Zamknij
REKLAMA

Jak przygotować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

10.41, 18.11.2022 Materiał partnera Aktualizacja: 10.42, 18.11.2022

Powołanym do spadku można zostać na mocy ustawy lub na podstawie ustaleń zawartych w testamencie. W momencie otwarcia spadku - czyli z chwilą śmierci spadkodawcy - dochodzi do dziedziczenia, a fakt ten nie wymaga żadnych dodatkowych potwierdzeń. Jedynie w ciągu kolejnych sześciu miesięcy może zaistnieć ewentualność deklaracji, czy spadek zostanie przyjęty (w całości lub z dobrodziejstwem inwentarza), czy też odrzucony. Aby jednak móc zarządzać odziedziczonym majątkiem, należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Jak go sporządzić? O czym pamiętać, przygotowując taki dokument?

1. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - co to jest i kiedy trzeba go złożyć?

2. Kiedy potrzebne jest stwierdzenie nabycia spadku?

3. Jakie informacje powinien zawierać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się, podobnie jak inne dokumenty, których wymaga dziedziczenie ustawowe lub testamentowe, składa się w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - co to jest i kiedy trzeba go złożyć?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to pismo inicjujące postępowanie sądowe, w toku którego ustalone zostanie, kto jest spadkobiercą, na jakiej podstawie, w jakiej części i na jakich zasadach dziedziczy. Taki dokument może złożyć każdy, kto ma w tym interes prawny, a więc nie tylko spadkobiercy, ale na przykład również wierzyciele spadkodawcy. Po analizie wszystkich danych sąd wydaje orzeczenie w postaci postanowienia o stwierdzeniu nabyciu spadku.

Złożenie wniosku jest możliwe w dowolnym momencie - zarówno bezpośrednio po śmierci spadkodawcy - w chwili otwarcia spadku, jak i po pewnym czasie. Większość osób decyduje się jednak na to dopiero, gdy zamierzają podjąć konkretne działania względem odziedziczonych dóbr.

Stwierdzenie nabycia spadku i co dalej? Efektem procedury jest dokument potwierdzający tytuł dziedziczenia wymienionych w nim osób. Sporządza się go w sądzie lub w kancelarii notarialnej na wniosek spadkobiercy lub jego pełnomocnika.

Kiedy potrzebne jest stwierdzenie nabycia spadku?

Po co właściwie wniosek o stwierdzenie nabycia spadku składa się w sądzie? Jak wspomnieliśmy już na początku, jest ono niezbędne do zarządzania odziedziczonym majątkiem. Jeśli więc jako spadkobierca chcesz sprzedać odziedziczoną nieruchomość lub wypłacić środki zgromadzone na koncie bankowym, będziesz potrzebować właśnie takiego dokumentu.

Interesu prawnego w złożeniu takiego wniosku mogą upatrywać również wierzyciele, którzy zamierzają dochodzić spłaty długów od spadkobierców. Jeśli zmarły pozostawił po sobie przede wszystkim zadłużenie, rozważ odrzucenie spadku u notariusza.

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

We wniosku należy zawrzeć kilka najbardziej istotnych informacji. Jeśli obawiasz się, że pominiesz ważne dane, możesz sięgnąć po dostępny również w przypadku stwierdzenia nabycia spadku wzór takiego dokumentu. Powinny znaleźć się w nim:

  • oznaczenie sądu, do którego wniosek jest kierowany,
  • pełne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania),
  • dane spadkodawcy, a także ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy i data śmierci, którą potwierdza odpis aktu zgonu,
  • dane spadkobierców,
  • sformułowanie żądania: określenie, czy domagamy się stwierdzenia, że spadek nabył wnioskodawca czy też inne osoby,
  • uzasadnienie wniosku,
  • własnoręczny podpis wniosku.

Do wniosku należy również dołączyć niezbędne załączniki. Może to być na przykład testament, jeśli spadkodawca go sporządził.

 

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%