Zamknij
REKLAMA

Kolejna zdalna sesja rady miejskiej. Jakie punkty w obradach?

10:03, 23.05.2020 | M.B
Skomentuj
REKLAMA

XXI sesję Rady Miejskiej w Mielcu z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania) odbędzie się w dniu 28 maja (czwartek) 2020 roku o godz. 16:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Mielca z działalności międzysesyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2020-2043.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Smoczka A”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu (w częściach po dokonaniu podziału) nieruchomości gruntowej położonej w Mielcu w obrębie 3. Przemysłowym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych położonych w Mielcu w obrębie 7. Rzochów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości miejskiej niezabudowanej, położonej w rejonie ulicy Cyranowskiej w Mielcu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (dotyczy działek nr 1625/2, 1643/3, 1645/14).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec i na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia umów dzierżawy (dotyczy działki nr 1642/1).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy dla istniejącej drogi wewnętrznej urządzonej na działce nr 1897 (obr. 6. Wojsław) w Mielcu – ulica Pastelowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części lokalu, na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów najmu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych z budżetu Gminy Miejskiej Mielec na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Mielec na 2020 rok.
 16. Podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr XX/192/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz manipulacyjnej, przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w komunikacji miejskiej w Mielcu realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Mielec oraz gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
 19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 2 kwietnia 2020 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 22. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec za 2019 rok.
 23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.
 24. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Mielec za rok 2019 z prognozą na rok po ocenie.
 25. Informacja z realizacji Programu „Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+” za rok 2019.
 26. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.
 27. Wolne wnioski i informacje. Zamknięcie obrad.
(M.B)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (9)

Lepszy bólLepszy ból

16 1

A dlaczego nadal zdalna skoro urzędy otwierają od poniedziałku?
Lepsi są niż zwykli pracownicy? 16:30, 23.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

roborobo

8 1

Ludzie w sklepach i zakładach pracują normalnie a bezradni głupa rżną porażka. 08:26, 24.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Mi8Mi8

1 1

Naśladują nierobów z sejmu i dziwne że jakiś nauczyciel kopiuje decyzję pisów 23:12, 24.05.2020


LokLok

9 0

Radni w urzędzie boją się wirusa, a potem ci sami idą do marketu gdzie jest dużo osób i tam wirusa niema. Ot cała polityka 09:49, 24.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

KasiaKasia

1 3

Takie im daje wytyczne nierząd PISu 23:08, 24.05.2020


Zastanawiam sieZastanawiam sie

9 1

moze i i nasi radni sa ZDALNI ale czy sa ZDOLNI? coś umieją oprócz gadania? 10:56, 24.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

odp.odp.

4 1

NIC !!!!!!!!!!!!!!!!!! żeby nam się lepiej w mieście mieszkało 11:35, 24.05.2020


Do dziełaDo dzieła

5 0

to co państwo radni tniemy diety ? szukamy oszczędności w niepotrzebnych inwestycjach czy znowu wyskoczycie z jakimś zadaszeniem boiska ? , tniemy nagrody dla urzędników a może nauczycieli co siedzą w domach ponad 2 miechy ? , a może jak w Stalowej Woli jedna spółka miejska i jedna rada nadzorcza itd 18:46, 24.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Żorach Żorach

4 3

A jak się nie skończy się sprawa Pana Myśliwca? CZY MOŻE BYĆ JUŻ NA SIĘ JAKOŚ SKOŃCZYŁA A MY NIE WIEMY O Tym,? 20:04, 24.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA