Zamknij
REKLAMA

Nabór wniosków w 2022 r. w ramach pilotażowego programu PFRON "Aktywny Samorząd"

14:45, 21.06.2022 | Ogłoszenie płatne

Powiat Mielecki zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków
w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”

Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem systemu SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON)

Link do strony SOW: www.sow.pfron.org.pl

Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach w/w programu to osoby w wieku do 18 lat, w wieku aktywności zawodowej lub pozostające w zatrudnieniu, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku lub słuchu.

W przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzieży do lat 18), wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekun prawny.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do pomocy:

 1. Moduł I obszar A zadanie 1 (z dysfunkcją ruchu) i 4 (z dysfunkcją słuchu) – w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Moduł I obszar A zadanie 2 (z dysfunkcją ruchu) i 3 (z dysfunkcją słuchu) – w uzyskaniu prawa jazdy,
 3. Moduł I obszar B zadanie 1 (z dysfunkcją ruchu i wzroku), 3 (z dysfunkcją wzroku) i 4 (z dysfunkcją słuchu) – w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 4. Moduł I obszar B zadanie 2 – w dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 5. Moduł I obszar B zadanie 5 - w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
 6. Moduł I obszar C zadanie 1 – w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 7. Moduł I obszar C zadanie 2 – w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 8. Moduł I obszar C zadanie 3 – w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 9. Moduł I obszar C zadanie 4 - w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
 10. Moduł I obszar C zadanie 5 – w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
 11. Moduł I obszar D – w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłacie za żłobek lub przedszkole (dot. każdego rodzaju niepełnosprawności ale tylko w stopniu znacznym lub umiarkowanym),
 12. Moduł II – w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dot. każdego rodzaju niepełnosprawności ale tylko w stopniu znacznym lub umiarkowanym).

UWAGA!!!
OSOBY Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE O DOFINANSOWANIE WYMIENIONE W PUNKTACH 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 i 12.

Wnioski w ramach Modułu I można składać do 31 sierpnia 2022 r.

Wnioski w ramach Modułu II  - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym składa się odpowiednio do 31 marca i 10 października 2022 roku i rozpatrywane są w dwóch cyklach:

 1. Cykl I – wnioski złożone do dnia 31 marca 2022 roku, rozpatrywane są do dnia 30 maja 2022 roku,
 2. Cykl II – wnioski złożone do dnia 10 października 2022 roku, rozpatrywane są do dnia 30 listopada 2022 roku.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie PCPR w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34, pod
nr telefonu: 17 78 00 472, 17 78 00 475, na stronie internetowej www.pcprmielec.pl, www.pfron.org.pl.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

(Ogłoszenie płatne)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%