Zamknij
REKLAMA

Różnice między zobowiązaniem a należnością

21:58, 30.03.2020 | Materiał partnera

Wiele osób, a zwłaszcza tych, które nie mają wykształcenia ekonomicznego, ma problem z odróżnieniem terminów takich jak zobowiązanie oraz należność. Jedyne, z czego zdają one sobie sprawę to, że ich zakres pojęciowy jest całkowicie odmienny.

Z pewnością warto uzupełnić wiedzę w tej materii, bo każdemu może się ona przydać – np. do tego, żeby móc samodzielnie w prawidłowy sposób rozszyfrować treść pism i umów, które trzeba będzie przeczytać, zrozumieć i podpisać.  

Czym jest zobowiązanie, a czym należność?

Zobowiązanie stanowi rodzaj stosunku cywilnoprawnego, jaki łączy wierzyciela z dłużnikiem. Zobowiązanie oznacza, że wierzyciel może zacząć się domagać od dłużnika danego rodzaju świadczenia. Dłużnik może on mieć np. zobowiązanie spłaty długu – jeśli wcześniej od danej instytucji finansowej albo od osoby pożyczył pieniądze.

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane prawnie w księdze trzeciej Kodeksu cywilnego – chodzi tu o tzw. prawo zobowiązań. Zawarte tam przepisy regulują to, na jakich zasadach mogą się odbywać społeczne formy wymiany różnego rodzaju usług oraz dóbr, które mają wartość majątkową.

Od chwili zawarcia zobowiązania jedna strona ma dług do spłaty – nazywa się go zobowiązaniem – a u drugiej strony pojawia się wtedy należność. Należy zatem przyjąć, że zobowiązania są to po prostu długi danej osoby. Z kolei należność to dług, jaki się ma względem danej instytucji finansowej albo osoby.

Według definicji cywilnoprawnej należność jest to prawo osoby prawnej lub fizycznej do uzyskania świadczenia rzeczowego albo finansowego. Oczywiście odbywa się to na podstawie zawartej wcześniej umowy. Podmiot, który został uprawniony do uzyskania tego świadczenia, określany bywa mianem wierzyciela, a ten, który wypłaca to świadczenie to dłużnik.

Czym się od siebie różnią zobowiązania oraz należności?

Najłatwiej dostrzec różnicę między nimi w praktyce, gdy się zaciągnie pożyczkę albo kredyt. Wówczas na mocy obowiązującego prawa osoba, która ją zaciąga, staje się dłużnikiem, a firma pożyczkowa albo bank, który jej udziela, zostaje wierzycielem. Każdorazowo w przypadku zawarcia tego rodzaju umowy (pożyczkowej lub kredytowej) termin spłaty wierzytelności oraz suma stanowiąca przedmiot rozrachunków muszą zostać akceptowane przez obie strony. Warto zapamiętać, że zobowiązanie to kwota, jaką dłużnik powinien oddać swojemu wierzycielowi. Z kolei należności są to kwoty, jakie danej osobie albo instytucji ma oddać osoba, która je wcześniej pożyczyła.

Największe różnice

Jedyne, co łączy oba te pojęcia to fakt, iż dotyczą one tematyki finansowej, a mówiąc konkretniej – pożyczania środków finansowych. Zobowiązanie to pojęcie bardziej rozległe – odnieść je można do stosunku prawnego, do jakiego dochodzi między dwoma stronami (podpisanej uprzednio) umowy. Z kolei za pomocą zobowiązania można zdefiniować np. sytuację, w której ktoś udziela komuś innemu np. pożyczki finansowej. Tym samym można przyjąć, że jego znaczenie obejmuje przede wszystkim perspektywę dłużnika, który ma wobec kogoś (jakiegoś wierzyciela) określonego rodzaju zobowiązanie do uregulowania. Należność obejmuje bardziej szczegółowy kontekst, w sposób bezpośredni przedmiotu zobowiązania. Tym samym termin ten jest definiowany z perspektywy tego, który udziela danego rodzaju zobowiązania. Należność jest to rodzaj długu, jaki dłużnik musi spłacić.

Więcej informacji znajdziesz na https://pozyczkaposzukiwana.pl/naleznosc-a-zobowiazanie-czym-sie-roznia/

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA