciwpowodziowy dla Mielca - magistrat opublikował komunikat o godz. 21:30.

W ciągu ostatnich godzin opady deszczu ustały, lecz woda w Wisłoce wciąż się podnosi. O godzinie 21.00 stan rzeki wynosił 670 cm (stan alarmowy przekroczony o 20 cm). Jednak sytuacja w górnym biegu Wisłoki powoli się stabilizuje i jeśli w ciągu najbliższych godzin w regionie nie odnotujemy obfitych opadów deszczu, można się spodziewać, że poziom rzeki może powoli opadać.

Jak podkreśla Zenon Tokarski z Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wisłoka utrzymuje się między wałami przeciwpowodziowymi. Wciąż jednak strażacy PSP i OSP pracują przy usuwaniu wody z budynków mieszkalnych i gospodarczych na ternie miasta, które zostały podtopione po ulewnych deszczach. W Urzędzie Miejskim przez całą dobę dyżurują członkowie GZZK, którzy monitorują stan rzeki oraz sytuację powodziową na terenie Mielca. Kontakt z dyżurnymi pod numerem telefonu 986.

Godzina 20:30

Zarządzeniem wójta gminy Mielec w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 19 00 wprowadzono alarm przeciwpowodziowy na terenie Gminy Mielec.

Godzina 20:00

Gminę Wadowice Górne odwiedził premier Mateusz Morawiecki - sprawdzał, jak przebiega akcja w Izbiskach - WIĘCEJ INFORMACJI

Godzina 19:30:

Około godziny 19:00 Wisłoka przekroczyła stan alarmowy - aktualny stan rzeki to 654 cm.

Godzina 19:20

W Izbiskach (gm. Wadowice Górne) trwa akcja uszczelnienia przerwanego wału. Jeśli utrzymają się obecne warunki pogodowe, to akcja potrwać może jeszcze kilka godzin.

Spada liczba interwencji strażaków w powiecie, w niektórych miejscach prowadzona jest zapobiegawcza akcja umacniania wałów.

Godzina 18:05

Wciąż trwają działania z udziałem śmigłowca PZL-Kania mające na celu zatamowanie przerwanej grobli na stawie hodowlanym w miejscowości Izbiska.

Godzina 17:15

Publikujemy galerię zdjęć z drona. Widać na nich podtopione tereny koło Mielca - w okolicach mostu, kładki i ogródków działkowych - ZOBACZ ZDJĘCIA

Godzina 16:30

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na terenie woj. podkarpackiego 22.05.2019 godz. 16.00

W ciągu ostatniej doby, w wyniku intensywnych opadów deszczu (90-130 mm) i utrudnionego spływu wód z obszarów równinnych doszło do podtopień 300 budynków – w szczególności na terenie powiatów położonych w zlewni Wisłoki tj. pow. mieleckiego, kolbuszowskiego i dębickiego. W kilku przypadkach prowadzona była ewakuacja. Odnotowano ponad 600 interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej. Działania straży polegały przede wszystkim na pompowaniu wody z zalanych piwnic, budynków oraz posesji, udrażnianiu zatkanych przepustów drogowych, ograniczaniu rozlewisk poprzez układanie worków z piaskiem.

Na terenie województwa podkarpackiego obowiązują do godz. 18.00 dnia jutrzejszego ostrzeżenia wydane przez IMGW dot. silnego deszczu z burzami:

- meteorologiczne 2 stopnia dla 6 powiatów (jasielski, krośnieński, m. Krosno, sanocki, leski, bieszczadzki). Prognozowana wysokość opadów miejscami od 50 mm do 90 mm.
- meteorologiczne 1 stopnia dla pozostałych 19 powiatów środkowej i północnej części województwa. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm.

oraz do godz. 12.00 dnia 24 maja br.:

- hydrologiczne 3 stopnia dla całego województwa o spodziewanych dalszych wzrostach poziomu wody w strefie stanów wysokich w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka i przekroczonych stanach ostrzegawczych, a w dalszej kolejności także stanów alarmowych. Aktualne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na ogół będą się utrzymywać. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze.

Aktualna i prognozowana sytuacja na rzekach przedstawia się następująco:

Na Wisłoce spływ wód powinien odbyć się przy przekroczonych stanach alarmowych. W chwili obecnej na południe od Jasła sytuacja jest ustabilizowana.

Na Wisłoku prognozowany jest odpływ przy przekroczonych stanach ostrzegawczych. Może dojść do podtopień z małych rzek.

Na Sanie prognozowana wysokość opadów nie powinna spowodować groźnych skutków.

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych:

Besko na Wisłoku – piętrzenie w zakresie 1/4 pojemności rezerwy powodziowej zbiornika.
Klimkówka na Ropie – piętrzenie normalne.
Aktualna sytuacja w zlewniach tych zbiorników oraz prognozy dają podstawy sądzić, że pojemność rezerw jest wystarczająca w perspektywie 72 godzin, to jest do ustania intensywnych opadów.

Solina na Sanie – piętrzenie normalne, dopływ do zbiornika jest mniejszy niż odpływ.

W chwili obecnej najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie kolbuszowskim i mieleckim (gm. Wadowice). W wyniku pęknięcia wału kanału Wadowickiego doszło do powstania 30 m wyrwy i podtopień.

Godzina 16:00

Mobilizacja w Ziempniowie - trzeba budować umocnienia wałów za mostem. Wójt apeluje do wszystkich dorosłych mężczyzn o pomoc przy pracy

Godzina 15:55

Śmigłowiec PZL-Kania należący do Straży Granicznej wylądował na boisku sportowym w Jamach. Tu podczepione do niego tzw. „big-bagi”, czyli duże ładunki z piaskiem zostaną przetransportowane na miejsce przerwanej grobli na stawie w Izbiskach - ZOBACZ WIĘCEJ

Godzina 15:45

Apel Michała Deptuły, wójta gminy Wadowice Górne: W związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową apelujemy do wszystkich pełnoletnich mieszkańców gminy o ochotnicze włączenie się do działań związanych z umocnieniem wałów przeciwpowodziowych. Każdy zainteresowany może włączyć się do działań prowadzonych przez Ochotnicze Straże Pożarne. Tylko wspólnym wysiłkiem obronimy nasze wsie!

Godzina 14:50

Wójt gminy Mielec podjął decyzję o zamknięciu kładki nad Wisłoką. Stan wody z godz. 12:50 to 613 cm.

Godzina 14:15

Dla poszkodowanych mieszkańców gminy Wadowice Górne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wadowicach Górnych przygotowany jest nocleg.

Godzina 13:00

W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu (lokalnie także o charakterze burzowym), w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich. Zostaną przekroczone stany ostrzegawcze, a w dalszej kolejności także stany alarmowe. Aktualne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na ogół będą się utrzymywać. Na Wiśle zostaną przekroczone stany ostrzegawcze. To ostrzeżenie najwyższego 3-stopnia! Ważność: do 2019-05-24 12:00:00!

Kolejne ostrzeżenie meteo dla powiatu mieleckiego, ważne do 23 maja do 18:00, 1. - najniższego stopnia: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Poważnie podtopione jest skrzyżowanie ulicy Przemysłowej i Wojska Polskiego, droga nie została jednak zamknięta.  Czytelnicy informują o zamknięciu drogi powiatowej w Rydzowie.

Na terenie gminy Przecław pracę rozpoczyna komisja szacująca straty. Numery telefonów pracowników samorządu przyjmujących zgłoszenia o szkodach powstałych w wyniku wystąpienia podtopień w budynkach prywatnych: Urząd Miejski w Przecławiu – 17 227 67 10, Gminne Zarządzanie Kryzysowe – 17 227 67 22, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przecławiu– 17 227 67 44.

Godzina 12:00

W związku z intensywnymi i  długotrwałymi opadami deszczu na terenie woj. podkarpackiego oraz obowiązującymi ostrzeżeniami meteorologicznymi 2 stopnia dla 6 powiatów i 1 stopnia dla 19 powiatów oraz ostrzeżenia hydrologicznego 3 stopnia dla całego województwa

sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna w woj. podkarpackim na  godz. 12.00 – 22.05.2019 przedstawia się następująco:       

– na Wisłoce i jej dopływach notowane są przekroczenia stanów alarmowych na 4 wodowskazach na Wisłoce  w Pustkowie, Grabince w Głowaczowej, Wampierzów na Brniu oraz stanów ostrzegawczych na 7 wodowskazach: na Ropie w Topolinach, Wisłoce w Mielcu, Krajowicach, Łabuziach, Żółkowie Jasło na Jasiołce, w Brzeźnicy i Mielcu . Na pozostałych wodowskazach stany wód układają się w strefie stanów wysokich

– na Wisłoku i jego dopływach odnotowuje się strefę stanów wysokich lokalnie przekroczone są stany alarmowe na 3 wodowskazach: w Żarnowej, Godowej i Nowa Sarzyna rzeka Trzeboścnica  oraz 4 stan ostrzegawcze Krosno, Rzeszów, Przeworsk, Charytany.

– na rzece San stany wody układają się w strefach stanów wysokich i średnich.

W związku z niekorzystną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną obowiązują:

Alarm przeciwpowodziowy
– powiat dębicki w gminach Czarna i Żyraków
– powiat kolbuszowski gmina Kolbuszowa
– powiat mielecki gmina Wadowice Górne

Pogotowie przeciwpowodziowe
– na terenie powiatu jasielskiego
– powiatu mieleckiego w gminach: Radomyśl Wielki, Mielec, m. Mielec, Przecław i Czermin
– powiatu dębickiego w gminach Jodłowa, Brzostek
– powiatu ropczycko – sędziszowskiego w gminach Ropczyce i Iwierzyce

Godzina 11:10

W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wisłoce, Prezydent Mielca wprowadził na terenie miasta stan pogotowia przeciwpowodziowego. O godzinie 10.00 w dn. 22 maja poziom rzeki na wodowskazie w Mielcu wynosił 537 cm (stan ostrzegawczy: 480 cm).

Godzina 11:00

Z Wadowic, Jam i Podborza ewakuowano 14 osób. 5 odmówiło ewakuacji.

Godzina 10:45

Zablokowane skrzyżowanie ul. Kosmonautów i Szybowcowej w Mielcu

Komunikat MKS Mielec: Informujemy pasażerów, że od 22 maja 2019 r. (środa) od godz. 8:30 do odwołania, ze względu na zablokowane skrzyżowanie ulicy Kosmonautów i Szybowcowej, z powodu intensywnych opadów deszczu, autobusy linii nr 46 będą kursowały objazdem … - Cyranowska – Padykuły – Sienkiewicza – Chorzelów - … w obie strony.

Godzina 10:20:

Aktualne utrudnienia na drogach:
- droga gminna w Dulczy Wielkiej – wylał potok Zgórski,
- droga powiatowa nr 160 w Wadowicach Górnych,
- droga gminna w Wólce Książnickiej,
- droga powiatowa nr 169 – wylał potok Wiśnia,
- droga gminna relacji Wadowice Górne – Wampierzów,
- droga gminna w Jamach,
- droga gminna w Izbiskach.

W miejscach, gdzie występują utrudnienia lub drogi są zablokowane, ruchem kierują policjanci lub służby drogowe.

Godzina 9:30

Komunikat Starostwa Powiatowego w Mielcu: Na godzinę 6 rano 22 maja zanotowano 144 zdarzenia związane i intensywnymi opadami deszczu. Najwięcej pochodziło z Gminy Przecław, skąd zgłoszono 46 przypadków podtopień budynków i 2 posesji. W Mielcu odnotowano 27 takich przypadków, a w Radomyślu Wielkim 18. Łącznie na terenie powiatu zgłoszono 131 przypadków podtopień budynków, 32 posesji, 12 dróg. Odnotowano również 5 przypadków podmycia drzew. Do mieleckiego PZZK  zaczęły już napływać zapotrzebowania na wydanie z magazynów worków na piasek. Gmina Radomyśl Wielki złożyła już zapotrzebowanie na 11 tysięcy worków.

Godzina 8:30:

Sytuacja meteorologiczna (od IMGW - PIB):
Od godziny 09:00 21.05.2019 (wtorek) do godziny 06:00 21.05.2019 (środa) zanotowano sumy opadów: 133,4 mm - Radomyśl Wielki, 124,9 mm - Mielec, 111,6 mm - Chorzelów, 110,8 mm - Majdan Królweski, 88,3 mm - Pilzno. Obecnie strefa intensywniejszych opadów (2-6mm/godzinę) znajduje się w centrum i na wschodzie województwa.

IMGW informuje o przekroczeniu stanu ostrzegawczego na rzece Wisłoka na wodowskazie w Mielcu!

Godzina 8:00:

Kolejne utrudnienia na trasie Mielec - Rzeszów, tym razem już na drodze krajowej numer 9 między Kolbuszową i Rzeszowem: W związku z intensywnymi opadami deszczu droga została zablokowana z powodu napływu nadmiernej ilości wody. Policja kieruje na objazdy.

Izbiska - potok Zgórski: przerwany wał na odcinku 80m, straż pożarna prowadzi ewakuację!

Godzina 7:30:

Nieprzejezdne drogi:
- DW Mielec - Kolbuszowa - zalana w Świerczowie,
- powiatowa w Dulczy Wielkiej przy moście na Potoku Zgórskim,
- powiatowa z Wadowic Górnych do Szczucina,
- gminna w Wólce Książnickiej,
- gminna Wadowice Górne - Wampierzów,
- gminna w Jamach.

W Izbiskach ewakuowano mieszkańców 7 posesji!
 

Godzina 7:00:
- poważne podtopienia w miejscowości Podborze - Potok Zgórski, nieprzejezdna lokalna droga
- poważne podtopienia w Łączkach Brzeskich - nieprzejezdna lokalna droga,
- liczne podtopienia na terenie gmin Wadowice Górne, Przecław, Radomyśl Wielki,
- podtopienia w Osiedlu Rzochów w Mielcu.

Droga wojewódzka Mielec - Kolbuszowa zamknięta! W Świerczowie woda przelała się przez jezdnię, policja kieruje na objazdy!

 

(P.C)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (52)

Ela002Ela002

2 4

A wie ktoś jak sytuacja Zabrnie, Kosówka ? 07:31, 22.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

a1a1a1a1

0 0

most w wadowicach dolnych jest zamknięty , autobusy jadą przez kopaniny 13:58, 22.05.2019


Omijajcie Berdechów!Omijajcie Berdechów!

5 3

Wjazd na Lotnisko że 30cm wody. Szkoda Waszych aut i nerwów. Omijajcie Berdechów!
Ps. Na ul. Startowej o G.7 był "dzwon" prawie że czolowy.... 07:35, 22.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jaja

12 25

Nie ma takiej drogi wojewódzkiej "Mielec- Rzeszów". Jest droga wojewódzka nr 875 Mielec- Leżajsk, która jest zablokowana na odcinku Kolbuszowa-Mielec w miejscowości Świerczów.
Panie Redaktorze przekazujecie ważne informacje, więc trzeba je przekazywać zgodnie ze stanem faktycznym. 07:46, 22.05.2019

Odpowiedzi:6
Odpowiedz

Damiano Damiano

29 3

Ale wy się ludzie czepiacie.... byle narzekać i żeby nie pasowało.... ach taki naród.... 08:03, 22.05.2019


BBBB

22 5

Jprd!
Wszyscy wiedzą o co chodzi i o którą drogę!
Ale oczywiście zawsze musi się trafić jełop mądrzejszy od wszystkich ?????????????????????
08:34, 22.05.2019


timitimi

12 5

znalazł się polonista po "humanie", nie ma roboty to siedzi przy kompie i tworzy "komentarze". 08:59, 22.05.2019


zenxzenx

6 2

BB... wszyscy? Właśnie, że nie wszyscy! Jest tu sporo 'obcych' osob. Ja np. musialem sprawdzić na gogle te miejscoeac. Czytajac takie art. dobrze jest wiedzieć co to za miejsce/droga. A drogi opisują numery i relacje. 08:59, 22.05.2019


PatPat

4 7

Ja też o tym wspominałem nie raz, że nie ma trasy Mielec - Rzeszów, co w 99% artykułów dotyczących jakichś zdarzeń drogowych, można przeczytać na Hej mielec.. 09:21, 22.05.2019


Real Real

1 2

Dla ciebie nie ma takiej trasy a dla nas jest. Z dziada pradziada była trasa z Mielca na Rzeszów i tak jest i będzie. 14:45, 22.05.2019


justyna6justyna6

7 1

Trasa Radomyśl Wielki Mielec przejezdna ? 08:05, 22.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

1212

6 0

Tak droga przejezdna 08:12, 22.05.2019


timitimi

7 7

znalazł się polonista po "humanie", nie ma roboty to siedzi przy kompie i tworzy "komentarze". 09:10, 22.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RdRd

18 3

U nas takiej wody nie bylo nawet w 2010. Bobry zadomowily sie na rzece co uniemozliwialo splywanie wody i z kazda godz bylo coraz gorzej, sasiad stacil 9 uli, woda podchodzila juz pod zabudowania ale oczywiscie tamy nie bylo mozna rozebrac bo zwierzatka nie mialy by gdzie ,,mieszkac,, 09:21, 22.05.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

DezerterDezerter

1 10

To Wy przyszliście na teren bobrów a nie one na wasz. Proste. Nie pasuje bo zalewa to się przeprowadź najlepuej do Anglii. 13:13, 22.05.2019


Do dezerterDo dezerter

7 1

Taki madry przez internet podjedz i cwaniakuj przy ludziach co im domy podtopilo z liscia dostaniesz i twoje cwaniakowanie sie skonczy 14:28, 22.05.2019


Do d..Do d..

2 1

Anglia? Slaby przyklad 14:46, 22.05.2019


to to

17 28

To wszystko wina Prezydenta Wiśniewskiego, że nie zrobił nic aby uchronić Mielczan przed zalaniami. A Starosta powinien podać się do dymisji, że pozwolił na podtopienia na wioskach 09:35, 22.05.2019

Odpowiedzi:6
Odpowiedz

joannajoanna

18 4

Jasne, wszyscy winni, że pada deszcz..., pewnie Tusk nasłał chmury nad Polskę i nasz powiat, Skowrońska nie zrobiła dróg i wałów, Lonczak nie wypił nadmiaru wód, Wiśniewski się nie zna, Kaczyński obiecał i nie dał, ....itd heh, masakra pierniczenie, lepiej zobaczcie czy wam się do piwnicy nie wlewa... 09:43, 22.05.2019


kikkik

9 4

No właśnie dlaczego tego nie wypił. 09:44, 22.05.2019


RoxiaRoxia

13 1

Joanna - super komentarz!!! Brawo Ty!!!
Może otworzą się oczy choć jednej osobie i nie będą zwalać winę na każdego za to, że padał deszcz
Jeszcze raz Brawo TY :) 09:52, 22.05.2019


stanisławstanisław

4 8

a gdzie krystyna i schetyna,
walczą z pis a na wały tych nierobów 11:43, 22.05.2019


RafalRafal

Zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


123abc123123abc123

1 0

Matki natury nie pokonasz 17:12, 22.05.2019


BOZIA PATRZYBOZIA PATRZY

10 20

GRZESZNICE MIELECKIE NIE MOŻECIE SPAĆ SPOKOJNIE.W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: "Panie, panie, otwórz nam!" Lecz on odpowiedział: "Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was". Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.
09:42, 22.05.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

kikkik

1 4

wsadź se . . 09:46, 22.05.2019


Do kikDo kik

4 2

Większą radość z jednej grzesznicy bez HIV która się nawraca niż z 99 posłusznych. A pan widzi wszystko. 10:15, 22.05.2019


kikkik

2 3

Wyglądało żeś chrześcijanin a tu ciul wie co skoro twierdzisz że HIV dyskwalifikuje człowieka w oczach Pana. 10:25, 22.05.2019


My My

9 12

A w gminie wiejskiej mielec jak zwykle spokoj liczy sie tylko chorzelow i trzesn przyjedzicie na Wola Mielecka zoboczycie powodz jest tak jak w 2010 r a oni pisz ze zalana jest droga gmina na wolce ksiaznickiej 09:53, 22.05.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

171171

1 0

Nie tylko droga ale dwie posesję przy tej drodze .woda tam po kolana prawie 10:43, 22.05.2019


gggg

0 0

droga Podleszany Dąbrówka Wisłocka jest też nieprzejezdna w Rydzowie. 11:41, 22.05.2019


KozakKozak

13 38

Kara za to że nie wygrało PIS. 10:01, 22.05.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

qwertyqwerty

3 1

tfu tfu 11:34, 22.05.2019


Real Real

2 0

To po jesiennych wyborach cała Polska pod wodą 14:46, 22.05.2019


SzczSzcz

1 0

@real chyba z lewackich łez 18:01, 22.05.2019


REKLAMA

JaJa

38 1

Spółki wodne jak zwykle stanęły na wysokości zadania, rowy wyczyszczone, udrożnione, przygotowane na wielką wodę -błahahahaha:) 10:42, 22.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

DanDan

6 0

A płacić na Melioracje to wyciągu 7 dni kazali na początku roku.... 15:27, 22.05.2019


orlandoorlando

5 22

w gminie Wadowice sytuacja opanaowana,
merytoryczny wójt z psl wie co robić
to wina PiSu 11:27, 22.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

zdrowy rozsądekzdrowy rozsądek

28 0

Zamiast wypisywać bzdury w komentarzach, podciągać ludzkie tragedie pod politykę i swary zakasalibyście rękawy i pomogli ludziom ratować dobytek. Zdjąć palce z klawiatury, zakasać rękawy i worki z piaskiem nosić!! W gębie każdy chojrak a pomóc nie ma komu!!
Przynajmniej zrobicie pożytek z nadmiaru energii 11:39, 22.05.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

zxszxs

2 6

A ty z którego wału nadajesz? 11:42, 22.05.2019


WusWus

5 1

Wojska Obrony Terytorialnej nam pomogą. W końcu kasują 4 stówki na miesiąc. 12:01, 22.05.2019


WOTWOT

1 0

Pisz do starosty to WOT ci pomoże. Tylko nie chwal sie głośno że w wojsku nie byłeś bo Ci kto może kitę obciąć. 13:16, 22.05.2019


hermanherman

4 5

to co wojsko kasuje wot to nic jak ci zal leszczu to sie zapisz wolna droga a od tego sa strazacy oni kasuja duzo duzo wiecej plus wczesniejsza emeryturka... 12:31, 22.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

qwertyqwerty

2 2

@herman trzeba było nie pic z kumplami browarow pod blokiem za mlody to tez bys poszedl na wczesniejsza emeryturke. 12:56, 22.05.2019


hermanherman

1 3

nie mialem pleców jak ty to tez rodzinne z dziada pradziada... 13:00, 22.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AgAg

3 0

Trudno miałeś pecha siermięgo - ja wole mieć plecy i moje dzieci i wnukowie tez a ty płacz żeś nieudacznik 13:11, 22.05.2019


RRRRRRRRRRRR

5 1

@Ag plecy Ci się skończą i będziesz jęczeć jak pies :) bo pewnie 2 lewe ręce masz i rudy łep wnioskując z twojej wypowiedzi tygrysie sukcesu :) 14:42, 22.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KazioKazio

8 12

A gdzie jest WOT w takiej sytuacji, a Oni to tylko strzelają w lesie albo chleją bimber brawo Antek M. 16:33, 22.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

DdrDdr

3 2

o pomoc wojska w tym WOT występują urzędnicy...dopiero mogą działać. A gdzie OSP? 18:25, 22.05.2019


bradbrad

3 1

Należałoby skasować te *%#)!& wypociny, czy pryszczate pokolenie plajtfonów nie ma innego zajęcia . 18:03, 22.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

kasandra  kasandra

9 0

Nawet w tak groznych sytuacjach sie opluwacie .Dlatego tyle nieszczesc bo tyle w nas zołci musi sie to jakos wylac.. 19:10, 22.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GregGreg

7 1

To jest aktualna sytuacja ? Od 10 godzin nie są podawane żadne informacje stan Wisłoki na godzinę 4:00 720 cm i ciagle rośnie . Jak podajecie nagłówek na żywo to monitorujcie sytuacje na żywo ! 06:30, 23.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone