Zamknij
REKLAMA

Jakie deklaracje podatkowe ma obowiązek składać przedsiębiorca?

17:23, 29.11.2021 | Materiał partnera

Podatki to rzecz pewna. Na podstawie przepisów prawa podatkowego, w Polsce, zobowiązania podatkowe pobierane są od osób fizycznych w corocznej deklaracji pit oraz od osób prawnych np. osób świadczących usługi w ramach działalności gospodarczej. Deklaracja podatkowa składana jest przez owe podmioty organom podatkowym (czyli do urzędu skarbowego). To, czy deklaracje podatkowe wynikać będą z przychodów ewidencjonowanych czy np. od wysokości osiągniętego dochodu, określa ordynacja podatkowa czyli ustawa z 1997 roku. Jakie rodzaje deklaracji podatkowych musi składać przedsiębiorca do organów podatkowych? Mamy nadzieję, że poniższy artykuł rozwieje wasze wątpliwości.

Podatek dochodowy

Z całą pewnością, na każdym z nas ciąży obowiązek podatkowy, a jako przedsiębiorca podlegasz kilku rodzajom takich podatków. Są to m.in. obowiązek regulowania podatku dochodowego, deklaracji rocznej, podatku od towarów i usług (VATu). W zależności od naszego mienia, możemy też opłacać podatek od nieruchomości lub podatek transportowy (podatek od środków transportowych). Jeśli zatrudniasz w swojej firmie ludzi, musisz też liczyć się z tym, że na poczet podatku zostaną pobrane kwoty w pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.

Dokument deklaracji, określający wysokość zobowiązania podatkowego, składa się do urzędu skarbowego wraz z podatkiem dochodowym. Związany jest on z osiągniętymi przez podatnika podatku dochodowego przychodami. W danym roku podatkowym przedsiębiorca wpłaca zaliczki na podatek w poszczególnych miesiącach lub za okres kwartalny. Zapłata podatku odbywa się wedle wybranej formy opodatkowania. Może to być forma rozliczania na zasadach ogólnych, w formie podatku liniowego, w formie należnego ryczałtu, w formie karty podatkowej. Takie zaliczki na poczet podatku dochodowego w wysokości uzyskanego przychodu składane są do 20 dnia każdego następnego miesiąca lub kwartału lub do 7 dnia następnego po rozliczanym miesiącu w przypadku karty podatkowej. Zaliczki wpłaca się na indywidualny rachunek mikroprzedsiebiorcy, a jeśli zaliczka w jakimś okresie wyniosła 0zł, nie składa się odrębnej deklaracji, a jedynie wykazuje w deklaracji rocznej.

Deklaracja roczna

Jak wspomniano, przedsiębiorca musi składać też deklaracje roczną, gdzie wskazuje m.in.przychody i inne wysokości dokonanych odliczeń. Obowiązek składania deklaracji ciąży niezależnie od poniesionej straty, nie przekroczenia kwoty wolnej od podatku czy w przypadku braku jakiegokolwiek przychodu. Nawet jeśli podatek wynosi 0zł, musisz złożyć deklarację roczną na odpowiednim formularzu (w zależności od formy opodatkowania). Jeśli natomiast masz nadpłatę, urząd skarbowy zwraca ją w ciągu 3 miesięcy od złożonego zeznania.

Podatek VAT

Będąc przedsiębiorca, musisz też rozliczać VAT, czyli tzw. podatek obrotowych od towarów i usług, jakimi dysponujesz. Termin złożenia i opłacenia podatku odbywa się miesięcznie lub kwartalnie, do 25 dnia miesiąca przypadającego po danym okresie rozliczeniowym (miesiącu, kwartale).

Dodatkowo, jako płatnik VAT, masz obowiązek, co miesiąc wysyłac tzw. plik JPK_V7, określający informacje o sprzedaży i zakupach. Plik taki kontroluje Ministerstwo Finansów, do którego je kierujesz raz w miesiącu do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeśli w danym miesiącu podatek VAT wynosił 0zł, czyli nie nastąpiła sprzedaż ani kupno towaru, musisz odesłać plik tzw. zerowy.

Przedsiębiorcy, będący podatnikiem VAT i prowadzący sprzedaż do kontrahentów w ramach Unii Europejskiej, muszą składać dodatkowo informacje VAT-UE. Nie jest to deklaracja podatkowa, a informacja, która podsumowuje wszystkie transakcje dokonane w ramach UE. Informacji tych nie składa się przy imporcie, a gdy nie wystąpiła transakcja, nie składa się informacji zerowej. Natomiast jeśli sytuacja się powtórzy i nie złożyć informacji przez 3 miesiące lub 1 kwartał, urząd może cię wykreślić z podmiotów VAT-UE. Pamiętaj także, że informacje te składasz jedynie w wersji elektronicznej.

Co ciekawe, podatnicy zwolnieni z VAT, którzy skorzystali z importu usług wewnątrz UE, muszą złożyć deklarację VAT-9M i maja obowiązek zapłaty podatku za zakup usługi od takiego kontrahenta.

W sprawach podatku, na koniec warto pamiętać, że jeśli popełnimy błąd w danej deklaracji podatkowej, przysługuje nam korekta deklaracji. Jest to nowa forma rozliczenia, składana na właściwym formularzu i nie wymaga uzasadnienia. Jednakże uprawnienie skorygowania zeznania jest zawieszone w przypadku kontroli podatkowej lub aktywnego postępowania podatkowego.

 

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%