Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
12:16, 28.05.2020
We wtorek podpisana została przez burmistrz Przecławia Renatę Siembab oraz skarbnik Joannę Krzempek umowa na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Tuszyma i Biały Bór oraz drogi gminnej w miejscowości Biały Bór".
1
11:15, 22.05.2020
Gmina Przecław otrzymała grant w wysokości 70 000 zł na zakup laptopów dla wszystkich szkół podstawowych położonych na terenie gminy w ramach projektu pn. "Zdalna Szkoła ? wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
3
16:20, 21.05.2020
Komunikat Zakładu Gospodarki Komunalnej w Przecławiu odnośnie przerwy w dostawie wody.
2
10:11, 21.05.2020
Burmistrz Przecławia Renata Siembab podpisała umowę na realizację zadania "Budowa obiektów małej architektury na istniejącym placu publicznym w Przecławiu" z wykonawcą, firmą DESTAR z Chemielowa.
1
09:01, 20.05.2020
Gmina Przecław pozyskała dofinansowanie z budżetu województwa podkarpackiego w wysokości 10 000 zł na remont pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku komunalnego w Białym Borze.
1
12:29, 16.05.2020
W  związku z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez pracujących rodziców na objęcie ich dzieci opieką przedszkolną, od dnia 18 maja br. (poniedziałek) zostają otwarte Samorządowe Przedszkole w Przecławiu oraz Przedszkole w Tuszymie.
14:33, 14.05.2020
Maseczki uszyte przez panie z terenu gminy Przecław oraz Stowarzyszenie Razem dla Wsi Zaborcze i Prężne Sioło są przekazywane mieszkańcom.
8
11:08, 10.05.2020
Pod koordynacją Domu Kultury w Przecławiu i wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Przecławiu, akcja szycia maseczek nabiera tempa.
18
10:54, 09.05.2020
W piątek burmistrz Przecławia Renata Siembab wraz z skarbnikiem gminy Joanną Krzempek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie podpisały umowy na dofinansowanie dwóch inwestycji.
3
11:25, 07.05.2020
Na podstawie informacji uzyskanych od dyrektorów placówek oświatowych tylko ok. 3 proc. rodziców zgłosiło chęć objęcia ich dzieci opieką przedszkolną. Spośród 369 dzieci w 3 przedszkolach na terenie Gminy Przecław zostało zgłoszonych 12 dzieci, a w szkolnych oddziałach przedszkolnych, chęć udziału w zajęciach zgłosiło tylko 3 spośród 87 dzieci.
REKLAMA
13:00, 06.05.2020
Informujemy mieszkańców gminy Przecław, że w dalszym ciągu trwają prace modernizacyjne na SUW w Tuszymie, polegające na dołożeniu trzech dodatkowych filtrów pospiesznych wraz z orurowaniem.
12:10, 01.05.2020
Burmistrz Przecławia informuje o planowanym otwarciu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych od dnia 6 maja 2020r. 
15
08:17, 30.04.2020
O sprawie powiadomił poprzez portal Facebook zastępca burmistrza Przecławia Grzegorz Skrzypek.
1
11:26, 28.04.2020
Burmistrz Przecławia zdecydowała o zakupie nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełkowie.
6
13:34, 17.04.2020
Skutecznie i sprawnie odbyła się czwartkowa, zdalna sesja Rady Miejskiej w Przecławiu. Radni potwierdzali swoją obecność za pośrednictwem systemu eSesja, a następnie przeszli do głosowania nad zaplanowanymi uchwałami.
REKLAMA