Zamknij
REKLAMA

PCPR w Mielcu zachęca: Zostań rodziną zastępczą

10:58, 02.09.2020 | Ogłoszenie płatne

Masz do zaoferowania dużo miłości, ciepła? Chcesz pomóc dzieciom i stworzyć dla nich dom? Zostań rodziną zastępczą.

Rodzicem zastępczym możesz zostać jeśli:
- Jesteś w związku małżeńskim lub osobą samotną
- Masz stałe zameldowanie na terenie Polski i polskie obywatelstwo
- Korzystasz z pełni praw cywilnych i obywatelskich
- Nie jesteś ograniczony w zdolności do czynności prawnych
- Nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest ci ograniczona ani zawieszona
- Jesteś zdrowy
- Masz odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe
- Posiadasz stały dochód

Będąc rodziną zastępczą nie zostaniesz sam, bo:
- Masz możliwość uzyskania pomocy i wsparcia ze strony PCPR
- Masz możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego
- Przyjmując dziecko do rodziny zastępczej otrzymasz świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania

Dodatkowo:
- Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie w wysokości, od którego odprowadzane są składki
- Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych (np. wymaganego wieku emerytalnego)

Rodzaje rodzin zastępczych:
- Spokrewnione
- Niezawodowe
- Zawodowe w tym:
A) Zawodowe specjalistyczne
B) Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 34
Zapraszamy do nas od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30
tel.: 17 780 04 74

(Ogłoszenie płatne)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA