Zamknij
REKLAMA

Mielecka Ściana Katyńska - historia wyjątkowego miejsca

06:46, 09.04.2020 | K.S
Skomentuj
REKLAMA

Od 2007 roku rokrocznie 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Główne uroczystości w Mielcu od wielu lat skupiają się pod Mielecką Ścianą Katyńską. W związku ze zbliżającymi się obchodami publikujemy rozmowę z osobami, które je koordynują: Jerzym Skrzypczakiem i Markiem Zalotyńskim - przedstawicielami Mieleckiego Komitetu Katyńskiego.

- Skąd wzięła się nazwa Zbrodnia Katyńska i święto upamiętniające ofiary?

- Zbrodnia Katyńska to nazwa sowieckiego ludobójstwa popełnionego na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r. na obywatelach polskich, których uznano za „wrogów władzy sowieckiej”. Byli to głównie jeńcy wojenni uwięzieni po agresji z 17 września 1939 r. w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Wyznaczona data święta jest nieprzypadkowa - 13 kwietnia 1943 r. Niemcy opublikowali pierwsze listy nazwisk oficerów, których ciała odkryto w Katyniu. 

Katyń położony nieopodal Smoleńska stał się wówczas swoistym symbolem mordu strzałem w tył głowy, którego ofiary pogrzebano w masowych grobach także w Miednoje pod Twerem, Piatichatkach pod Charkowem, Bykowni koło Kijowa oraz w wielu innych nierozpoznanych jeszcze dokładnie miejscach. Sowieci masowo mordowali polską inteligencję, by w ten sposób pozbawić społeczeństwa najwartościowszej tkanki.

Od wykrycia przez Niemców masowych mogił polskich oficerów w Katyniu w 1943 r. aż do 13 kwietnia 1990 roku, kiedy to Rosja oficjalnie przyznała, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”, wiedza o mordzie katyńskim była metodycznie utajniana i zakłamywana przez Związek Radziecki oraz władze komunistyczne w Polsce. „Wrogowie władzy sowieckiej” byli trzonem intelektualnym II Rzeczypospolitej, która oparła się sowietyzacji i odparła bolszewików w 1920 roku, a tym samym uchroniła siebie i świat przed zbrodniczą ideologią komunizmu. Pamięć o pomordowanych żyła głównie w świadomości ich rodzin. Na mieleckich cmentarzach znaleźć można kilka symbolicznych mogił mieleckich katyńczyków, jednak zapewne najważniejszą formą upamiętnienia jest Mielecka Ściana Katyńska.

- Skąd wzięła się idea upamiętnienia ofiar w Mielcu?

- Idea „wyszła” z sumień i potrzeby walki z zakłamaniem. Przez dziesiątki lat po II wojnie światowej w obszarze wpływów sowieckich kłamstwo o ofiarach i katach było fundamentem, na którym budowano PRL. Przez lata zniewolenia pamięć o pomordowanych przeniosły Rodziny Katyńskie oraz niepokorni i odważni historycy. Wydźwięk prawdy był skutecznie tłamszony i zakłamywany. Końcem lat 80. XX wieku w Polsce tego głosu nie dało się już władzy uciszyć.

- Proszę przybliżyć nam moment powstania Mieleckiej Ściany Katyńskiej.

6 maja 1990 r. staraniem społeczników, którym przewodzili: Stanisław Wanatowicz, Jacek Krzysztof Danel, Edward Michocki i Halina Ciołkosz-Łupina, został odsłonięty i poświęcony w Mielcu, jako jeden z pierwszych w Polsce, pomnik pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej - Mielecka Ściana Katyńska. 

Na murze okalającym kościół Św. Mateusza wmurowane zostały 23 tabliczki memoratywne upamiętniające osoby związane z Mielcem i regionem zamordowane w ramach sowieckiej zbrodni. Lista 23 osób była wynikiem pracy badawczej i wiedzy naukowej, jaka wówczas była dostępna. Każda imienna tabliczka memoratywna miała stać się zarówno symbolicznym grobem konkretnej osoby, jak i dowodem pamięci. Skąpy zasób wiedzy naukowej starano się uzupełniać relacjami rodzin ofiar. Bazowano także na skąpych  źródłach historycznych.


Mielecka Ściana Katyńska, 6 maja 1990 r.

1.    Stefan BARAN
2.    Józef BĄK
3.    Jan CIOŁKOSZ 
4.    Kazimierz DOBROSTAŃSKI
5.    Józef HAMMER
6.    Jan KACZMAREK
7.    Józef KOWALCZYK
8.    Jan KRAWCZYK
9.    Marian LUBASKA
10.    Walerian ŁOZINA-ŁOZIŃSKI
11.    Stanisław MAZUR
12.    Stanisław MIDURA
13.    Antoni PAPIEŻ
14.    Michał PAWLAK
15.    Feliks RUSEK
16.    Stanisław RZĘSIKOWSKI
17.    Kazimierz SCHAB
18.    Michał SOKÓŁ
19.    Michał TELEGA
20.    Zdzisław WAGNER
21.    Bolesław WANATOWICZ
22.    Antoni WIĄCEK
23.    Paweł ZAWIS (ZAWISCH)

- Pomnik na trwałe wpisał się już w historię i krajobraz Mielca.

Pierwotna koncepcja architektoniczna opracowana jeszcze w 1990 r. przez Halinę Ciołkosz-Łupinę zakładała, iż wokół tablicy głównej, stopniowo w miarę rozwoju memoriału, układać się będą w kształcie rozpostartych skrzydeł orła tabliczki memoratywne. Ta symbolika ma swój istotny wymiar. 

Poszczególne etapy rozrastania się upamiętnienia, począwszy od roku 1990 aż po dzień dzisiejszy, to społeczna praca wielu osób prowadzona przy wsparciu samorządu i władz Mielca oraz proboszczów parafii Św. Mateusza: ks. Stanisława Jurka i ks. Janusza Kłęczka. Pomnik stopniowo rozrastał się do obecnego kształtu w coś, co ma nie tylko lokalny wymiar i znaczenie. 

Warto by przy tej okazji przywołać pamięć nieżyjącej już pani Haliny Ciołkosz-Łupiny, bratanicy katyńczyka mjr. Jana Ciołkosza, i jej udział sprawczy w całym przedsięwzięciu. Ona i jej mąż byli nie tylko inicjatorami, ale także twórcami koncepcji architektonicznej upamiętnienia oraz donatorami pomnika. 

- Jakie były kolejne etapy powstawania pomnika po 1990 roku?

- Dziś trudno odtworzyć i skrupulatnie udokumentować okres pomiędzy 1990 a 1999 rokiem. Pracujemy nad tym od dłuższego czasu i staramy się sporządzić stosowną monografię. 

Już 17 września 1991 r. na Ścianie widniały 34 tabliczki memoratywne, 
a po 6 października 1996 r. było ich 50. Okres ten jest najtrudniejszy do dokładniejszego zobrazowania i opisania. Wykaz poszczególnych upamiętnień trudno dopasować do konkretnych dat wmurowania tabliczek. Wiedzę o tamtym okresie czerpiemy głównie z ówczesnej prasy lokalnej, gdyż pamięć ludzka często zawodzi.

    
Kopie fotografii prasowych obrazujących artykuły relacjonujące poszczególne 
wydarzenia z 17 września 1991 oraz 6 października 1996.

Po 17 września 1999 r. pod specjalną tablicą umieszczona została kapsuła z Ziemią Katyńską. Grudka piasku z katyńskiego lasu dotarła do Mielca dzięki mieleckim harcerzom ZHR. Za pośrednictwem harcerzy, kilka lat później, dotarły do Mielca pochodzące z katyńskiego lasu sadzonki drzew. Drzewa te dziś rosną w kilku punktach naszego miasta jako żywe pomniki. Posadzono je w ramach ogólnopolskiej akcji „KATYŃ… ocalić od zapomnienia”. Wszystkich katyńskich dębów pamięci w Mielcu jest trzy: posadzony 30 kwietnia 2009 r. przy dzisiejszej Szkole Podstawowej nr 7 dąb pamięci Władysława Kawy, posadzony 17 września 2009 r. w parku przy Pałacyku Oborskich dąb pamięci Zdzisława Wagnera oraz posadzony 6 maja 2010 r. przy Szkole Podstawowej nr 12 dąb pamięci Tomasza Wołka.


Tablica wmurowana 17 września 1999 r. staraniem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza Solidarność i Porozumienia Prawicy w Mielcu. Pod nią w murze umieszczono kapsułę z Ziemią Katyńską.
 


Mielecka Ściana Katyńska. 17 września 1999 r.


13 kwietnia 2007 r. memoriał powiększył się o 8 tabliczek. W tym samym roku, 7 października, wzbogacony został o Krzyż Golgoty Wschodu zwany Katyńskim. Krzyż ten przeniesiono w miejsce tablicy głównej, a pod Ścianą umieszczono tablicę z sentencją „ZIEMIA, NA KTÓREJ STOISZ, JEST UŚWIĘCONA KRWIĄ OFIAR GOLGOTY WSCHODU”, pod którą znalazła się kapsułą z ziemią z Katynia. 


Krzyż Golgoty Wschodu - Krzyż Katyński umieszczony na Ścianie
staraniem Stowarzyszenia QUO VADIS PODKARPACIE. Stan 7 października 2007 r.

- Rok 2010 to rok szczególny w związku z katastrofą smoleńską.

- Wszyscy pamiętamy tamte tragiczne wydarzenia, gdy pod Smoleńskiem w Rosji rozbił się samolot rządowej delegacji lecącej na uroczystości związane z 70. rocznicą Zbrodni Katyńskiej. Na pokładzie zginęło 96 osób, w tym mielecki poseł Leszek Deptuła. Ofiary upamiętniono w Mielcu stosowną tablicą wmurowaną w pomnik już 15 kwietnia 2010 r. Tego dnia wmurowano także kolejne 2 tabliczki memoratywne.


 Tzw. „Tablica smoleńska” ufundowana przez mielecki magistrat. 
Odsłonięcie nastąpiło 15 kwietnia 2010 r. 

 


Mielecka Ściana Katyńska. 6 maja 2010 r.
 

- Przygotowania do upamiętnienia 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w 2010 roku związane były także z 20. rocznicą powstania Ściany Katyńskiej. Dlatego też 6 maja 2010 r. w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mielcu zorganizowano okolicznościowe spotkanie z osobami zaangażowanymi w powstanie i rozwój memoriału. Prelekcje o genezie i kulisach powstania pomnika wygłosili: Edward Michocki, Stanisław Wanatowicz, Andrzej Osnowski oraz ks. Stanisław Jurek. Tego dnia na ścianie zawisły kolejne 4 tabliczki memoratywne.

Na tym etapie memoriał zawierał już 64 tabliczki memoratywne oraz tablicę główną (1990), tablicę z Ziemią Katyńską (1999), „tablicę smoleńską” (2010). W centralnej części ściany wisiał Krzyż Katyński (2007). Do tego etapu wszystkie kamienne upamiętniania wykonywane były w zakładzie kamieniarskim Zenona Gwoździowskiego. 

Istotne zmiany w wizerunku pomnika zaszły w latach 2013 – 2014, gdy prowadzony był przez parafię remont muru okalającego świątynię. W ramach prac zdemontowano Ścianę Katyńską. Po zakończeniu prac odnalazło się jedynie 48 tabliczek memoratywnych, które zamontowano, zmieniając zupełnie dotychczasowy kształt pomnika. 

W 2014 r. po remoncie muru kościelnego pomnik nie przypominał zupełnie pierwowzoru.


Mielecka Ściana Katyńska. Stan po remoncie kościelnego muru, 2014 r.


- Proszę przybliżyć kulisy powstania Mieleckiego Komitetu Katyńskiego.

- Jesienią 2014 r. zawiązał się zespół osób, które za cel przyjęły sobie przywrócenie Mieleckiej Ściany Katyńskiej do właściwego stanu, po remoncie muru kościelnego bazyliki mniejszej pw. Św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Mielcu oraz przygotowanie obchodów 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. 

Pod przewodnictwem Jerzego Dębickiego obywatelski zespół w składzie: Danuta i Paweł Dębiccy, Włodzimierz Gąsiewski, ks. Janusz Kłęczek, Edward Michocki, Władysław Ortyl, Romuald Rzeszutek, Jerzy Skrzypczak, Henryk Sowa, Janusz Świętoń, Marek Zalotyński, Andrzej Zemmel i Krystian Żmuda przyjął nazwę Obywatelskiego Komitetu Obchodów 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Mielcu. Po zrealizowaniu tych zadań przemianował się na Mielecki Komitet Katyński (2015) i pracuje nadal.

W okresie 9. miesięcznej pracy zespołu odbyło się kilka spotkań roboczych, podczas których żywiołowo omawiane były poszczególne kwestie historyczne i organizacyjne. Po wstępnym określeniu zakresu niezbędnych prac i wyszacowaniu kosztów podjęto starania, by sfinansować odnowienie Ściany Katyńskiej ze środków miejskiego budżetu. Wsparciem w tym obszarze byli ówcześni radni Komisji Oświaty i Kultury. Magistrat zlecił zadanie Samorządowemu Centrum Kultury, ten zaś jako wykonawcę wyłonił mielecką firmę DOM-EKO. Projektantem wykonawczym była Pracownia Architektoniczna MM-Projekt Magdaleny Hasek. W ramach zadania zamontowano 86 tabliczek memoratywnych wykonanych z jednolitego materiału. Każdą zaopatrzono w osłony na wkręty mocujące w postaci wojskowego guzika. Wykonane zostały specjalne stojaki na znicze i wieńce (oddane już po uroczystości odsłonięcia). Wykute w kamieniu nazwiska i dystynkcje oddawały stan ówczesnej wiedzy historycznej na temat ofiar Zbrodni Katyńskiej. Można z dużą dozą pewności domniemywać, iż nie jest to ostatni etap budowy memoriału.


Odsłonięcie odnowionego pomnika. 15 kwietnia 2015 r.
 


Mielecka Ściana Katyńska. Stan 17 września 2015 r.


- 10 kwietnia 2015 roku Ściana została odsłonięta ponownie…

- 10 kwietnia 2015 r. odbyła się podniosła uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika po remoncie i modernizacji. Ten moment w historii pomnika jest bardzo istotny. W przygotowanej uroczystości wzięło udział wiele osób w tym przedstawiciele Rodziny Katyńskiej, wojsko, przedstawiciele władz samorządowych, społeczeństwo, w tym licznie młodzież. Przemowę inaugurującą uroczystość przewodniczący Komitetu kpt. Jerzy Dębicki rozpoczął słowami: „Zbrodnia Katyńska poraża swoją bezwzględnością”. Żołnierze oddali salwę honorową, odczytano apel pamięci, przypominając nazwiska katyńczyków. Pomnik po modernizacji poświęcił, tak jak 25 lat wcześniej, ks. Stanisław Jurek. Na Ścianie zawisło 86 wykonanych na nowo, z uwzględnieniem bieżącej wiedzy historycznej, tabliczek memoratywnych. Każda tabliczka zaopatrzona została w osłony na mocowania w kształcie wojskowych guzików Wzór 1928. Całość ułożona została systemowo, według miejsc kaźni pomordowanych. Zachowano pierwotną koncepcję, tworząc symboliczne orle skrzydła. W centralne miejsce powrócił granitowy krzyż (nowy) i tablica główna z 1990 roku. Krzyż Katyński wraz z tablicą z 2007 roku znalazł swoje miejsce w niszy kościelnego muru. Przy Ścianie zamontowane zostały specjalne stojaki na wieńce i znicze. Zweryfikowane dane kazały zdjąć z pomnika 2 imienne tabliczki. 

Odsłonięcia Mieleckiej Ściany Katyńskiej po remoncie dokonali potomkowie mieleckich katyńczyków: pani Kamila Rusek, córka Jana Krawczyka, oraz panowie: Jerzy Dobrostański syn Jerzego, Jerzy Kowalski syn Jana.

Tamte uroczystości odbiły się szerokim echem i znalazły swoje odzwierciedlenie w mediach oraz świadomości społecznej mielczan. 

Rozmieszczenie tabliczek memoratywnych ze względu na miejsce kaźni 
na Mieleckiej Ścianie Katyńskiej. Stan 2015 r.

- Ważnym elementem tamtych uroczystości było wręczenie Guzików Katyńskich zasłużonym sprawie osobom.

- W ramach pamięci o mieleckich ofiarach Zbrodni Katyńskiej w dniu 6 maja 2015 r. Komitet zorganizował w Sali Królewskiej PSM I i II stopnia w Mielcu rocznicowe spotkanie poświęcone 25. rocznicy powstania Ściany. Podczas tego spotkania, symbolicznie, stu zaangażowanym w upamiętnienie osobom wręczone zostały pamiątkowe Guziki Katyńskie. Byli to ludzie, którzy przez lata dbali o pamięć i świadomość społeczną wiążącą się z Mielecką Ścianą Katyńską. Forma podziękowania i postaci wręczenia kopii wojskowego guzika, symbolu tej kaźni, miała wymiar symboliczny. 


Wręczenie Guzików Katyńskich. Sala Królewska, 6 maja 2015 r.

Powstanie Mieleckiej Ściany Katyńskiej w 1990 r. i odnowienie jej w 2015 r. to dwa zasadnicze etapy w rozwoju mieleckiego memoriału. Nad pozyskaniem wiedzy i udokumentowaniem faktów pracują nadal lokalni historycy i społecznicy. Ściana nie jest jedynym miejscem i formą upamiętniania katyńczyków na terenie Mielca i powiatu mieleckiego. Zapewne w miarę postępu i wyników badań oraz odkrywania miejsc związanych z mordem katyńskim memoriał będzie uzupełniany. Zasadniczym celem pomnika jest nadal upamiętnienie ofiar związanych z ziemią mielecką. 

W 2020 r. w związku z obchodami 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej zaplanowane zostały kolejne upamiętnienia i uroczystości. Na tym etapie znanych jest niemal 100 mielczan, którzy byli ofiarami sowieckiego ludobójstwa. Świadomość tego faktu poraża. Zainteresowanie tym obszarem najnowszej historii Polski nie słabnie mimo upływu lat. Jest to nadal temat elektryzujący wiele osób. Głównie przez wzgląd na świadomość historyczną, uwarunkowanie geopolityczne oraz rodzinne powiązania z ofiarami. Wiedza historyczna o sowieckiej zbrodni z 1940 roku stopniowo i metodycznie budowana jest w oparciu o skąpe acz sukcesywnie udostępniane rosyjskie archiwa i skrupulatne badania polskich historyków. Takim walorem jest praca dr. Zbigniewa Jerzego Skrzypczaka „Nierozstrzelana pamięć. Mielecki Słownik katyński” (2015).

Szczególną uwagę w budowaniu Mieleckiej Ściany Katyńskiej nadal poświęcić należy aktualnym wynikom badań historycznych i wykazaniu związku upamiętnianych osób z naszym regionem. Praca Komitetu Katyńskiego, mającego pieczę nad pomnikiem, powinna trwać.

Wykaz imiennych tabliczek memoratywnych. Stan 10 kwietnia 2015 r.:

1.    Władysław ARMATA
2.    Stefan BARAN
3.    Tadeusz BARAŃSKI
4.    Kazimierz BARTOSZYŃSKI
5.    Franciszek BĄCZYŃSKI
6.    Józef BĄK
7.    Jan BŁASIAK
8.    Emil BOGUTA
9.    Józef BRĄGIEL
10.    Kazimierz BURCZAK
11.    Wincenty BUT
12.    Stanisław CEBULA
13.    Jan CIEŚLA
14.    Jan CIOŁKOSZ
15.    Ludwik CISOWSKI
16.    Józef CYGAN
17.    Jerzy DĄBROWSKI
18.    Kazimierz DOBROSTAŃSKI
19.    Józef FUSEK
20.    Kazimierz GAIK
21.    Paweł HAJDUK
22.    Józef HAMMER
23.    Jan JACHOREK
24.    Władysław JUNG
25.    Jan KACZMAREK
26.    Józef KALITA
27.    Antoni KANIA
28.    Stanisław KASPERKIEWICZ
29.    Włodzimierz KASPRZYK
30.    Władysław KAWA
31.    Józef KĄDZIOŁA
32.    Andrzej KOCENIAK
33.    Jan KOWALSKI
34.    Jan KRAWCZYK
35.    Bronisław KREMPA
36.    Władysław KREMPA
37.    Józef KRĘPA
38.    Jan KUKULSKI
39.    Stanisław KUTRZUBA
40.    Ludwik LONCZAK
41.    Marian LUBASKA
42.    Walerian ŁOZINA-ŁOZIŃSKI
43.    Jan MACIĄG
44.    Edmund MALINOWSKI
45.    Stanisław MAZUR
46.    Ignacy MICHNO
47.    Stanisław MIDURA
48.    Wojciech MIKULSKI
49.    Franciszek MROWEC
50.    Ryszard NICKEL
51.    Marian NOWAK
52.    Antoni PAPIEŻ
53.    Michał PAWLAK
54.    Marian PĘKALSKI
55.    Andrzej PIĄTEK
56.    Marian POCIEJ
57.    Feliks RUSEK
58.    Jan RYCZAJ
59.    Wincenty RYDZIK
60.    Stanisław RZĘSIKOWSKI
61.    Kazimierz SCHAB
62.    Jan SEILER
63.    Mieczysław SEWERYN
64.    Władysław SKULIMOWSKI
65.    Michał SOKÓŁ
66.    Maciej SOWA
67.    Andrzej STACHOWICZ
68.    Piotr STARSIAK
69.    Stanisław SZELEST
70.    Michał TELEGA
71.    Witold TIETZE
72.    Michał TOBIASZ
73.    Antoni TOMECKI
74.    Zdzisław WAGNER
75.    Jan WALEWICZ
76.    Bolesław WANATOWICZ
77.    Mieczysław WELFE
78.    Jan WERYŃSKI
79.    Julian WESOŁOWSKI
80.    Antoni WIĄCEK
81.    Tomasz WOŁEK
82.    Jan WOŁKOWICZ
83.    Piotr WRONOWSKI
84.    Paweł ZAWISCH
85.    Władysław ZGÓRSKI
86.    Bronisław ZYGMUNT

- Jakie są plany rocznicowe w 2020 roku?

- Prace nad przygotowaniem obchodów 80-lecia Zbrodni Katyńskiej trwały w Mielcu od niemal roku. Pragnęliśmy godnie upamiętnić także przypadające w tym roku 30-lecie powstania Mieleckiej Ściany Katyńskiej oraz 10-lecie katastrofy smoleńskiej.

Dzięki ofiarności Kirchhoff Polska, a szczególnie zaangażowaniu prezesa tej firmy Janusza Sobonia, udało się pozyskać środki finansowe na przygotowanie kolejnych upamiętnień. To nieoceniona pomoc i wsparcie, dzięki któremu możliwe jest dalsze wzbogacanie Ściany Katyńskiej. Dużą pomoc w formie obsługi finansowej i logistycznej otrzymaliśmy także od Stowarzyszenia Społeczno - Edukacyjnego „Orzeł Biały – Strzelec”. Dzięki pracy badawczej dr. Skrzypczaka udało się ustalić i potwierdzić nazwiska kolejnych osób związanych z naszym regionem i ich tabliczki memoratywne zawisną na Ścianie Katyńskiej. 

1.    Tadeusz BIAŁOBRZESKI
2.    Roman GRISSWALD
3.    Jan KARCZ
4.    Jan TRZPIS
5.    Hipolit WANATOWICZ 
6.    Piotr BORKOWSKI-DUNIN
7.    Jan Kanty NOWAK 
8.    Walerian ORŁOWSKI 
9.    Juliusz SKORUPKA-PADLEWSKI

- Dwie spośród wiszących już tabliczek zostały uaktualnione o bieżące dane ustalone przez historyków. Prace montażowe zakończyły się 7 kwietnia, ale uroczyste odsłonięcie planujemy dopiero po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego. 


Montaż nowych tabliczek. 7 kwietnia 2020 r.

Pięć lat temu przyjęliśmy jako Komitet taką zasadę, iż uzupełniania pomnika będziemy dokonywać co kilka lat w miarę pozyskanej wiedzy historycznej oraz zdobytych na ten cel środków. Przez ostatnie lata gromadziliśmy te aktywa i wsparcie, by móc w sposób adekwatny zorganizować tegoroczne obchody. Wspólnie z nami pracowało nad tym wiele osób i instytucji.

Samorządowe Centrum Kultury we współpracy z IPN o. Rzeszów zamierza sprowadzić do Mielca tematyczną wystawę edukacyjną i zaprezentować ją mieszkańcom. Jerzy Skrzypczak opracował II poszerzone wydanie Mieleckiego Słownika Katyńskiego – Nierozstrzelana Pamięć. Pozycja wzbogacona została o nową wiedzę i rozdział poświęcony historii Ściany Katyńskiej. Książka jest właśnie w druku i będzie gotowa w najbliższym czasie. W planowane uroczystości zaangażowane jest Wojsko Polskie i Policja. Policja zaplanowała w tym roku odsłonięcie tablicy poświęconej mieleckim policjantom zamordowanym przez Sowietów. Dzięki współpracy i wsparciu pana Kazimierza Rogali (właściciela firmy Marmury Rogala) takie upamiętnienie znajdzie swoje miejsce na frontowej ścianie mieleckiej komendy.


Marek Zalotyński i Jerzy Skrzypczak - przedstawiciele Mieleckiego Komitetu Katyńskiego.

Dzięki wsparciu posłów Fryderyka Kapinosa i Tomasza Poręby ukaże się okolicznościowa jednodniówka „Polonia Restituta” poświęcona rocznicy. Zaplanowaliśmy także we współpracy z samorządami miasta i powiatu, w tym miejscu ukłony dla pana Prezydenta i pana Starosty, zorganizowanie spotkania poświęconego podsumowaniu 30-lecia istnienia pomnika, na którym chcielibyśmy podziękować osobom zaangażowanym w działania edukacji patriotycznej.

Mamy nadzieję, że Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przychyli się do naszej prośby i przyzna pamiątkowe odznaczenia trzem zaangażowanym w to dzieło osobom. Wdzięczni jesteśmy za wsparcie Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Mielca oraz Starosty Powiatu Mieleckiego w tych przygotowaniach. W uzgodnieniu z panem Starostą Stanisławem Lonczakiem pragniemy podziękować kilkunastu osobom za ich pracę nad utrwaleniem pamięci mieleckich katyńczyków. To ważne, by taką działalność kontynuować i doceniać. Uroczystości będą okazją do spotkania Rodziny Katyńskiej, mamy potwierdzenia przyjazdu na uroczystości potomków ofiar, nawet z poza Polski. 

W tym miejscu pragniemy wyrazić uznanie lokalnym mediom za pomoc w promocji i informacjach o działaniach związanych z rocznicą. Redakcja hej.mielec.pl  wspiera nas od lat życzliwie udostępniając na swoich stronach nasz informacje. 

W tym roku Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przypadał w wielkanocny poniedziałek. Z tego względu zaproponowaliśmy, by oficjalne obchody przełożyć na 17 kwietnia, tak by nie kolidowały one z świętami. Nie przewidzieliśmy jednak tego, co stało się później i związane było z zagrożeniem epidemiologicznym. Sytuacja, jakiej wszyscy doświadczamy w związku z wirusem, każe nam odłożyć uroczystości na lepszy czas. Dziś trudno go dokładnie określić, jednak na pewno adekwatne uroczystości w naszym mieście się odbędą. 

(K.S)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (30)

RĘCE OPADAJĄ RĘCE OPADAJĄ

13 14

ILE tych inwestycji bez przemyślenia jeszcze uciągniemy ???

Mielec się korkuje, jest mało drzew w parkach np"UFO" itp, na osiedlu brakuje parkingów ..........

POMNIKI / PLACE ZABAW POMNIKI / PLACE ZABAW POMNIKI / PLACE ZABAW POMNIKI / PLACE ZABAW a i kolejny żłobek/przedszkole jak dzieci dużo mniej !!!!

A podatki do góry - budżetówka -

- może koło górki Cyranowskiej powstanie większy parking między blokami, tam jest nie używane boisko po przedszkolu i pełno miejsca?

- może rozbudują kosztem innych placów zabaw które są nie uczęszczane plac przy IRYDZIE?

- może dobudują pasy ruchu i dodatkowe prawo-skręty przy szpitalu, tam ciągle KORKI

- może dodatkowy pas ruchu z pod wiaduktu do samego mostu w stronę Tarnowa, zmieści się jeden w tamtą stronę

- może za mostem też jeden pas dołożyć aż do Wadowic górnych w stronę Tarnowa

- może rozbudować siłownię w parku UFO

- może na plantach koło kładki zorganizować życie "imprezowe" i jak to jest w mądrych miastach tam przenieść wszystkie nocne lokale, fast food i zbudować scenę koncertowa - taka kompleksowa inwestycja nad KŁADKĄ ? Nie zakłócać ludziom życia a tam jest miejsce gdzie młodzież i nie tylko może do rana się bawić do "rana", wtedy rynek na starym Mielcu może być całkowicie "handlowy"

- ITD.......

09:17, 09.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

AntypisiorAntypisior

1 6

Pamiętaj bób horror ojczysta! To nasze przesłanie 20:59, 09.04.2020


PamietajPamietaj

2 1

Bóg - masz może 1/3 żyjących tym przesłaniem

Honor - oczywiście

Ojczyzna - nie kpij 10:34, 11.04.2020


Przykro czytaćPrzykro czytać

15 8

Ludzie zapłacili za wolność powyższego Pana krwią... a powyższy Pan pyta o inwestycję liczone w złotówkach...
ZNAMIENNE... 😥 09:36, 09.04.2020

Odpowiedzi:6
Odpowiedz

Bo ObBo Ob

7 2

I jeszcze niektórzy idi o cię dają łapki do góry. Może niech on o Katyniu poczyta? Chyba jest z tych 50.000 co to ich ruscy na czołgach po wojnie wywieźli to Polski żeby władze ludowa utwierdzali. Oni mają potomków przecież. 11:33, 09.04.2020


Ty Ty

3 10

Ty a 1410 była bitwa pod grunwaldem i ilu wtedy zgineło - ?
To ciebie przykro czytać
Taki był ich los - a wy używacie historii tylko do do partyjnych potrzeb
A tera żyjemy tu i teraz !!!!!! 15:42, 09.04.2020


Do Bo ObDo Bo Ob

4 10

Ludzie zapłacili za wolność - za jaką wolność - myślisz że teraz jesteś wolny ?
Inwestycję liczone w złotówkach - oczywiście że pytam - jestem racjonalny - nie walczę historią o stołki
ZNAMIENNE... 😥 - WŁAŚNIE - bohaterowie wojny i bitwy wygrywają (oglądnij sobie film 300 itp) a ci choć oczywiście bardzo ich szkoda bo to faktycznie była Polska inteligęcija dali się rozstrzelać - albo kraj był tak wcześniej przygotowany że dał ich rozstrzelać = mimo to !!!! 15:52, 09.04.2020


Bo Ob Do do Bo Ob Do do

7 3

Czytałem kilka razy Twoja odpowiedź i ciezko wywnioskować o co Ci chodzi... Wiesz co przed wczoraj skończyłem czytac książkę o Katyniu. Trzecią już zresztą i jak dla mnie jest temat bardzo ciekawy. Nie rozumiem... to pod ruskim panowaniem jak wywożono tysiące Polaków na Sybir i do łagrów to była większa wolność jak teraz za PiSu? Przecież ta ściana upamiętniająca tych co zginęli w Katyniu powstała jeszcze za czasów jak Kaczyńscy byli prawą ręką Wałęsy... "Dali się rozstrzelać" widzisz jak byś przeczytał chociaż jedną książkę o Katyniu to byś wiedział że nie jeden miał połamane żebra albo roztrzaskaną głowę kolbą karabinu zanim został rozstrzelany więc chyba ginął honorowo i walczył...poza tym wszyscy mieli związane z tyłu ręce i wielu miało worki na głowach. Jak ich kraj miał ochronić jak Polska nie istniała rozszarpana przez dwóch nowych zaborców? Polska która potrafiła się odbudować w 20-scia lat po 123 latach zaborow-i tu byś też musiał poczytać jak wtedy Polacy walczyli o to żebyśmy byli jednym narodem: inne jednostki monetarne, inny rozstaw szyn, inny poziom rozwoju itd... Historia polski jest piękna i zawsze podnosiliśmy się z ruin tylko po tym 89 daliśmy ja w łapy od nowa komunistom pochowanym za plecami TW i innych co się z nimi dogadali... i rozkradli i rozsprzedali za łapówki do cna to co wytworzyliśmy w czasach komuny. A wracając do tych co aktualnie rządzą to nie są idealni ale lepsi od tych co wcześniej byli chociaż to wstawanie z kolan to im słabo wychodzi bo dziś mija 10 lat od Smoleńska i co my wiemy o tym co tam się stało po 5 latach ich rządów? Nic. Tematu zydow nie będę ruszał z grzeczności ( ale poprzednicy z PO/PSL w nocy chcieli głosować sprzedaż lasów państwowych żeby ich urojenia spłacać) Wesołych Świat Wielkiej Nocy życzę. 07:55, 10.04.2020


JusbJusb

6 0

a co to znaczy WOLNOŚĆ
21:16, 10.04.2020


Do Bo ob doDo Bo ob do

3 2

A może przeczytałem i o Wołyniu tez przeczytałem - już mnie próbujesz umniejszać choc nie znasz człowieka???

Częściowo się z tobą zgadzam iż były rozbiory, wojny i socjalizm i kraj miał ciężko - oczywiście - socjalizm nie sprawdził się nigdzie - faszystowskie Włoch i Niemcy, Ukrainą, Wenezuelą ....

Natomiast wcześniej szlachta „kasty” rozdarły potężny kraj „lokalne mocarstwo” jak prześcieradło i cała późniejsza historia była skutkiem

- PRZYWILEJÓW DLA KAST !!!

Ale czy mamy teraz żyć tym ci się działo w średniowieczu i późniejszymi konsekwencjami ???? Czytać teraz 20 książek o Katyniu, .....????

1. Czy uważasz ze dziś polska to wolny kraj i się sam rządzi ? Czy przypadkiem PO lata do Berlina, SLD na wschód a Pis do Izraela......??????

2. Czy uważasz ze dziś jesteśmy wolni płaca za prace, za „powietrze” ......,.????

3.czy uważasz ze nie ma kadr w kraju które robią dokładnie to samo co kiedyś szlachta i nie chodzi mi tu o polityków tylko o kasty społeczne które żyją za darmo na plecach tych realnie pracujących ........... i nie pozwalają rosnąć całemu krajowi byli oni byli uprzywilejowani ???

.......????????

Wniosek

1. Rządzi się religia, wódka(obyczajami) lub pieniądzem albo policja i wojskiem

2. Dziś to wojsko będzie siła wciągało ludzi bo o co maja walczyć - o to żeby -
Pracować na strefie czy po sklepach po 12 godz dziennie za minimalna ????

3. To jest temat rzeka !!!!

Wniosek 2

Uważam ze to jest tylko POLITYKA z waszej strony a ludziom się źle w tym kraju żyje i wasze tabliczki nic nie zmieniono !!!

Spokojnych świąt i patrzenia też w przyszłość 😇

10:33, 11.04.2020


Prawda1Prawda1

8 6

Należy pamiętać o przeszłości i kroczyć pewnie ku przyszłość.
Skupienie na samej przeszłości lub przyszłości jest zawsze niekompletne.
Dlatego takie miejsca MUSZĄ być.
Wszystko po to by mieć wiedzę i użyć jej w przyszłości w różnych sytuacjach... Po to jest historia! 09:39, 09.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JusbJusb

3 0

jakiej przeszłości - jakiej przyszłości ???
my czerwono czarni w imię prawa i sprawiedliwości pod sztandarem narodowym dumnie kroczymy ku światłu Jewrolandu,
w tym cholernym bollywood indoeuropejskiego plemienia znaczenie historyk przejmuje modny regionalista, spec propagandy celebryta od akademii politycznych, ot i cała prawda 21:10, 10.04.2020


DXDX

13 5

Do "ręce opadają"
Dużo więcej zapłacimy jeśli nas wydymają w przyszłości.
Historia jest po to żeby się uczyć i nie powielać błędów. 09:42, 09.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

myjnia zakazanamyjnia zakazana

12 8

żeby się tam nie wybierały tam z wieńcami jakieś delegacje czy jaki poseł 10 IV bo jest zakaz poruszania się beż ważnej przyczyny i policja pewnie zadziała , choć ten mały starszy dziadzio co rządzi w kraju ma jutro rano nielegalnie się udać z wianuszkiem pod pomnik brata i innych ofiar 10:14, 09.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Do myjni zakazanejDo myjni zakazanej

4 8

Sprzedajny , bity po pysku , karzeł z bagien pluje - bo nic innego nie potrafi.... 13:45, 09.04.2020


keramkeram

2 5

Za komuny,taki egzemplarz,jak" myjnia zakazana"nazywał się <menda społeczna>,co do P.Kaczyńskiego,to skąd wiesz że sypiał, z Twoją babcią.Może mama ci mówiła.Dla ciebie nic bym nie dał w ramach kwarantanny,tylko pokój bez klamek,a w oknie kraty. 16:32, 09.04.2020


EhhEhh

6 3

W 2013 roku był remont, 64 tabliczki - po zakończeniu odnalazło się 48... chcecie powiedzieć że ktoś ma granitowy chodnik z tabliczek? 10:22, 09.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Pisarz historiiPisarz historii

2 1

Podobno zginęły niewygodne powiązane z rodzinami co żyją dzisiaj i działają przeciwko czerwonej zarazie która wynosiła się w pojedynczych przypadkach wpisie mieleckim 09:37, 10.04.2020


JusbJusb

2 0

to jak z kradzieżą mumii mieleckiej z katakumb Mateuszy, która w legendzie miejskiej okazała się babką Werynką od fundacji, zmiana władzy zmiana czcigodnych na piedestale to wiadomo, rzecz święta,
a płytki ? faktycznie towar chodliwy, ale większą wartość dla historyka mają te zaginione niż szlifowane do połysku na pokaz 20:53, 10.04.2020


szarak polskiszarak polski

7 2

Historia uczy ze tylko madry obyty ale zjednoczony narod moze budowac potege swojego kraju. Niestety w 1939r narod byl zjednoczony ale oklamany zacofany biedny - napompowana potega. Czy teraz jest inaczej, czy wyciagamy wnioski..... uczymy sie a nadal jestesmy biedni zacofani i niestety podzieleni przez osoby ktore maja swoj interes by tak zostalo. Dwaj bracia babci nie wrocili w 1920r. W czasie II WS rodzina zony i moja przechowywali zydow, partyzantow, zakomuny represje bo rolnicy bo dzialacze S, S RI, bo ciotka przyslala kilka dolarow. Teraz tez zle bo stoje nie po tej stronie bo nie popieram dojenia ludzi pompowania kieszeni kolesiom..... Nikt z rodziny nie byl nie jest i nie bedzie na piedestale bo mamy kregoslup i za ten kregoslup placimy przez pokolenia.... 10:24, 09.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


Kogo ?Kogo ?

5 3

To czemu Polska się nie przygotowała do wojny, gdzie były sojusze, kto wtedy rządził ?
Bohaterowi to wygrywają wojny i bitwy a tych rozstrzelano bez kropli potu, fakt iż była to inteligencja której szkoda ale "bohaterowie za to że dali się rozstrzelać" ?
TO JEST TYLKO PROPAGANDA - TYLE

15:48, 09.04.2020


JusbJusb

3 0

święte słowa, bo cytat w artykule rzetelny: ... Dziś trudno odtworzyć i skrupulatnie udokumentować okres pomiędzy 1990 a 1999 rokiem... (ot co ?!)
- za to świetnie z detalami można odtworzyć historię sprzed wieku, bravo bravo, co za niemiecka skrupulatność i szwajcarska dokładność, a połowa sukcesu to harcerz na baczność zawsze w służbie władzy, raz z sierpem raz z krzyżem,
- skąd tyle oszołomów ? - piszemy novą historię i nową tradycję ? hmm... taplanie w gównie może być przyjemne jeśli ktoś lubi, albo czyni to dla sławy i zysku,
- a co z hitem XVI- wiecznych fresków w XIX- wiecznym kościele Mateuszy na Starówce ??? 🤣 zbieramy siły czy bawimy się w kreta ? 20:37, 10.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JusbJusb

6 1

pomniki.. tablice... pomniki ...tablice...pomniki... tablice.. etc ect ect, oddajcie mi firmę skrewy syny złodzieje, bo chcę normalnie Żyć w własnym kraju ! (nie żyd'),
piep... ę wasze pomniki.. tablice.. pomniki ... tablice etc ect ect.. i baj dury wyborcze dla kretynów,

21:28, 10.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

BRAWOBRAWO

3 1

Cała prawda
Budżetówka się bawi a ludzie podatki płaca 10:04, 11.04.2020


InformacjaInformacja

3 1

Oddadzą ci tylko po to byś podatki płacił na sztuczne etaty w budżetówce - albo wcale ci nie oddadzą bo dodrukują lub podniosą tym co jeszcze jakiś ciągną

Ale tv info żyje sukcesem i szczęściem narodu i buduje rzeczywistość chyba w oparciu o budżetówkę 10:47, 11.04.2020


REKLAMA

Niegospodarność Niegospodarność

6 1

Taki kraj - niegospodarnosc jak zabraknie to dodrukują lub podniosą podatki i budżetówce się będzie zgadzało
Taka tabliczka dla budżetówki to pewnie koszt 15 tys to „zamawiają”

Przykład

https://tvn24.pl/polska/sa-nauczyciele-nie-ma-uczniow-ale-szkola-musi-dzialac-ra966823-2290051 10:03, 11.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

JusbJusb

2 2

no i dobrze, NIE MA A JEST i w tym sedno sprawy,
szkoła narzędziem rządu w walce z vidmem historii,
- róbcie rząd i idźcie stąd bollywoodzka kasto, wasz kraj czeka na twórczych i wiernych bohaterów dnia codziennego, wykujemy pomniki i tablice, wyślemy za wami hurtem w promocji,
11:02, 11.04.2020


JusbJusb

2 1

a propos, harcerzy też, bo to nieodłączny wizerunek każdego rządu, bez względu na opcję polityczną obskoczą każdą imprezę patriotyczną 🙂 11:05, 11.04.2020


J/bJ/b

3 1

Znak Czasu - historia lubi się powtarzać
1) czas na porządki w kraju, brud, smród i ubóstwo w mieście, w centrum dzikie wysypiska i wnyki na zwierzynę, zaraza i pomór rychło, na etatach same rad-czynie i biurwy plus paru przydupasów więc kto zadziała,
2) uff... zmutowany SYFILIS w powietrzu, Europę zalewa fala epidemii (dane zatajane), nie dotykaj niczego dostępnego publicznie, zachowaj odległość i nie kichaj, bo rozniesiesz kropelkami, żywotność virusa krótka bez żywiciela człowieka i niektórych zwierząt,
- droga zakażenia: genitalia, usta, śluzówka oczu, otarcia, otwarte rany, zakażeń przez dotyk zdrowej ręki brak,
- objawy: przeziębienie/grypo podobne, virus atakuje system nerwowy więc pobolewanie narządów wewnętrznych i niewydolność oddychania,
- zalecenia: myj często ręce, unikaj dotyku ust, oczu, spier -dalaj od skrewych synów i córv wszelakiej maści, zboczona liczba 69 nie do przyjęcia,
- rokowania złe: zwiększenie zachorowań w szerokim spektrum, głównie guzy (nowotwory), niewydolność krążenia, choroby reumatoidalne i mózgu, 🙁 11:41, 11.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA