Zamknij
REKLAMA

Umowa darowizny i jej elementy

17:26, 19.07.2021 | Materiał partnera

Umowa darowizny i jej elementy

Umowę darowizny regulują przepisy art. 888-i następne Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z kodeksem cywilnym darowizna jest zobowiązaniem darczyńcy darmowego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem własnego majątku.

Przykład:

Ojciec przekazuje za darmo samochód osobowy swojemu synowi.

 

Elementy umowy darowizny:

  • Data zawarcia umowy;
  • nazwa umowy;
  • strony uowy;
  • miejsce zawarcia umowy;
  • przedmiot umowy;
  • oświadczenie darczyńcy o przekazaniu przedmiotu umowy darowizny;
  • czytelne podpisy stron umowy darowizny.

Forma umowy darowizny

Umowa darowizny powinna być co do zasady sporządzona w formie aktu notarialnego, gdy przedmiot darowizny posiada obdarowany, to forma aktu notarialnego jest niewymagana, jednakże nie będzie to miało zastosowania do przedmiotów, dla których z mocy prawa wymagana jest forma aktu notarialnego (np. umowa darowizny mieszkania, koniecznie powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego).

Podatek od darowizny

Darowizna podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jednakże obowiązek jego uiszczenia zależeć będzie od pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego, jak również jej zgłoszenia do urzędu skarbowego.

Odwołanie darowizny wykonanej

Gdy po wykonaniu umowy darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany obowiązany jest, w granicach istniejącego wzbogacenia, dostarczać darczyńcy środków, których mu brakuje do utrzymania odpowiadającego jego uzasadnionym potrzebom albo do wypełnienia ciążących na nim obowiązków alimentacyjnych. Obdarowany ma prawo zwolnić się od tego obowiązku, zwracając darczyńcy wartość wzbogacenia.

Zobacz artykuły naszego partnera dotyczące umowy darowizny:

UMOWA DAROWIZNY SAMOCHODU

UMOWA DAROWIZNY POJAZDU

UMOWA DAROWIZNY CZĘŚCI SAMOCHODU

UMOWA DAROWIZNY PIENIĘDZY

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%