Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
2
15:21, 15.10.2019
W Urzędzie Miejskim w Przecławiu zostały podpisane umowy z wykonawcą robót drogowych wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadań: "Remont drogi gminnej nr 103508R w km lokalnych 0+007 do 0+422,70 i 103507R w km lokalnych 0+431,50 do 0+892,00 w miejscowości Tuszyma" - wartość zadania 156 349,20 zł.
12:55, 09.10.2019
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przecławiu otrzymał wyniki z badania wody na obecność bakterii coli, której obecność stwierdzono w Szkole Podstawowej w Łączkach Brzeskich. Badanie dało wynik ujemny, czyli woda jest wolna od bakterii coli.
2
08:36, 26.09.2019
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu sieciowego Tuszyma zaopatrującego miejscowość Łączki Brzeskie, stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.
12:34, 07.09.2019
Na stadionie Sportowym w Rzemieniu odbył się organizowany przez Fundację Dwa Brzegi - piknik rodzinny na pożegnanie lata.
2
11:43, 26.08.2019
Urząd Miejski w Przecławiu informuje, że rozpoczęła się kontrola w zakresie przestrzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych.
16:22, 09.08.2019
Wakacje trwają, a w szkołach prowadzone są prace remontowe, w celu polepszenia warunków do nauki i zabawy dla młodszych mieszkańców.
11:54, 30.06.2019
W dniu 28 czerwca 2019r. odbyła się VII Sesja Rady Miejskiej w Przecławiu, podczas której radni podjęli uchwały w sprawie wyrażenia wotum zaufania dla Burmistrza Przecławia Renaty Siembab. Ponadto, zatwierdzono sprawozdanie finansowe Gminy Przecław za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przecław za rok 2018 oraz udzielono absolutorium Burmistrzowi Przecławia.
3
13:00, 18.04.2019
12 kwietnia w Kijanach (woj. lubelskie) oraz Piotrowicach Małych (woj. małopolskie) odbyła się XLIII Okręgowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w blokach przedmiotowych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, weterynaria ogrodnictwo i gastronomia.
13:23, 07.01.2019
Także w Przecławiu odbyły się uliczne jasełka w dniu Święta Trzech Króli.
15:23, 17.12.2018
Strażacy OSP Kiełków w ramach prowadzonej akcji "Przytulanka na odwagę" zorganizowali wśród swoich członków zbiórkę pluszaków.
REKLAMA
1
12:19, 17.12.2018
W niedzielny wieczór 16 grudnia, miał miejsce Charytatywny Koncert Wigilijny, zorganizowany przez OSP Tuszyma oraz Stowarzyszenie Razem dla Tuszymy.
7
11:46, 10.11.2018
W niedzielę 11 listopada wieczorem zaplanowany został specjalny "Biało-Czerwony" pokaz sztucznych ogni z okazji Święta Niepodległości.
3
10:24, 09.10.2018
Burmistrz Miasta Przecław Ryszard Wolanin przekazał wskaźnik obecności alkoholu w wydychanym powietrzu dla Posterunku Policji w Przecławiu. Przekazanie odbyło się podczas uroczystego spotkania Burmistrza Miasta z Komendantem Powiatowym Policji w Mielcu nadkom. Jackiem Juwą.
15:24, 20.09.2018
Policjanci zapraszają seniorów z gminy Przecław na debatę ewaluacyjną pod nazwą ?Porozmawiajmy o bezpieczeństwie ? możesz mieć na nie wpływ. Bezpieczeństwo seniorów?. Spotkanie odbędzie się w budynku Klubu Seniora ?Złoty Wiek? w Przecławiu, ul. Rynek 2, w najbliższą sobotę 22 września o godz. 17.
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone