Zamknij
REKLAMA

Znamy porządek obrad II sesji Rady Powiatu

10:08, 23.11.2018 | Starostwo Powiatowe w Mielcu
Skomentuj
REKLAMA

II Sesja Rady Powiatu Mieleckiego odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 9.00 w Sali Obrad Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.

TEMATYKA OBRAD:

1.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Powiatu Mieleckiego.

2.    Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz z działalności Zarządu Powiatu między sesjami.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania oraz składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Mieleckiego.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Powiatu Mieleckiego.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mieleckiego.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.

12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.

13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.

14.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mieleckiego.

15.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty – Przewodniczącego Zarządu Powiatu Mieleckiego.

16.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Powiatu Mieleckiego.

17.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Powiatu Mieleckiego.

18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/269/2017 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Mieleckiego.

19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Mieleckiego na 2018 rok.

20.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  finansowego  wykraczającego poza rok budżetowy 2018.

21.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/288/2018 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Mieleckim w 2018 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

22.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Powiatu Mieleckiego wchodzącego w skład Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu i wybrania kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu.

23.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych na terenie Powiatu Mieleckiego w 2019 roku.

24.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Mieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

25.    Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.

26.    Interpelacje, wnioski, zapytania i oświadczenia Radnych.

OBRADY RADY POWIATU SĄ JAWNE.

(Starostwo Powiatowe w Mielcu)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (2)

obyw.obyw.

1 2

Opublikujcie oświadczenia wszystkich radnych i osób zarządzających starostem oraz z każdej gminy powiatu mieleckiego. 11:49, 23.11.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

bebebebe

2 0

Obyw. - wszystkie oświadczenia majatkowe są jawne i zawsze są dostępne na stronie samorządu, czyli gminy lub powiatu, czy województwa 12:30, 23.11.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA