Zamknij
REKLAMA

Przetarg na sprzedaż działek na nowym osiedlu Polska Wieś III

11.47, 20.11.2022 Artykuł promocyjny Aktualizacja: 23.56, 24.11.2022

PRZETARGI NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK NA NOWYM OSIEDLU „POLSKA WIEŚ III „ W PADWI NARODOWEJ - ATRAKCYJNA INWESTYCJA CHRONIĄCA TWÓJ KAPITAŁ

W dniu 30 listopada bieżącego roku odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych, położonych na nowym osiedlu „Polska Wieś III” w miejscowości Padew Narodowa. Przedmiotem przetargu będzie 13 działek o powierzchni od 1130 m2 do 2113 m2.

Teren nowego osiedla obejmuje łącznie ok. 200 działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługową i mieszkaniowo-usługową. Planowane do sprzedaży działki leżą w atrakcyjnym terenie, cieszącym się dużym zainteresowaniem. Część działek została sprzedana w 2020 i 2021 roku, a w związku z dużym zainteresowaniem kupujących, kolejne działki są systematycznie wystawiane do sprzedaży w kolejnych etapach.

Aby wziąć udział w przetargach należy wpłacić wadium w odpowiedniej wysokości i w terminie do 24 listopada bieżącego roku.

Ogłoszenia o przetargach, w których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące numeru działek, powierzchni, ceny wywoławczej, terminu i wysokości wpłaty wymaganego wadium oraz warunków przetargu zamieszczone są na stronie internetowej urzędu gminy www.padewnarodowa.com.pl

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 9 lub telefonicznie pod nr. 15 851 44 67.

Gmina Padew Narodowa to miejsce o dużych możliwościach inwestycyjnych 
i wielkim potencjale ludzkim. 

Głównym i nadrzędnym celem realizowanych przez Gminę zadań jest dbałość o Mieszkańców i stwarzanie jak najlepszych warunków do życia, poprzez rozwój społeczno-gospodarczy, rozbudowę infrastruktury, udostępnienie terenów inwestycyjnych  i mieszkaniowych, dostęp do edukacji, kultury i sportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa. 

Zdecydowanie jesteśmy jedną z nielicznych gmin, która może się pochwalić pełną infrastrukturą kanalizacyjną i wodociągową, obejmującą teren całej gminy. Posiadamy nowoczesną oczyszczalnię ścieków, własną stację uzdatniania wody, dogodne i dobrze utrzymane drogi, a także wiele trwających inwestycji i dużo nowych pomysłów. Zdecydowana większość inwestycji realizowanych w naszej gminie powstaje dzięki pozyskanym dotacjom ze środków zewnętrznych. 

Zapewniamy naszym Mieszkańcom niskie podatki i opłaty lokalne, pełne uzbrojenie w infrastrukturę komunalną, dobrą sieć dróg oraz wysoki poziom edukacji i dostęp do dobrze rozwiniętej kultury (liczne zajęcie pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, a także różne zajęcia dla pozostałych osób). Na terenie gminy znajduje się wiele placów zabaw, korty tenisowe, boiska i stadion sportowy, które sprzyjają rozwojowi sportu i dają możliwość aktywnego spędzania czasu.

Zachęcamy do zamieszkania w naszej Gminie i wspólnego budowania przyszłości.

(Artykuł promocyjny)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%