Zamknij
REKLAMA

Z czego składa się wyposażenie wozu strażackiego?

14:53, 23.11.2021 | Materiał partnera

Sklep strażacki oferuje asortyment, który składa się na wyposażenie wozu strażackiego. Niezawodny sprzęt straży pożarnej to podstawa realizacji ciążących na niej zadań ustawowych. Korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i pojazdów o funkcjach specjalistycznych dostosowuje się do charakteru wykonywanych działań. Zobacz, jakie wyposażenie wozu strażackiego oferuje specjalistyczny sklep.

Specjalistyczny sklep strażacki

Specjalistyczny sklep strażacki oferuje wyroby służące zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia osób. Wprowadzane do użytkowania wyroby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej są wykorzystywane do alarmowania o pożarze lub innym zagrożeniu. Służą do prowadzenia działań ratowniczych w terenie. Artykuły stanowiące podręczny sprzęt gaśniczy, mogą być stosowane wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dopuszczenia do użytkowania. Sklep strażacki oferuje sprzęt, który spełnia normy i posiada świadectwa dopuszczenia.

Wyposażenie wozu strażackiego – regulacje prawne

Pojazdy pożarnicze służą zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia i są wykorzystywane do prowadzenia działań ratowniczych. Wyposażenie wozu strażackiego i sprzęt pożarniczy, który oferuje sklep, musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe, które są potwierdzone uzyskaniem pozytywnej opinii technicznej, wydawanej przez instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej. Jest ono regulowane stosownymi aktami prawnymi, w tym rozporządzeniami Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.

Sprzęt pożarniczy wg systemu standaryzacji

W jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono system standaryzacji, któremu podlega wyposażenie wozu strażackiego, pojazdów pożarniczych i innych środków transportu. System został wprowadzony w celu ujednolicenie typów samochodów pożarniczych i ich minimalnego wymaganego normami wyposażenia.

Sprzęt pożarniczy określa system standaryzacji zawarty w dokumencie „Wytyczne standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”, zatwierdzonym w dniu 14 kwietnia 2011 r. przez  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Sprzęt pożarniczy według standardu minimalnego i typoszeregu oferuje sklep specjalistyczny. Standard wyposażenia stanowi minimalne wymagane wyposażenie w urządzenia zabudowane na stałe, a także środki oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu, który jest konieczny do realizacji działań i czynności operacyjnych.

Standard wyposażenia typoszeregu określa minimalne wymagane wyposażenie w urządzenia zabudowane na stałe dla pojazdów pożarniczych, a także środki oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla pojazdów pożarniczych i innych środków transportu. 

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMABiżuteria i zegarki - porównaj na Ceneo.pl
0%