Zamknij
REKLAMA

Akredytacja dla Laboratorium Oczyszczalni Ścieków MPGK Mielec

13:55, 12.02.2019 | Artykuł płatny

MPGK Sp. z o.o. w Mielcu posiada laboratorium Oczyszczalni Ścieków, którego głównym zadaniem jest wykonywanie badań fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych w celu kontroli parametrów technologicznych.

Aby sprostać wymaganiom prawnym w 2018 r. uzyskano certyfikat akredytacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007.

Laboratorium oferuje usługi z zakresu pobierania i badania próbek wody  powierzchniowej, ścieków i osadów ściekowych.

Przyjmujemy  do badań próbki pobrane przez upoważnionych pracowników Laboratorium, w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę oraz próbki pobrane i dostarczone przez Klienta.

Działania Laboratorium zawsze służą rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw.

Laboratorium nie podejmuje się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników o czym klient jest informowany przed złożeniem zlecenia.

21.01.2019 roku kontrola i ocena w nadzorze Polskiego Centrum Akredytacji potwierdziła kompetencję laboratorium oczyszczalni.

Zakres akredytacji Laboratorium badawczego Nr 1677 został utrzymany.
Aby wyjść naprzeciw klientom i nowym przepisom prawnym zaplanowano w 2019 roku wprowadzenie i potwierdzenie nowych metod badawczych.

Chcemy walidować i zgłosić do akredytacji takie metody jak: przewodność, chlorki, siarczany, fluorki, sucha masa, sucha masa organiczna.

W przyszłości chcielibyśmy wprowadzić metody badawcze wykorzystywane do oznaczania metali ciężkich  w wodzie, ściekach, osadach, gruntach.

Akredytacja oznacza oficjalne potwierdzenie, że uzyskiwane w laboratorium wyniki badań są rzetelne, obiektywne i wiarygodne oraz że można je przedstawiać w urzędach np. WIOŚ.

Zobacz dokumenty:
- Akredytacja Laboratorium Oczyszczalnia Ścieków MPGK Mielec
- Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego

 

(Artykuł płatny)
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone