Zamknij
REKLAMA

Gmina Gawłuszowice - jak zmieniła się przez ostatnie 4 lata?

15:00, 09.10.2018 | Materiał płatny / Gmina Gawłuszowice

Podejmowane przez Gminę działania w okresie mijającej kadencji 2014-2018 były ukierunkowane na poprawę i tworzenie coraz bardziej przyjaznych warunków życia oraz integrację i aktywizację lokalnej społeczności.

W wysokim stopniu udało się zrealizować priorytetowe zamierzenie jakim jest budowa centrów w poszczególnych miejscowościach obejmujących: Domy Strażaka, Dom Ludowy, parki, place zabaw, parki rehabilitacyjno-rekreacyjne, parkingi, boiska sportowe.

Priorytetowo traktowane było zabezpieczenie jednostek OSP w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz szkolenie druhów ratowników.

Od wielu lat, to sami mieszkańcy decydują o sposobie wykorzystania oddanych do ich dyspozycji funduszy sołeckich.

Znaczne środki finansowe corocznie przeznaczane były na wsparcie działalności kół gospodyń i innych  stowarzyszeń. Przy pomocy Urzędu Gminy pozyskiwały one także środki zewnętrzne na realizację swoich projektów, w samym tylko 2018 r. około 80 tys. zł.

Szczególną troską i opieką otaczane były osoby samotne, niepełnosprawne i w podeszłym wieku. Zainspirowany przez Gminę Klub Seniora organizował cykliczne spotkania i wycieczki. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmował różnymi formami opieki wszystkie osoby wymagające wsparcia poprzez: świadczenia finansowe (zasiłki , stypendia itd.), pomoc rzeczową (zakup opału, paczki żywnościowe),  umieszczanie potrzebujących w placówka leczniczych i opiekuńczych, doradztwo i zapewnianie wsparcia rodzinom.

Wspierane są starania stowarzyszenia z terenu gminy  o utworzenie Domu Dziennego Pobytu dla seniorów.

Ogromnym staraniem gminy udało się wznowić działalność Punktu Rehabilitacji Leczniczej w Krzemienicy świadczącego niezwykle potrzebne i cenione usługi dla mieszkańców.

Do stałego kalendarza imprez gminnych weszły coroczne  obchody „Dnia Babci”, „Dnia Dziadka” , „Dnia Kobiet”, „Dnia Dziecka” oraz jubileusze z okazji rocznic ślubu.

Wiele radości sprawiają: zimą świąteczna szopka, a latem spektakle muzyczne przy mieniącej się kolorami fontannie.

Z każdym rokiem coraz większa liczba mieszkańców uczestniczyła w gminnych dożynkach, piknikach rodzinnych, koncertach, biegach, rajdach rowerowych i innych imprezach okolicznościowych.

Z myślą o młodzieży Gmina wspierała różne formy aktywności fizycznej i rozrywki. Stworzona została baza dla reaktywowanego klubu piłkarskiego GKS GROM Krzemienica wspieranego środkami budżetowymi gminy. Dofinansowywane były także uczniowski klub sportowy, klub szachowy i zespoły muzyczno-wokalne. W organizacji znajduje się „Dziecięca Akademia Piłkarska”. Dzieci i młodzież szkolna korzystała z wyjazdów wakacyjnych i feryjnych dofinansowywanych przez Gminę.

Poprzez kolejne remonty i zakupy nowego wyposażenia i pomocy dydaktycznych udoskonalona została baza oświatowo-dydaktyczna. Uczący się w bardzo dobrych warunkach lokalowych uczniowie szkół i wychowankowie przedszkola korzystają z żywienia, które zapewnia stołówka szkolna (125 posiłków dziennie). Gminne przedszkole zaspokaja w 100% zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym.

Do użytku wszystkich mieszkańców Gmina wybudowała place zabaw, terenowe siłownie i w pełni wyposażone nowoczesne pomieszczenia w domach strażaka, w większości z ekologicznym ogrzewaniem  i klimatyzacją.

Szeroki księgozbiór oraz sprzęt audio-wizualny oferowała mieszkańcom  Gminna Biblioteka Publiczna  w 100%  zabezpieczając też potrzeby dzieci w zakresie lektur szkolnych.

W mijającej kadencji samorządowej systematycznej poprawie uległa sieć dróg gminnych . Wyremontowano lub zmodernizowano 17,4 km dróg, poprawiono infrastrukturę około drogową poprzez  budowę pętli autobusowych i wymianę wiat przystankowych oraz niezbędne remonty mostów i przepustów.

Systematycznie prowadzone prace remontowe i inwestycyjne zarówno ; w drogi , budynki gminne i ich otoczenie, place i parkingi przyniosły imponujące efekty praktyczne i wizerunkowe powszechnie doceniane przez mieszkańców i odwiedzających naszą Gminę.

(Materiał płatny / Gmina Gawłuszowice)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%