Zamknij
REKLAMA

Obowiązek szczepień jednak możliwy? "Na razie żadna decyzja nie zapadła"

14:49, 22.07.2021 | PAP
Skomentuj PAP
REKLAMA

Cały czas z ministrem Dworczykiem i z premierem staramy się tworzyć systemy motywacyjne i o jednym z nich będę chciał z ministrem Dworczykiem powiedzieć jutro. On wiąże się z działalnością POZ - poinformował w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski.

Na czwartkowej konferencji we Wrocławiu minister Niedzielski pytany był też o wprowadzenie obowiązkowych szczepień.

- Jeżeli chodzi o obowiązkowe szczepienie, to jeśli myślelibyśmy o wprowadzaniu takich rozwiązań, bo na razie żadna decyzja nie zapadła, to zaczniemy od grup, które są najbardziej narażone - powiedział Niedzielski. - Tak jak w szczepieniach wyodrębniliśmy na początku grupę zero, tak też ta grupa zero mogłaby być objęta obowiązkowym zaszczepieniem - dodał.

Zwrócił uwagę, że wśród lekarzy poziom zaszczepienia wynosi ponad 90 proc. Według niego to wynik bardzo dobry, co świadczy o odpowiedzialności tego środowiska, więc nakładanie na nie obowiązku szczepień nie jest potrzebne.

- Być może, patrząc szerzej na tę grupę, bo ona obejmuje nie tylko lekarzy, ale też pielęgniarki i ratowników, będzie trzeba taką decyzję podjąć przed wrześniem, ale ta decyzja nie zapadnie w tym tygodniu - poinformował minister Niedzielski.

(PAP) autor: Olga Łozińska, Piotr Doczekalski

oloz/ pdo/ joz/

(PAP)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (9)

TryTry

17 2

Nie uwierzę w życiu że 90 procent lekarzy jest zaszczepiona. Chyba że z tej części która się zapisała w to mogę uwierzyć. 16:37, 22.07.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

..

5 1

Na niby -nie mają z tym problemu 17:08, 22.07.2021


BzylBzyl

9 0

Zaszczepieni na papierze kto ich sprawdzi.? 19:52, 22.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Kodeks norymberski Kodeks norymberski

7 0

Kodeks norymberski – kodeks etyczny sformułowany w 1947 roku przez aliancki Trybunał Wojskowy, w którym podano 10 zasad dopuszczalności doświadczeń na ludziach (w tym badań nad wpływem nowych leków na ustrój człowieka). Kodeks powstał po serii procesów lekarzy, zbrodniarzy hitlerowskich, sądzonych w Norymberdze.

W stan oskarżenia zostały postawione 23 osoby w tym 20 lekarzy, z których jedna osoba okazała żal i współczucie ofiarom eksperymentów medycznych. W ciągu 139 dni posiedzeń sądu, 133 przeznaczono na prezentację dowodów, zaprezentowano 32 świadków oskarżenia i 53 świadków obrony. Spośród 23 oskarżonych, siedmiu otrzymało karę śmierci przez powieszenie, siedmiu zostało uniewinnionych, pozostałych skazano na kary od 10 do 20 lat pozbawienia wolności lub dożywotnie pozbawienie wolności.

Zasady:

1. Dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezbędna.
...

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_norymberski 21:33, 22.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Odmowa Odmowa

8 0

Odmowa uczestnictwa w Eksperymencie medycznym

Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U.2020.514 t.j.z dnia 2020.03.24 dalej,

NIE WYRAŻAM ZGODY

na udział w eksperymencie medycznym (leczniczym) w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19, bez względu na rodzaj dystrybuowanego produktu leczniczego(szczepionki) w momencie złożenia niniejszego oświadczenia, jak również wprowadzenia w terminie późniejszym w ramach przedmiotowego Programu w analogicznym celu kolejnych produktów leczniczych warunkowo dopuszczonych do użytku przez Komisję Europejską.

Jednocześnie wskazuję, iż stanowczo sprzeciwiam się testowania na mnie produktu leczniczego który:
1. Został wprowadzony warunkowo do użytku na okres 1 roku tj. do lipca 2021 r.,
2. Jest w fazie badań klinicznych planowanych do końca 2023 r.,
3. Nie ma wystarczających informacji co do skuteczności oraz bezpieczeństwa produktu, w tym co do ewentualnych skutków ubocznych mogących wystąpić w późniejszym czasie, w tym skutków o charakterze poważnym,
4. Uzyskał warunkowe pozwolenie na jego używanie pomimo, iż zostało ono wydane bez podania pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego przez Producenta,
5. W związku z jego produkcją stanowił podstawę zawieszenia przepisów zezwalających odpowiednim organom na żądanie od producentów szczepionek natychmiastowego zaprzestania stosowania GMO w sytuacji znaczących konsekwencji dla życia ludzkiego,
6. Został wprowadzony do użytku pomimo, iż nie wypełniono obowiązku wskazanego w art. 29 ust. 1. Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tj.: uzyskania obligatoryjnej i pozytywnej opinii o projekcie wydanej przez niezależną komisję bioetyczną.

Jednocześnie wskazuję, iż zgodnie z treścią Art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, cyt.:
„1. Zabrania się przeprowadzania eksperymentu badawczego na: (…)r
3) żołnierzu i innej osobie pozostającej w zależności hierarchicznej ograniczającej swobodę dobrowolnego wyrażania zgody”.

Ewentualne naruszenia powyżej przytoczonych przepisówart. 25 ust. 1 oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 w jakiejkolwiek formie: nakłaniania, przymuszania, podstępu, wprowadzania w błąd czy też wszelkich form przymusu mogą wiązać się z konsekwencjami na gruncie: art. 192 kk, art. 156 kk, art. 157 kk, art. 157a kk, 160 kk, 191 kk, art. 444 § 1 i 2 kc w zw. z art. 445 § 1 kc.

Ponadto, w dniu 27 stycznia 2021 r. została przyjętaRezolucja Rady Europy nr: 2361 (2021), która zabrania państwom wprowadzania obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi lub wykorzystywania ich do dyskryminacji pracowników lub kogokolwiek, kto się nie zaszczepi. Rada Europy jest organem zarządzającym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Przedmiotowa kwestia została ujęta w punktach: 7.3 w odniesieniu do zapewnienia wysokiej akceptacji szczepionek: 7.3.1 zagwarantowanie, że obywatele zostaną poinformowani, że szczepienia nie są obowiązkowe i że na nikogo nie będą wywierane naciski polityczne, społeczne ani inne, by się zaszczepił, jeśli sam nie chce tego zrobić 7.3.2 zagwarantowanie, że nikt nie będzie dyskryminowany za to, że nie poddał się szczepieniu ze względu na ewentualne zagrożenia dla zdrowia lub dlatego, że nie chce się poddać szczepieniu.
https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR1LV0q1Rj2mL8VE4ZHXGx0OUASedmpq2YzAhyleAPzzJzi9SapeHwOtQww

Na koniec warto również nadmienić, iż ewentualne naruszenia stoją w sprzeczności z art. 39 Konstytucji RP, Punktu 1 Kodeksu Norymberskiego, art. 39 Konwencji Genewskiej, art. 7 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, oraz art. 5 oraz art. 15 Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie.

Niniejszy sprzeciw został złożony również w celu zniweczenia możliwości zastosowania art. 25 a pkt 4) Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

https://ordomedicus.org/materialy-do-pobrania/
21:37, 22.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Oświadczenie Oświadczenie

8 0

Oświadczenie o braku zgody na udział w szczepieniach

Działając w imieniu własnym, w związku z Ogłoszeniem z dnia ………… 2021 r. dot.: obowiązku szczepień w naszym zakładzie na COVID – 19, w ramach Narodowego Programu Szczepień niniejszym informuję, iż odmawiamudziału w powyżej wskazanym eksperymencie medycznym (leczniczym).

Jednocześnie wskazuję, iż stanowczo sprzeciwiam się testowaniu na mnie produktu leczniczego który:
1. Został wprowadzony warunkowo do użytku na okres 1 roku tj. do lipca 2021 r.,
2. Jest w fazie badań klinicznych planowanych do końca 2023 r.,
3. Nie ma wystarczających informacji co do skuteczności oraz bezpieczeństwa produktu, w tym co do ewentualnych skutków ubocznych mogących wystąpić w późniejszym czasie, w tym skutków o charakterze poważnym,
4. Nie został zbadany pod kątem interakcji z innymi lekami,
5. Uzyskałwarunkowe pozwolenie na jego używanie pomimo, iż zostało ono wydane bez podania pełnej charakterystyki substancji czynnej i produktu końcowego przez Producenta,
6. W związku z jego produkcją stanowił podstawę zawieszenia przepisów zezwalających odpowiednim organom na żądanie od producentów szczepionek natychmiastowego zaprzestania stosowania GMO w sytuacji znaczących konsekwencji dla życia ludzkiego,
7. Został wprowadzony do użytku pomimo, iż nie wypełniono obowiązku wskazanego w art. 29 ust. 1. Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, tj.: uzyskania obligatoryjnej i pozytywnej opinii o projekcie wydanej przez niezależną komisję bioetyczną.

Ponadto wskazuję, iż zgodnie z treścią Art. 23a ust. 1 pkt 3 ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, cyt.:
„1. Zabrania się przeprowadzania eksperymentu badawczego na: (…)r
3) żołnierzu i innej osobie pozostającej w zależności hierarchicznej ograniczającej swobodę dobrowolnego wyrażania zgody”.

Należy również wskazać, iż uporczywe i długotrwałe nękanie pracownika/podwładnego, zmierzające do wymuszenia zaszczepienia się wbrew jego woli stanowi mobbing uregulowany w art. 94³ § 2 kodeksu pracy. Natomiast jeżeli w/w działania spowodują u pracownika rozstrój zdrowia, wówczas może on dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę zgodnie z treścią art. 94³ § 3 kodeksu pracy.
Bez znaczenia w powyższym zakresie jest czy próby wymuszenia szczepienia maja charakter: jawny, ukryty, podstępny czy też pośredni lub bezpośredni, w przypadku wystąpienia skutków ubocznych, taka osoba będzie ponosiła pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszystkie skutki swojego działania (art. 444 § 1 w zw. z art. 445 § 1 kodeksu cywilnego). Dodatkowo, pracodawca/przełożony ponosi odpowiedzialność karną. Wszelkie powyżej wskazane podstawy odpowiedzialności dotyczą również sytuacji, gdy pracownik/podwładny podpisze zgodę na udział w eksperymencie medycznym ale zgoda nie była wyrażona swobodnie i dobrowolnie, a jest wynikiem nacisków pracodawcy czy przełożonego.

Ewentualne naruszenia powyżej przytoczonych przepisów art. 25 ust. 1 oraz art. 23a ust. 1 pkt 3 w jakiejkolwiek formie: nakłaniania, przymuszania, podstępu, wprowadzania w błąd czy też wszelkich form przymusu mogą wiązać się z konsekwencjami na gruncie: art. 192 kk, art. 156 kk, art. 157 kk, art. 157a kk, 160 kk, 191 kk, art. 444 § 1 i 2 kc w zw. z art. 445 § 1 kc.

Ponadto, w dniu 27 stycznia 2021 r. została przyjęta Rezolucja Rady Europy nr: 2361 (2021), która zabrania państwom wprowadzania obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi lub wykorzystywania ich do dyskryminacji pracowników lub kogokolwiek, kto się nie zaszczepi. Rada Europy jest organem zarządzającym Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Przedmiotowa kwestia została ujęta w punktach: 7.3 w odniesieniu do zapewnienia wysokiej akceptacji szczepionek: 7.3.1 zagwarantowanie, że obywatele zostaną poinformowani, że szczepienia nie są obowiązkowe i że na nikogo nie będą wywierane naciski polityczne, społeczne ani inne, by się zaszczepił, jeśli sam nie chce tego zrobić 7.3.2 zagwarantowanie, że nikt nie będzie dyskryminowany za to, że nie poddał się szczepieniu ze względu na ewentualne zagrożenia dla zdrowia lub dlatego, że nie chce się poddać szczepieniu.
https://pace.coe.int/en/files/29004/html?fbclid=IwAR1LV0q1Rj2mL8VE4ZHXGx0OUASedmpq2YzAhyleAPzzJzi9SapeHwOtQww

Na koniec warto również nadmienić, iż ewentualne powyżej wskazane naruszenia stoją w sprzeczności z art. 39 Konstytucji RP w zw. z art. 25 ust. 1 Ustawy o zawodzie lekarza i zawodzie dentysty, które chronią osoby którym wydano polecenia służbowe czy też rozkaz, a które nie powinny go wykonywać z uwagi na jego bezprawność i nie mogą ponosić z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji.

Niniejszy sprzeciw został złożony również w celu zniweczenia możliwości zastosowania art. 25 a pkt 4) Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

https://ordomedicus.org/materialy-do-pobrania/
21:39, 22.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Nie bać sięNie bać się

4 0

Nie bać się, bo nie ma kogo

https://www.youtube.com/watch?v=a4MQdDV3UdA&t=546s 22:24, 22.07.2021

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

XYZXYZ

3 0

no i po co takie pe...lenie jak mają jaja to niech zrobią obowiązek ale ze wszelkimi konsekwencjami bo prawnicy tylko czekają, jak ludzie zaczną skarżyć NOP-y to to państwo ze śmiechu popuści 00:19, 23.07.2021

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

GucioGucio

2 0

Pełna zgoda. Państwo tak nachalnie i topornie ciśnie na szczepionki, a nie chce brać żadnej odpowiedzialności za NOP-y i zgony po szczepieniu. Nie ma Funduszu Kompensacyjnego, nie ma odpowiedzialności producentów i lekarzy, to nie może być mowy o obowiązku szczepień. Oczywista oczywistość. 12:37, 23.07.2021


REKLAMA
REKLAMA
0%