Zamknij
REKLAMA

Praca w Energii Euro Park. Sprawdź możliwości

12:56, 21.06.2022 | Ogłoszenie płatne

Dostarczamy energię elektryczną i dbamy o instalacje energetyczne w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Strefa mielecka jest pierwszą ustanowioną w Polsce specjalną strefą ekonomiczną, powstała w 1995 r. Flagową branżą Strefy jest lotnictwo – w Mielcu działają najwięksi potentaci globalni z branży, a lotnicze firmy strefowe to najwięksi członkowie klastra Dolina Lotnicza. SSE EURO-PARK MIELEC lokowana jest od lat w rankingach w czołówce najefektywniejszych stref w Polsce.

Energia Euro Park to z jednej strony tradycja i stabilność, z drugiej ciągły rozwój – zarówno w sferze technicznej, jak i organizacyjnej. Przedmiotem działalności Spółki jest:
• dystrybucja energii elektrycznej dla podmiotów działających na terenie SSE EURO - PARK Mielec i w jej bezpośrednim sąsiedztwie,
• obrót energią elektryczną na terenie RP,
• prowadzenie obsługi ruchowej, inwestycji oraz remontów systemu elektroenergetycznego w specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO - PARK Mielec.

Aktualnie rekrutujemy na trzy stanowiska pracy:

Elektromonter urządzeń pomiarowych i sterowniczych

Do Twoich obowiązków należeć będzie:
• wykonywanie zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie:
  - obwodów wtórnych stacji i rozdzielni elektroenergetycznych,
  - układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej,
  - urządzeń transmisji danych,
• wykonywanie pomiarów rozdzielni, kabli i transformatorów,
• lokalizowanie miejsc awarii linii kablowych.
• usuwanie awarii i ich skutków.

Poszukujemy osoby posiadającej:
• wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub pokrewne,
• uprawnienia eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych do 1 kV,
• umiejętność obsługi komputera,
• podstawową wiedzę z zakresu elektroniki i telekomunikacji,
• prawo jazdy kat. B,
• brak przeciwskazań do prac na wysokości,
• chęć do ciągłego doskonalenia się,
• dyspozycyjność.

Dodatkowym atutem będą:
• doświadczenie na stanowisku związanym z obwodami wtórnymi stacji i rozdzielni elektroenergetycznych,
• uprawnienia eksploatacji i dozoru sieci i urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV,
• uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych.

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• praca w godzinach 7:00-15:00, w budynku i w terenie.
• możliwość rozwoju zawodowego, nabywania nowych uprawnień oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji
• atrakcyjne wynagrodzenie i system motywacyjny,
• pakiet socjalny

Prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na [email protected]

W CV prosimy o podania aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) – kontaktować się będziemy przede wszystkim tą drogą.
Prosimy też o dodanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Dyżurny 
stacji elektroenergetycznej

Do Twoich obowiązków należeć będzie:
• eksploatacji sieci oraz stacji elektroenergetycznych, 
• wykonywanie czynności łączeniowych, 
• dopuszczanie do prac na sieci elektroenergetycznej,
• diagnozowanie i usuwanie usterek i zakłóceń,
• przyjmowanie zgłoszeń o awariach i przerwach w dostawach,
• prowadzenie dokumentacji.

Poszukujemy osoby posiadającej:
• wykształcenie średnie (technik elektryk lub pokrewne),
• uprawnienia eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych minimum do 1 kV,
• umiejętność obsługi komputera,
• prawo jazdy kat. B,
• a także 
  - bez przeciwskazań do prac na wysokości,
  - chętnej do ciągłego doskonalenia się,
  - odpornej na stres,
  - dyspozycyjnej
  - gotowości do pracy w ruchu ciągłym.

Dodatkowym atutem będzie:
• praktyka na stanowisku związanym z prowadzeniem ruchu elektrycznego
• uprawnienia elektryczne do eksploatacji urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• pracę w ruchu ciągłym (3 zmiany), głównie w budynku,
• możliwość rozwoju zawodowego, nabywania nowych uprawnień oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji,
• atrakcyjne wynagrodzenie i system motywacyjny,
• pakiet socjalny.

Prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na adres [email protected]

W CV prosimy o podania aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) – kontaktować się będziemy przede wszystkim tą drogą.
Prosimy też o dodanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Specjalista ds. technicznych

Do Twoich obowiązków należeć będzie:
• Organizacja realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych Spółki
• Prowadzenie procesu przyłączania nowych odbiorców.
• Analiza i uzgadnianie projektów technicznych.
• Organizowanie usuwania usterek i awarii.
• Przygotowywanie zapytań ofertowych na usługi zewnętrzne.
• Współtworzenie wraz z upoważnionymi osobami projektów dla potrzeb inwestycyjnych w spółce.
• Nadzór nad prawidłową działalnością w zakresie gospodarki materiałowej  i sprzętowej.

Poszukujemy osoby posiadającej:
• wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne o profilu elektrycznym lub pokrewne,
• znajomość zagadnień z zakresu budowy i eksploatacji sieci i rozdzielnie elektrycznych średniego i niskiego napięcia,
• podstawową znajomość zagadnień prawa energetycznego oraz budowlanego,
• uprawnienia eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych do 1 kV,
• umiejętność obsługi komputera,
• prawo jazdy kat. B,
• chęć do ciągłego doskonalenia się,
• dyspozycyjność.

Dodatkowym atutem będą:
• doświadczenie na stanowisku związanym eksploatacją sieci i rozdzielni średniego i niskiego napięcia,
• uprawnienia eksploatacji i dozoru sieci i urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV,
• uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych.

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
• praca w godzinach 7:00-15:00, w budynku i w terenie.
• możliwość rozwoju zawodowego, nabywania nowych uprawnień oraz doskonalenia wiedzy i kompetencji
• atrakcyjne wynagrodzenie i system motywacyjny,
• pakiet socjalny

Prosimy o przesyłanie CV drogą elektroniczną na [email protected]

W CV prosimy o podania aktualnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) – kontaktować się będziemy przede wszystkim tą drogą.
Prosimy też o dodanie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

(Ogłoszenie płatne)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%