Zamknij
REKLAMA

Praca dla specjalisty ds. ochrony środowiska

13.23, 18.01.2023 Ogłoszenie płatne Aktualizacja: 13.33, 18.01.2023

W związku z dynamicznym rozwojem Firma Euro-Eko Media Sp. z o.o. poszukuje kandydata na stanowisko: 

SPECJALISTA W DZIEDZINIE
OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Wymiar etatu: 1
Wykształcenie: wyższe (preferowane ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub pokrewne)
 

  • ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

•    Prowadzenie  Bazy Gospodarki Odpadami BDO
•    Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz decyzji administracyjnych
•    Przygotowywanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska
•    Monitorowanie terminu ważności decyzji i prowadzenie procedury w celu uzyskania nowych decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska 
•    Współpraca z Organami ochrony środowiska

  • WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

•    Staż pracy 1 rok (mile widziane doświadczenie w zakresie ochrony środowiska)
•    znajomość ustaw i przepisów z zakresu ochrony środowiska
•    dobra znajomość pakietu MS Office

  • WYMAGANIA DODATKOWE:

•    umiejętność pracy pod presją czasu
•    dobra organizacja pracy własnej, samodzielność i zaangażowanie
•    umiejętność pracy w zespole

  • OFERUJEMY:

•    możliwość rozwoju zawodowego
•    stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pakiet socjalny

  • WYMAGANE DOKUMENTY:

•    CV zawierające wyłącznie niezbędne dla procesu rekrutacji informacje: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon lub adres e-mail do celów kontaktowych, przebieg doświadczenia zawodowego, posiadane kwalifikacje

Termin i sposób złożenia aplikacji: 

Aplikacje należy składać w terminie do dnia  25 stycznia 2023 r.
•    osobiście w sekretariacie Euro Eko Media sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec
•    nadsyłać pocztą pod adres: Euro Eko Media sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec z dopiskiem „Ochrona środowiska”

W zawiązku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy że:
1.    Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Euro Eko Media Sp. z o.o. Euro Eko Media sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec
2.    Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko, w tym archiwizacji.
3.    Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj.:  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
Jeżeli w dokumentach kandydata zawarte są dane inne niż wskazane w obowiązujących przepisach prawa lub dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda kandydata na ich przetwarzanie. Podanie tych danych w dokumentach aplikacyjnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.
1.    Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie naboru.
2.    Podanie danych osobowych innych niż wskazane w przepisach prawa jest dobrowolne, a ich niepodanie nie ma wpływu na proces naboru.
3.    Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
4.    Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
5.    Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
6.    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
7.    Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.
8.    Państwa dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

 

(Ogłoszenie płatne)
 
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%