Zamknij
REKLAMA

Podatki jednak w górę. W 2020 roku zapłacimy więcej

10:44, 08.12.2019 | M.B
Skomentuj
REKLAMA

Na sobotę, na wniosek prezydenta Mielca Jacka Wiśniewskiego, zwołana została nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Jedynym punktem obrad były stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok. Pojawił się nowy projekt opłat. Tym razem podwyżki zostały zaakceptowane przez radnych.

Za podwyżką podatków od nieruchomości - w ponownym głosowaniu - opowiedziało się 12 radnych, 10 rajców było przeciwnych.

O 16 procent wzrósł podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, stawka za budynki mieszkalne wzrasta o 33 procent.

Najwięcej urzędnicy chcą zyskać na opłatach od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tu wzrost sięgał będzie 7 procent co ma oznaczać wpływ do kasy miasta 1 miliona 630 tysięcy złotych.

Łącznie magistrat chce zyskać na podwyżce podatków ponad 3 miliony 750 tysięcy złotych.

Mieszkańcy bloków wielorodzinnych w 2020 roku zapłacić mają kilkanaście złotych więcej, a domów jednorodzinnych nawet sto kilkadziesiąt złotych więcej.

O zwołanie sesji nadzwyczajnej, by radni ponownie zagłosowali nad podwyżką podatków wnioskował prezydent Jacek Wiśniewski. W pierwszym głosowaniu w tej sprawie - 28 listopada - radni nie zgodzili się na podwyżki podatków.  

GŁOSOWANIE radnych z 7 grudnia 2019 roku - rada przyjęła podwyżki podatków i ta decyzja będzie obowiązywać w 2020 roku:

Tak radni głosowali w sprawie podatków 28 listopada, gdy odrzucili podwyżki:

 

RELACJA WIDEO 

28 listopada odbyła się sesja rady miejskiej, na której decydowano o stawkach podatku od nieruchomości. Prezydent i urzędnicy zaproponowali podwyżki właściwie we wszystkich obszarach, co miało przynieść do budżetu dodatkowe 5 mln zł, które pozwoliłyby na zbilansowanie wydatków i dochodów. Ta propozycja nie uzyskała poparcia rady - 12 radnych było przeciw, 7 za a 4 wstrzymało się od głosu.

Głosowanie do powtórki

W pierwszym tygodniu grudnia pojawiło się jednak zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej z nowym projektem stawek podatku. Zasadność takiego trybu zwołania obrad podważali radni Prawa i Sprawiedliwości, powołując się na statut gminy, mówiący o tym, że radni o sesji powiadomieni mają zostać na 7 dni przed jej zwołaniem. Prawnik magistratu wyjaśniała jednak, że ustawa o samorządzie gminnym mówi o ustaleniu sesji w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku od prezydenta. Propozycja odroczenia sesji została większością głosów odrzucona.

Nowa propozycja stawek od prezydenta w ciągu tygodnia zmieniała się w jednym punkcie dotyczącym stawek od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Z opłaty 23,26 zł za m2 zmniejszyła się ona na 22,83 zł. Pozostałe stawki utrzymano na poziomie zaproponowanym w projekcie na sesji 28 listopada.

Bez podatków „zero” na sport

Jak decyzję o sesji nadzwyczajnej argumentował Jacek Wiśniewski? - Przysłuchując się całej dyskusji widzę, że nie do końca państwo zdają sobie sprawę z problemu z budżetem na rok 2020. Problemem wynika z matematyki i z tego, jakie czynniki wpływają na to, że nasz budżet się nie spina - mówił. - Od ostatniego czwartku cały czas pracujemy nad budżetem. Dokonaliśmy korekt w różnych zadaniach związanych z działalnością naszego miasta. Przeanalizowaliśmy też Wieloletnią Prognozę Finansową. Zagrożony jest rok 2022 i 2023, kiedy miasto utraci zdolność kredytową i płynność finansową. To są czynniki jakie nie pozwolą nam się rozwijać.

Prezydent wraz z urzędnikami przedstawił listę cięć, jakich musiałoby dokonać miasto, gdyby podatków po raz drugi nie udało się podnieść: transport zbiorowy - 200 tys. zł, remonty dróg - 660 tys. zł, promocja przez sport - 750 tys. zł, rezerwa dla dotacji dla organizacji pozarządowych - 520 tys. zł, rezerwa na zakup energii - 231 tys. zł, wynagrodzenia - 219 tys. zł, wynagrodzenia MOPS - 20 tys. zł, oświetlenie ulic i placów - 250 tys. zł, dotacje dla sportu - 744 tys. zł, stypendia sportowe - 1,4 mln zł. - Jeśli przyjmiecie państwo propozycje podwyżek, to przewidywane skutki finansowe dla budżetu to około 3,7 mln zł. Mamy nadal ubytek do planu w projekcie budżetu w wysokości 1,4 mln zł - powiedziała Anna Kobylarz, zastępca skarbnika miasta.

Dyskusję nad projektem rozpoczął Grzegorz Ziomek prosząc o doprecyzowanie, jakie będą skutki finansowe dla sportu, jeśli podatków rada nie przyjmie. Skarbnik miasta odpowiadała, że nie będzie w budżecie na rok 2020 żadnych środków na finansowanie sportu.

„To szantaż”

- Dlaczego szukacie państwo oszczędności w sporcie? Państwo macie wzrost wydatków w innych dziedzinach. Postrzegam to jako pewnego rodzaju szantaż - albo podniesiecie podatki albo zamordujemy sport. To jest terroryzm - reagował na to Radosław Swół. - Radni będą podejmować decyzje nad ostatecznym kształtem budżetu i nie sądzę, by przystali na tę propozycję, że po prostu zetniemy sport. Nie sądzę, że to się panu uda, panie prezydencie.

Radny dodawał, że wraz ze skarbik miasta dokonał analizy, jak wyglądałby budżet, gdyby nie budowano hali sportowej. - Okazuje się, że bez niej i tak o 15 procent wzrastają wydatki. To 50 mln zł w wydatkach bieżących - podkreślał. - Wzrost podatków to jedna z metod równoważenia wydatków i dochodów. Państwo widzicie ścieżkę zwiększania dochodów poprzez podatki. Drugim sposobem jest ograniczanie wydatków. Pan prezydent przygotowuje dochody bieżące na poziomie 319 mln, a wydatki na 324 mln bez hali. Po prostu budżet jest źle przygotowany. Wydatki wzrastają ogółem o 17 procent. Tutaj trzeba szukać oszczędności.

Radosław Swół podawał przykład Stalowej Woli. - To bliźniacze dla Mielca miasto, a podatków nie podnoszą, mają je niższe. Więc co - Stalowa Wola nie korzysta z prądu, tam podwyżek nie będzie? Nie mają szkół? Może myślicie, że nie inwestują. Sprawdziłem i są środki na budowę przedszkola z basenem, bloków, kryte lodowisko, rewitalizacja rynku.

- Nie chciałbym, żebyście państwo odbierali to jako szantaż, że wycinamy sport. Na poprzedniej sesji z sali nie padło ani jedno stwierdzenie „panie prezydencie proszę się przyglądnąć budżetowi, sport zostawiamy, weźmiemy i obniżymy koszty w takich i takich wydatkach miasta”. Na komisji finansów też nie padły żadne propozycje - odpowiadał Jacek Wiśniewski. - To państwo na podstawie budżetu będziecie dokonywać zmian. To państwo uchwalicie budżet na 2020 rok. Na pewno będzie pole do popisu, komu zabrać, by wszyscy byli zadowoleni.

Potrzebna wiarygodność kredytowa

- Czy państwo prezydenci mają przekonanie, iż w budżecie zrobiono wszystko, żeby iść w kierunku oszczędności, żeby gdzieś pozyskać te brakujące pieniądze? - pytał Marian Kokoszka.  - Sport to nie jest najlepszy kierunek szukania pieniędzy, bo to akurat dyscyplina, która mocno pracuje na markę miasta. Sami byśmy sobie wsadzali palec do oka. W moim odczuciu „luzy” są w oświacie. Pewnie bym tam szukał dodatkowych środków, które pozwoliłyby zbilansować budżet.

O szukanie oszczędności apelował też Radosław Swół. - Rozumiem intencje pana prezydenta. Chciałby mieć luz finansowy, nie musieć pilnować każdego wydatku, nie musieć oglądać każdej złotówki. Problem w tym, że państwo chcecie się na to zgodzić, nie szukać oszczędności, podnieść podatki i iść do domu - powiedział. - Nie uwierzę w to, że w 300-milionowym budżecie nie najdziemy 3 mln zł, by tych podatków nie podnosić - to 1 procent. Jestem przekonany, że ten potencjał w tym projekcie jest.

- Chcecie dla mieszkańców podnieść podatki o 30 procent, zrobić najdroższe miasto na Podkarpaciu. Pensje w Mielcu nie wzrosły o 30 proc., by do czegoś można było to odnieść. Nie ma żadnego uzasadnienia na takie podwyżki podatków - dodawał.

Bogdan Bieniek podkreślał, że rada miasta odpowiedzialna jest za finanse i deficyt, dodawał, że by dokończyć miejskie inwestycje potrzebny będzie kredyt a ten zależny jest od wiarygodności miasta.

„Jeśli pan sobie nie radzi, może zrezygnować”

- Te podatki będą wyższe. Dlaczego tak mówię? Bo już szable są policzone. Mam jednak nadzieję, że może jeszcze dotrzemy do sumień niektórych osób - mówił Jakub Cena. - W każdej chwili mógłby pan zaproponować budżet 400 mln zł i to radni byliby tymi, którzy musieliby ciąć wydatki, podejmować decyzje o inwestycjach, które pan prezydent gdzieś tam w trakcie wyborów czy roku obiecał. Miasto stanęło odważnie w obliczu inwestycji, które trzeba było podjąć. Przyjęliśmy to na klatę, trzeba optymalizować budżet.

- Skarży się pan na tych złych radnych - funkcje publiczne nie są obowiązkowe. Jeśli sobie pan nie radzi, to może pan zrezygnować. Dlaczego wychodzę z takim wnioskiem? Mówimy o prognozie finansowej, mówmy, że w 2023 roku braknie pieniędzy. Ile? - pytał radny Cena. Skarbnik miasta wyjaśniała, że w 2023 r. do uzyskania wskaźnika obsługi długu będzie brakować 600 tys zł.

Jakub Cena wskazywał rosnące od lat wynagrodzenia w administracji publicznej. - Rozchodzi się o 600 tys zł. Pan mówi o wnikliwej analizie budżetu, my na nią poczekamy na sesję budżetową, ale w tym momencie mogę wskazać zatrważający wzrost jeśli chodzi o wydatki na wynagrodzenia - powiedział. - W 2017 roku było to 7,6 mln zł, w tym to 9,2 mln zł. O, i tu jest te 600 tys zł! Wzrost wynagrodzeń to nie kwestia jednego roku. Mamy tę tendencje od 2015 roku. Urząd pana Chodorowskiego miał te wydatki na poziomie 5 mln zł. Oczywiście trzeba uwzględnić pewne aspekty związane z inflacją, kosztami, ale jest to zbyt duży trend. Tych pieniędzy w tym budżecie zachomikowanych jest więcej.

Ustalić priorytety inwestycyjne

Radny mówił też, że drobne inwestycje, jak na przykład remonty dróg, w obliczu wykonywaniu większych zadań, muszą poczekać. - Apeluję, dzisiaj nie podejmujmy podatków - wnioskował Jakub Cena. - Dlaczego takim doniosłym głosem mówię? Jestem rozczarowany. W innych miastach przedsiębiorcy i mieszkańcy w jakiś sposób jednak baczniej przyglądają się temu, co się dzieje w ich mieście. W tym momencie nie ma ich reprezentacji, a to w ich sprawie podejmujemy decyzje. To przykre.

- Była nadwyżka, to wydaliście ją na poidełka - dodawał jeszcze radny Cena.

Jacek Wiśniewski przypominał, że w połowie roku zdecydowano się na wydanie 3 mln zł na poprawę infrastruktury, o którą wnioskowali mieszkańcy Mielca. Reagował na te słowa Jakub Blicharczyk. - Od stycznia prawie co miesiąc powtarzałem o potrzebie oszczędności w wydatkach bieżących. Poidełka do niczego się nie przydały. To symbol wydatkowania 3 mln zł, które mogły poczekać - mówił. - Owszem można słuchać koncertu życzeń i wydawać pieniądze co miesiąc. Tylko kwestia jest taka, że jeżeli mieszkańcy przyjdą z propozycją budowy centrum NASA, to też pan będzie budował? To jest budżet, troszkę rozsądku.

- My się przyzwyczailiśmy do pewnego tempa inwestycji i od razu je chcemy mieć. Ale chcemy też korzystać z infrastruktury typu hala, basen, skatepark. Chodzi o balans - dodawał jeszcze Jakub Cena. - Świętym Mikołajem może być każdy. Ja też mogę powiedzieć, że mieszkańcy na konsultacjach mówili o lodowisku.

- Cały czas rzucana jest na szali kwestia, że jak nie podniesiemy podatków, to nie ma na sport. To tylko ktoś wie, że naszym czułym punktem jako PiS jest sport. A przecież już wcześniejsze zaopatrywanie władzy było takie, że budujemy markę sportową. Teraz pewnym szantażem chcemy tę markę pogrzebać - powiedział. - Pracowaliśmy na ten sport 5 lat. Nikt nie ma legitymacji do tego, by tę pracę przez jeden budżet i brak umiejętności zarządzania zlikwidować.

Skorzystają gminy ościenne?

Bogdan Bieniek zapewniał, że żaden z radnych nie zgodzi się na brak finansowania sportu. - Też sobie nie wyobrażam, że nie damy pieniędzy na rozwój sportu. Zgadzam się z panem, że od iluś lat budujemy markę miasta przez sport - mówił.

-  Panie prezydencie, pan składał bardzo dużo różnych obietnic w kampanii wyborczej - przepraszam, że wracam, ale to się jedno z drugim wiąże - nie da się odciąć, że była kampania, że zapominam co i komu obiecywałem, a teraz sobie robię co mi pasuje. W przyrodzie nic nie ginie - mówił Krzysztof Szostak. - Jest pan zakładnikiem tych obietnic, z tych obietnic chce się pan wywiązać. Też zakładnikiem staje się przez to miasto i mieszkańcy, bo zostaną porządnie oskubani na święta.

Radny dodawał, że może podwyżka od mieszkania w kwocie 1,22 zł miesięcznie nie jest wysoka, ale wkrótce mają do niej dojść podwyżki śmieci, wody, ścieków. - Ta polityka zakłada wzrost dochodów - a czy bierzecie pod uwagę, że mieszkańcy zaczną uciekać z Mielca? Bo Mielec będzie miastem luksusu i mało kogo będzie stać na to, by tu mieszkać i te dochody nie będą rosnąć, tylko spadać - zaznaczał. - Zyskają tylko gminy ościenne, które mają tańsze nieruchomości, mniejsze podatki i środowisko mniej zanieczyszczone.

„Nie mamy wyjścia”

Bogdan Bieniek tłumaczył, że podwyżka to jedyne wyjście z trudnej sytuacji. - Dlaczego Nasz Mielec uważa, że nie mamy wyjścia? Nie trzeba mieć wiedzy uniwersyteckiej, żeby sobie wytłumaczyć jedną rzecz - od 2020 roku wzrasta płaca minimalna o 360 zł. To skutek dla naszego miasta w kwocie 2 mln zł. Skończyły się pieniądze - mówił. - Skąd my jako rada mamy wziąć pieniądze, by tym ludziom podnieść wynagrodzenia? Jako rada jesteśmy odpowiedzialni za to, co się w tym mieście dzieje. Najważniejszym zadaniem jest uchwalenie budżetu, który pozwoli na rozwój miasta. Uważam, że jesteśmy niestety zmuszeni do niepopularnych decyzji, zmuszeni sytuacją obiektywną.

- Byłem jednym z tych, który wstrzymali się w głosowaniu o podwyżce podatków, bo uważałem, że stawki dla przedsiębiorców są za wysokie. Dzisiaj widzę korektę i ukłon w stronę przedsiębiorców - powiedział Wiesław Truniarz.

Jarosław Szczerba na koniec dyskusji wracał do tematu finansowania sportu, zwracał się też do Grzegorza Ziomka. - W nomenklaturze sportowej używany jest zwrot „chwyt poniżej pasa”. Uważam, że rozpoczęcie dzisiejszej dyskusji na temat podjęcia podwyżki podatków przez radnego Ziomka odpytaniem pani skarbnik o sport, było właśnie takim chwytem. Był to szantaż - powiedział. - Panie prezydencie, w Mielcu są obecnie dwa priorytety. Jednym z nich jest walka o czyste powietrze. Drugie to sport - tysiące kibiców różnych dyscyplin na pewno jest wizytówką tego, jaką rangę w tym mieście ma sport. Rozpoczęcie dyskusji na temat uchwały od sportu uważam za bardzo niestosowne.

Prezydent: interesują mnie liczby

- Zadam dwa pytana, na które nie oczekuję odpowiedzi. Czy zawsze kiedy przegracie w sposób demokratyczny głosowanie, będzie zwoływana taka sesja nadzwyczajna? Czy w związku z tym uważacie, mając na względzie kodeks etyki, że jest to działanie pogłębiające zaufanie mieszkańców do samorządności? - pytał radnych Robert Wójcik.

Dyskusję kończył Jacek Wiśniewski. - Nie chcę się odnosić do sumień - mnie interesują liczby, mnie interesują fakty. Po przeanalizowaniu po raz kolejny budżetu, po przepracowaniu ponad tydzień czasu nad tym budżetem, to ja zawnioskowałem o to, że jednak podniesienie podatków jest niezbędne do tego, by miasto mogło się rozwijać. Naprawdę to nie sprawa sumień, tylko matematyki - powiedział.

Ostatecznie za przyjęciem podwyżki głosowało 12 radnych, 10 było przeciw.

Poniżej uchwała ze stawkami podatków od nieruchomości na 2020 rok:

Określa się na 2020 rok roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta Mielca:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,93 zł od 1 m2 powierzchni (w 2019: 0,80 zł) - stawka maksymalna określona w ustawie to 0,95 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności (…) w zakresie: produkcji arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z), produkcji pozostałych mebli (PKD 31.09.Z), produkcji wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z) - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni (w 2019: 0,93 zł) - to maksymalna stawka
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, zajętych pod lotnisko - 0,16 zł od 1 m2 (bez zmian w porównaniu z 2019 r.)
d) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,71 zł od 1 ha powierzchni (w 2019: 3,40 zł) - maksymalna stawka to 4,80 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł od 1 m2 powierzchni (w 2019: 0,24 zł) - maksymalna stawka 0,50 zł
f) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji (..) - 3,09 zł od 1 m2 powierzchni (bez zmian w porównaniu z 2019 r.) - maksymalna stawka 3,15 zł

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2019: 0,58 zł) - maksymalna stawka 0,81 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, - 22,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2019: 21,34 zł) - maksymalna stawka 23,90 zł
c) związanych z prowadzeniem działalności (…) w zakresie: produkcji arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z), produkcji pozostałych mebli (PKD 31.09.Z), produkcji wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z) - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni (w 2019: 23,47 zł)
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2019: 8,86 zł) - maksymalna stawka 11,18 zł
e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2019: 4,61 zł) - maksymalna stawka 4,87 zł
f) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2019: 6,74 zł) - maksymalna stawka 8,05 zł
3) od budowli - 2% ich wartości

(M.B)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (262)

KozakKozak

97 18

A gdzie te 2.5ml zł, które jest zadłużone u osób "unikających" placenia za śmieci. Ile osób wyłapalisci? Odp-100/10000. Myje ręką rękę, Wiśnia jedz na Sybir i nie wracaj, nawet za nasze pieniądze z resztą głosujących "za". 10:58, 08.12.2019

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

ElizaEliza

30 46

Chcieliście 500 +, to teraz płaćcie wszyscy , bez szemrania. 12:22, 08.12.2019


KozakKozak

Zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


JusbJusb

2 1

podatki ?- a gdzie swobody obywatelskie, gdzie wolność słowa, bo jedna z prostytutek przecławskich jest twarzą ofensywy wobec Jusb, szpicel na kompie i znikają pliki dokumentów dotyczące gminy miejskiej i z/cy prokuratur, oraz knajpy gdzie kupisz kobietę na godziny, a wszystko pod czujnym okiem policji,
- wygląda na odciąganie uwagi od chorzelów i rzeki,
no, panie Wiśniewski, jak to wygląda faktycznie, czekamy na odpowiedź
12:47, 10.12.2019


JusbJusb

Zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


KozakKozak

0 1

Nie pajacuj,obrażasz dzieci, rozumie że dorosłych bo co innego możesz zrobić prócz szczekania ale, za dzieci chętnie bym ci łeb *%#)!& 18:54, 11.12.2019


Fatalny stan budżetuFatalny stan budżetu

61 5

Jeżeli będziecie szukać oszczędności w wydatkach bieżących to mieszkańcy może jakoś przełkną tę podwyżkę. Trzeba szukać oszczędności bo wynik wydatki bieżące/dochody bieżące jest fatalny. 11:06, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Za nicZa nic

2 1

Niemożliwym jest, że stan budżetu jest fatalny. Miasto stać na poidełka , budki dla jeżyków, Wyjazdy krajowe i zagraniczne prezydenta. O tych wydatkach czytałem. Myślę, że jest jeszcze wiele innych podobnie *%#)!& wydatków . Jeśli stać miasto na bzdury, to nie można mówić, że stan budżetu jest fatalny, chyba , że tego rodzaju wydatki doprowadziły budżet d o takiego stanu. 10:36, 10.12.2019


NauczycielkaNauczycielka

23 183

Chciałabym nadmienić że nauczyciele za swoją ciężką pracę wciąż czekają na propozycje podwyżek wynagrodzeń jaką nam się niewątpliwie należy.Nasza praca powinna być doceniona bo tu chodzi o dobro naszych wszystkich dzieci i młodzieży.Mamy nadzieję że Pan prezydent który tak samo jak my jest nauczycielem dokładnie rozumie nasz trud i zaangażowanie i to jak marne niskie mamy pensję.Pozdrawiam Pana Prezydenta 11:36, 08.12.2019

Odpowiedzi:7
Odpowiedz

Nauczyciele nierobyNauczyciele nieroby

90 17

7-15 w szkole od pon do piątku. Zajecia dodatkowe przez cale ferie i wakacje i wtedy możecie zacząć wymagać podwyżek. 12:27, 08.12.2019


ZapracowanyZapracowany

73 11

Bardzo zapracowana... nic nie robicie praktycznie od 20 grudnia.... Później przychodzicie na kilka dni i zaraz dwa tygodnie wolnego... A dalej to już tylko czekanie na czerwiec i 2,5 miesiąca przerwy... A po drodze jeszcze Wielkanoc, wekeend majowy ...
12:35, 08.12.2019


NauczycielkaNauczycielka

17 80

Widać po komentarzu iż komentujący jest niedoinformowany lub celowo mija się z prawdą , nauczyciele pracują więcej niż 8 godzin dziennie .Ciekawe jaką szkołę ten komentujący skończył , śmiem twierdzić iż ledwo podstawówkę. 12:36, 08.12.2019


dziobakdziobak

17 38

Do Nauczyciele nieroby: myślę że nauczyciele by się ucieszyli, że wywiadówki 7-15; wycieczki ekstra płatne jak za nadgodziny, klasówki poprawiane w szkole urlop 26 dni w dowolnej części roku zamiast przymusowego w najbardziej obleganym czasie 12:50, 08.12.2019


spokolokospokoloko

28 5

Może trzeba spróbować ze swoimi kwalifikacjami na strefie? Tam też jest przerwa co 45min i pracuje się tylko 8h 14:54, 08.12.2019


Zapraszam nauczycielZapraszam nauczyciel

43 7

którzy są tak bardzo pokrzywdzeni przez system i jak dobrze pamiętam to protestowali że zarabiają tylko 1.8tys na rękę.
Oferuje Wam 2.5 na rękę przez pierwsze 3 miesiące umowy próbnej. Jak się wykazecie to pogadamy o większej kasie. 8h dziennie z przerwa 15minut na śniadanie /40h na tydzień. Sobota extra płatne. Podać telefon ?
OFERTA TYLKO DLA NAUCZYCIELI (wymagane świadectwa pracy potwierdzające staż nauczycielski).
Teren Mielca.
PS. Ja też studia skończyłem I tak informacyjnie - to żaden prestiż. 16:30, 08.12.2019


perkusperkus

2 2

Nie jestem nauczycielem ale widze u mamy czy ciotki jak to wyglada, w tym roku ma plan ze nie ma jej od rano do wieczora a pracuje 8h. Lekcje porozkladane po calym dniu, w przerwach pomiedzy lekcjami - 1h czy 2h do domu nie wroci bo nie zdazy czy sie nie oplaca by od razu wychodzic. Z wielką checia by chciala pracowac od 7-15 a pozniej miec wy#@!... 10:51, 10.12.2019


Major SuchodolskiMajor Suchodolski

32 59

Wspaniała decyzja ! Ale trochę za mala podwyżka 12:45, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

stock55 dla dobra mistock55 dla dobra mi

121 18

ta władza potrafi tylko podatki podnosic i nic wiecej, czerwone buraki tylko to potrafia . No teraz radni .wraz z Zarządem miasta na ochotnika po 10 -25 procent zrzekacie sie swojego wynagrodzenia dla dobra miasta i jego budzetu 12:47, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JsJs

0 0

Zgodą władza PIS podwyższenie ceny energii a także wprowadza ustawę śmieciowa vwymuszająca wożenie śmieci pod Bydgoszcz to powoduje podwyżki w samorządach. 18:43, 14.12.2019


Janek RODOJanek RODO

24 52

Spaniale, de besta , będzie więcej na 500+ 12:48, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

pierwszepierwsze

132 29

Trzeba było wybrać rozsądnie, obecna władza tylko na wszystko podnosi opłaty... ale PiS jest zły zagłosujmy na kogoś innego. Teraz macie coście wybrali. 12:51, 08.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

``````

22 37

Przypomnij sobie kto się ''podpisał" pod halą - to teraz na ładnych parę lat będzie wpływało na budżet. W sumie nie wiem poco się tak starali wygrać te wybory, lepiej by dla nich przesiedzieć spokojnie w opozycji - i się oburzać ze nie ma kasy w budżecie ;-) Kasa taka sama (kiepska powiedzmy sobie szczerze), parę stołków do obsadzenia i to tylko do następnych wyborów- nie był to interes życia ;-) 13:08, 08.12.2019


tusztusz

7 2

W gminie Tuszów Narodowy, gdzie władza jest ściśle powiązana z pis, też podnieśli podatki. Na kogo chcesz głosować?
Mało tego masz tu cytat ze strony gminy "wzrost cen, kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej czy płacy minimalnej przewidywany na 2020 rok, wpływa m.in. na zwiększone koszty planowanych inwestycji, utrzymania administracji, jednostek budżetowych, placówek oświatowych i wymaga zabezpieczenia w budżecie gminy większych środków finansowych."
Czym się różni pis od pozostałych?
14:53, 09.12.2019


mieszkaniecmieszkaniec

128 20

teraz niech mielczanie sie przyjżą kto głosował za podniesieniem podatków a później ich rozliczcie przy wyborach tych SKU........ÓW 13:10, 08.12.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

Pieniedzy nie ma Pieniedzy nie ma

15 25

Bo poprzednia rada je przejadła 13:51, 08.12.2019


ola.ola.

20 18

''teraz niech mielczanie sie przyjżą kto głosował za podniesieniem podatków a później ich rozliczcie przy wyborach tych SKU........ÓW '' - 13:10 suweren wyszedł z kościoła;-) 14:12, 08.12.2019


mmmm

11 10

oczywiście za rządów pisu wszystko podrożało i dołożą po nowym roku 17:07, 08.12.2019


do olado ola

4 10

A ty kim jesteś może pracujesz u UM TY PIZ...O 19:42, 08.12.2019


mielczanin123mielczanin123

142 21

Jakim prawem ten ktoś kto zarządza Mielcem podnosi podatki jak za jego prezydentury w Mielcu nie było żadnych większych inwestycji. Czyżby ten koleś czasem nie zadłużył Mielca i teraz na gwałt szuka kasy?! Myślę, że do Urządu miasta powinno wkroczyć CBŚ i dokładnie się tej sprawie przyjrzeć. Wiśniewski kompletnie sobie nie radzi z stanowiskiem i jest najgorszym prezydentem od 1989 roku 13:19, 08.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Bukiecie...Bukiecie...

26 45

To poprzednia rada miasta zostawiła po sobie manko w kasie, obecna władza jedynie zbiera tego efekty. Nie próbujcie tego zafałszowywać, wy, prawi i sprawiedliwi krzykacze z opozycji 13:49, 08.12.2019


JanekJanek

28 5

Poprzednia rada kazała wisni zaczynac prezydenture od podwyżki sobie pensji??? 19:48, 08.12.2019


Patrzacy na MielecPatrzacy na Mielec

155 14

rano wczoraj radni i Wisniowiecki przyklasneli wyzsze podatki, a wieczorem nasza władza bawiła się swietnie i wysmienicie na Gali 80 lecia Stali Mielec; zeby było smieszniej aby "pokazac" jacy są empatyczni w urzedzie miejskim zrobili sobie fotki z prezentami z Szlachetnej Paczki, no rece opadaja, parcie na szkło; tani poklask; dzialania pod publiczke, pokazówka, no smiech na sali 13:22, 08.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

jeremijeremi

16 38

idz sam na prezydenta , mylisz ze to takie latwe i przyjemne , szczekać kazdy potrafi 16:50, 08.12.2019


Wszystko źleWszystko źle

9 18

Nawet szlachetna paczka ma drugie dno, wszystko co robi UM jest dla Was podszyte złymi intencjami. Ręce opadają i odechciewa się isc do pracy jutro 21:25, 08.12.2019


REKLAMA

WiśniaWiśnia

121 16

Barwo [email protected]@@wa Wiśnia i Radni !!!
Gratulacje dla mielczan co ich wybrali !!! 13:30, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jsjs

7 4

Cudotwórcy nie wybraliśmy, tylko człowieka który musi posprzątać po nieudacznikach Z pisu. Na Razie widać ,że nosi spodnie ,i choćbyście PIS-ory kwiczeli jak wieprze, to i tak zostanie wybrany na następną kadencję. 23:36, 09.12.2019


tedted

81 7

No i mamy odeszla jedna banda jest nastepna:)a mial byc fajnie. Ale jak czeresnia rzadzi czyli stary przydupas wszyscy wiemy czyj to tak jest 13:33, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Romek12Romek12

4 1

Bogdana B. 07:00, 09.12.2019


ted ted

51 9

hej czeresniaku lecim do juesej? 13:35, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Kubuś...Kubuś...

73 44

Kubusia Cenę chciałbym uświadomić że to rada miasta poprzedniej kadencji w której on i jego partyjni koledzy mieli większość zastała finanse publiczne miasta w dobrym stanie, zostawiając po sobie ogromny deficyt. Deficyt i halę na której budowę miasta nie stać. 13:36, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JGJG

4 0

nie żartuję, kubusia cena na tyle dostępna, że podają nieświadomym do picia środki wywołujące krwawienie z trzewi,
dobry zestaw nazw, przekażę info może personalnie rajcę ten specyfik zainteresuje 12:34, 10.12.2019


ObiektywnyObiektywny

107 13

Wisnia by nie mogl spac po nocach jak by nie podniósł podatków...wstyd i hańba dla obecnych wlodarzy...ziomek to sie sprzedał widze hehe na marszach byl pierwszy...a teraz pocalujta wujta w d...jak latwo sie zmienia zdanie...ale czego sie nie robi dla pieniedzy...ludzie was pogonia juz nie dlugo 13:52, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MietekMietek

76 10

Zamiast zamrozic niektore wydatki i szukac oszczednosci to nie, najlatwiej wyciagnac lape po wiecej kasy.
Zamiast wstrzymac niektore projekty, poczekac az ta nieszczesna hala zostanie ukonczona i zobaczyc ile faktycznie bedzie to kosztowalo to brniemy dalej. Wazne zeby wydawac kase a co bedzie za 4 lata to kogo to interesuje, przeciez to inni ludzie beda u wladzy, nie? 13:52, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

porażkaporażka

72 11

Ale argumenty przedstawił Prezydent że hej : transport zbiorowy - 200 tys. zł, to akurat tyle co zarabia jeden z prezesów śmiech panie Wiśniewski ! a puste autobusy i puste przebiegi panu nie przeszkadzają? remonty dróg - 660 tys. zł, tu też kwota co ty za to zrobisz Prezydencie ! rezerwa na zakup energii - 231 tys. zł, wynagrodzenia - 219 tys. zł, to po co było zatrudniać dodatkowo 9 pracowników? wynagrodzenia MOPS - 20 tys. zł, też śmieszna kwota 1/2 etatu. A gdyby zrobić to co w Stalowej Woli znalazło by się na oświetlenie ulic i placów - 250 tys. zł, dotacje dla sportu - 744 tys. zł, stypendia sportowe - 1,4 mln zł i jeszcze 3x tyle by zostało. Myślę jednak, że rząd na wzór Stalowej Woli wprowadzi lub zmusi do wprowadzenia inne miasta .. 13:56, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

tusztusz

2 4

Porównaj sobie inwestycje obu miast, i jaki debet został po poprzednich władzach. Stawki dla prezesów były i są spore, zobacz sobie na spółki rządowe. 15:32, 09.12.2019


MietekMietek

69 9

Zapomnialem spytac o delegacje do Jues-End-Ej.
Zostala juz rozliczona? Wszystkie rachunki, bilety dostarczone do ksiegowosci? Ktos chce sie pochwalic ile nas (mieszkancow Mielca) kosztowala ta wizyta?
Bo ja Wam moge powiedziec ile kosztuje napisanie maila i zorganizowanie spotkania na Skype. 13:58, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

123rob 123rob

113 7

Ziomek antysystemowiec hahahahahahahahahaha, brawo barany, będziecie jeszcze beczeć jak was wiśnia ze starymi komuchami zgoli 14:02, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KonioKonio

98 2

Niech ktos się zajmie wydatkami na cele socjalne, czyli opłaty za mieszkania, wodę, gaz itd. osób, które wiadomej nacji nie chcą ich opłcać, a mieszkają za Górką Cyranowską i na Rzochowie. Jakiego rzędu są to kwoty? Nie spełniaja obowiązku konstytucyjnego (art. 70) i nie posyłają dzieci do szkoły. Nie pracują a korzystają ze wszystkich możliwych dostępnych usług (szpital, ubezpieczenie itd). Dosyć okradania mieszkańców Mielca. Nie mamy zamiaru płacić za nierobów (za opłaty i remotny ich mieszkań). Tym bardziej, że stac ich na luksusowe samochody. Czy skarbówka ich tak skrzętnie sprawdza, jak pozostałych obywateli? Wątpię. W Puławach prezydent Maj wziął się za nich i się udało. Spłacają zadłużenie. Dosyć socjalu, więcej pracy!!! 14:16, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Ilona Ilona

38 4

Niech podniosą wypłaty najpierw 14:33, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OburzonywyborcaOburzonywyborca

121 8

Ziomek...sprzedawczyk zależy kto daje...Wiśniewski oszukał najpierw wyborców podczas wyborów a teraz okrada ludzi...co to za prezydent...wstyd mi za to miasto...nigdy już nie zagłosuję na tych starych komuchów, znajomi też żałują że głosowali na Wisniewskiego...a dodatkowo te układy z kronobylem...tragedia 14:43, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Śledczy JohnŚledczy John

37 4

Ciekawi mnie który z radnych biegał nago po wyborach po mieście...ciekawe czy to prawda czy tylko plota ? Mam nadzieję że to jeden z tych co głosowali za podwyżkami. 14:58, 08.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

Nagi radnyNagi radny

13 0

Biegal.pewien radny nago po wyborach 15:28, 08.12.2019


JJsJJs

0 0

To radny zachowujący się trzymtrzyma 18:50, 14.12.2019


MielcarzMielcarz

115 11

Oszukał nas pan panie Jacku. My młodzi mielczanie podziękujemy panu przy kolejnych wyborach 15:11, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

OlafOlaf

2 3

Może by mu wcześniej podziękować żeby nie narobił głupot. Gospodarz z niego żaden. 19:50, 10.12.2019


AaaaaaaaAaaaaaaa

82 4

23 radnych 1000 zł dieta to daje 276000 tys oszczędności obniżyć dietę do zera radny powinien za darmo pracować dla miasta a nie brać za to pieniędzy, Zamiast obniżyć dietę gdzie jeden z Radnych o to wnioskowal to podnieśli podatki Skandal. WSTYD TERAZ LUDZIE PRZYGOTUJCIE SIĘ NA 100 % PODWYŻKI ŚMIECI. brawo zaraz Woda a w przyszłym roku Prąd. 15:28, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HmmmHmmm

15 72

Taki płacz jakby sie świat zawalił - 9,50 rocznie więcej za 50 m2 mieszkanie. 15:29, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

OlimpOlimp

18 6

W Stalowej Woli podatki obniżyli da się, tylko trzeba mieć pojęcie o rządzeniu. Ale cóż nauczyciel wf, więc co się spodziewać. Popieram jednego internautę który mówi Panie Chodorowski wróć bo zgnoją to miasto. 18:35, 08.12.2019


ZmianaZmiana

45 3

Nie nocna, a sobotnia... Jak za starych, dobrych czasów WSK 15:42, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Opiekun wycieczekOpiekun wycieczek

81 13

Trzeba kolejną wycieczkę do Gdańska zrobić po instrukcje a potem podnosić podatki i mówić, ze za PISu wszystko drożeje 15:57, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

misumisu

13 17

to co Wiśnia odpowiada za to że drożeje prąd , paliwo, śmiecie a o rządowych podwyżkach dla umeczonych nauczycieli nie wspomnę , no nie bądż śmieszny pisuarowy opiekunie 16:40, 08.12.2019


JurekJurek

29 5

Pora przenieść działalność z 40m2 na 10m2. 15:58, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ŚliniaczekŚliniaczek

61 10

Przy takich rządach za rok będzie następna podwyżka!! 15:58, 08.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

JanekJanek

19 2

Na 100 procent!!!! 17:05, 08.12.2019


jsjs

0 0

Tak to prawda PIS przez swoją politykę węglowa doprowadził do podwyżki energii elektrycznej magistrach będę musiał płacić za energię która porusza pompy wody kanalizacji za oświetlenie miasta za utrzymanie szkół itd. 23:20, 13.12.2019


REKLAMA

mi8mi8

30 54

nie stać mnie na wille z basenem to mieszkam w bloku a radni PIS w poprzedniej kadencji decyzją o budowie hali zadłużyli miasto na wiele wiele lat i są dziś winni podnoszenia podatków teraz i przez lata kolejne 16:00, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HrobryHrobry

43 6

Pan Dominik Surowiec ma wielką hale i był za tym żeby podnieść podatki? stan umysłu. 16:02, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Mozna by wieleMozna by wiele

52 8

Powiedzieć.
Ja powiem tyle:
Paniom Krysi, Madzi i Panom Grzesiowi i Władkowi -Dziękujemy!
Tani jesteście widać.
Ale spokojnie Mielec pamięta i zapamięta - w końcu to stan umysłu.
16:18, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

przedsiębiorca w upaprzedsiębiorca w upa

46 6

rząd mi podnosi płace minimalne dla ludzi , przez to wyższe zusy , drożeje energia paliwo a tu jeszcze podatki od nieruchomości a zwolnię ludzi przecież mają 500+ 16:19, 08.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ojoj

9 5

to kto będzie na Ciebie pracowal 20:01, 08.12.2019


PedroPedro

1 0

Józek zaloz gumioki i idz do obory marzenia zostaw innym 07:40, 11.12.2019


nimom hektaranimom hektara

12 39

nie podniecać się ludu pracujący miast i wsi podwyżką podatków o parę groszy i tak 90% wszystkich podatków od nieruchomości w naszym mieście płacą przedsiębiorcy a i tak nie podnieśli tyle ile rząd pozwalał 16:26, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

emerytowany urzędnikemerytowany urzędnik

22 51

DZIĘKI PIS - podwyżka pensji dla nauczycieli przed wyborami i brak na to subwencji uszczupliło miejską kasę na ok 10 mln , obniżenie podatku PIT z 18 na 17% i mniejsze wpływy z podatków pewnie ok 7 mln , podwyżki energii i najważniejsze to zaciągnięcie długu na budowę hali za pewnie ok 150 mln i nie podnosić podatków byłoby miło ale to może się skończyć katastrofą dla miasta 16:35, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JanekJanek

13 6

Nie katastrofą tylko realną pozycją miasta i cen noeruchomosci w syfie krono....a nie jak w krynicy czy innym uzdrowisku..... 17:03, 08.12.2019


OlimpOlimp

73 11

Panie Prezydencie, proszę posłuchać radnego Swóła i pojechać do Stalowej Woli i zapytać jak oni to robią że u nich podatki zostały obniżone, w USA niczego się pan nie nauczył, zmarnowany wyjazd ,taniej do sąsiadów. Ma pan złych doradców to nie gospodarze to inkasenci. 16:42, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jsjs

1 0

Jak robią. Wszystkie luki jakie się tworzą dostają kasę rządową w formie gradów. A dlaczego bo nie wypadało by pokazać ,że pisowski prezydent zadłuża miasto. On nie czeka na kasę za przeprowadzą reformę szkolnictwa ,nie czeka na ustawę śmieciową nie martwi się o podwyżki prądu, on dostaje co chce.Czy Mielec i inne miasta mają się składać na kupowanie władzy?. To jest największy skandal jakiego nie ma w cywilizowanym świecie. 18:12, 12.12.2019


jeszcze pracodawcajeszcze pracodawca

45 3

same podwyżki - podwyżka pensji dla nauczycieli, podwyżka prądu i miałem powiedzieć pracownikom że u nas żadnych podwyżek nie będzie ale gdzie jak rząd podnosi najniższe zarobki na 2600 to i podnosi składki na ZUS a jeszcze podwyżka podatków nieruchomości aaa idę chyba sie napić wódki bo po nowym roku wyższa akcyza i wyrzucę flaszkę do pojemnika na szkło puki jest taniej bo już marszałek podnosi opłaty o 60-70 procent 16:51, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

do Olimpdo Olimp

21 32

w Stalowej Woli jest swój czyli PISa władza a takim to sie rozdaje centralnie nasza wspólną kasę ,, a jest wór pieniędzy,,tak mówił ten mały od kota jak był w Mielcu przed porażką Kapinosa na prezydenta rok temu 16:56, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

niconico

25 43

Stać was na wielkie domy i samochody a tu płacz o parę groszy prawdziwe podwyżki to Pis zarobi po nowym roku wystarczy że ceny prądu ostro w górę i to lawina podwyżek . 17:12, 08.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

PolakPolak

14 6

Jej, patrioto a co do prądu ma rząd PiS. Jak można nie wiedzieć o co to chodzi. O prądzie było już wiadomo z 6-7 lat temu jak było podpisywanie porozumienie klimatyczne prze Tuska. Poczytaj.... Doucz się polityku 22:15, 08.12.2019


HaHa

5 5

Przez 4 ostatnie lata Polcy i Polacy byli oszukiwani przez rząd pis który nie wypisał się z porozumień klimatycznych, popierając tym samym Tuska.. 11:37, 09.12.2019


REKLAMA

123123

33 7

wygląda na do ze budżet jest marnowany przez sport .... to daje do myslenia 17:14, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Mielec Mielec

5 1

A może władze miasta wzięli gruba kasę i zamiast wybudować hale wzięli do własnej kieszeni
Druga sprawa co nas mielczan obchodzi że miasto zadłużone dlaczego my mamy to teraz spłacać dług taki na pewno wielki że nigdy go nie spacimy nie mam zamiaru płacić za złe rządzenie rządów 11:54, 09.12.2019


ZawiszaZawisza

34 12

A po co rondo koło kościoła na osiedlu, daszek nad UP, i 2 bajki poszło a tera lament 17:32, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

444444

12 0

Daszek nad UP robiło starostwo. 19:01, 08.12.2019


Za nicZa nic

56 8

Czy podatki te zdołają pokryć koszty wyjazdów zagranicznych i krajowych pana Prezydenta ? 17:35, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jsjs

0 0

Prezydent tam gdzie jest zapraszany jako przedstawiciel miasta ma pokryte w większej części przez organizatora. No napewno byłby wzorem dla PIS-owskiego marszałka Kuchcińskiego który używał hED dla lotów na narty. 00:20, 14.12.2019


Dlaczego Dlaczego

47 4

Rzeźnik nie zabierał głosu? Co on tam robi fotel grzeje chyba tylko. 17:37, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

cxzcxz

49 3

Wszystko fajnie ale może radni, prezydent i jego zastępcy zaczną od siebie obniżając sobie zarobki? Najłatwiej zabierać innym. 17:40, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

La_brujitaLa_brujita

71 7

Ziomek wyszedłeś już z cienia?!
Mielec ma czego sobie „zagłosował”. Wybierać władze lewicowo-zdradziecka (PO) w kraju i województwie rządzonym przez Prawicę ?. Macie rozmach! 17:44, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

kolokolo

0 0

PiS prawica? 15:16, 10.12.2019


Zenon Zenon

2 2

*%#)!& 18:09, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ania rybka Ania rybka

46 6

Jezu co w Tym zaścianku zwanym Mielec sie dzieje
Rządzenie myadtem przeroslo oana od wf... 18:11, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Referendum Referendum

54 6

Mieszkańcy ? *%#)!& tego prezydenta w końcu ?! Zbierzmy się w sile i zrobimy Referendum nie dajmy się im tak okradać !!!! 18:30, 08.12.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

jeremi jeremi

2 23

nie podskakuj 18:41, 08.12.2019


ElosElos

13 4

Jeremi masz jakiś problem to możemy się ustawić gdzieś na mieście moment cię wyjaśnię padalcu 19:53, 08.12.2019


ss

5 12

Ta podwyżka nie będzie Cie kosztować nawet paczki fajek na rok....Jakoś nie sądzę ze płacisz jako prowadzący działalność... 20:15, 08.12.2019


Mielec WitaMielec Wita

30 11

Brawo radny Jarek?? 18:45, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JaroJaro

10 5

Pan Jaro buduje sobie elektorat oj naiwnie myslicie że to z myslą o nas !!!!! 20:45, 08.12.2019


REKLAMA

EdekEdek

36 3

Niech sobie z pensji wezmą obniża a ponadto niech stypendia zamroza przez lata budowy hali w końcu sportowcy też niech się dołożą to dla nich nic się nie dołożąbo nic tylko nie dostana 18:50, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

I bardzo dobrzeI bardzo dobrze

26 17

Mielczanie dokonali wyboru w demokratycznie. Rada Miasta Mielca reprezentuje większość. Więc po co te żale w komentarzach. To przecież nikt inny jak Mielczanie sobie te podatki podnieśli. W przyszłym roku należy bezwzględnie dorównać do maksymalnej ustawowej stawi podatkowej i podnieść dwukrotnie opłaty za wywóz śmieci. 19:00, 08.12.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

MistrzuMistrzu

11 2

Czemu nie napiszesz że to było DRUGIE głosowanie (POWTORNE) nad tym samym tematem. Wg mnie powinni głosować Trzeci raz żeby była większość z trzech głosowań. 19:10, 08.12.2019


11

5 7

Biorą przykład z ''góry''. I tak dobrze że nie w nocy 19:34, 08.12.2019


BoruBoru

2 1

My Mielczanie którzy wybraliśmy Pana Prezydenta żądamy podwyższenia podatków by odłożyć uporządkować Mielec po ludziach z PIS-u którzy nadają się raczej do pasienia krów. Pisiory wara z tego forum weźcie się za robotę .Okradajcie swoje dzieci z 500 + siedzą w domu i klikają w klawiaturę przesłania dnia z . Bo sami nie kumaci. 23:49, 09.12.2019


WróbelWróbel

39 3

Dlaczego miasto nie pobiera opłaty za parkingi np pod szpitalem albo pod swoim urzędem. Nigdy nie można tam zaparkować. 1 pracownik parkuje pod tymi miejscami 2-3 swoje samochody, a i tak przyjeżdża rowerem. 19:14, 08.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

??????????

0 11

Ale bzdura 20:28, 08.12.2019


dziobakdziobak

3 2

parking pod szpitalem należy do starostwa, a wprowadzenie opłat kończy się tym, że parkują tam wyłącznie pracownicy bo mają abonamenty za symboliczną stawkę lub darmowe, chyba nie o to chodzi 08:14, 09.12.2019


CitizenCitizen

12 38

Nareszcie mądra decyzja rady. Tylko dlaczego nie wykorzystano pełnej możliwości podniesienia stawek podatkowych ? Rada Miasta Mielca ma mandat mieszkańców miasta na reprezentowanie ich w okresie kadencji 2018 - 2013. Jeżeli mieszkańcom nie w smak taka decyzja to źle świadczy o nich samych ponieważ to oni dokonali wyboru. Ci co na głosowanie nie poszli NIE MAJĄ PRAWA TERAZ KWICZEĆ. A ci którzy głosowali na radnych będących przeciw podniesieniu podatków muszą uszanować prawa demokracji. Takie są uroki demokracji. Przy takich głosowaniach widać jak ważny jest udział w wyborach i odpowiedni dobór kandydatów na radnych. Uważam, że należy podnieść jeszcze opłaty za śmieci i wdrożyć system płatnego parkowania. 19:26, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ReferendumReferendum

55 4

Referendum, referendum, referendum!!! 19:39, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jsjs

0 2

To *%#)!& do Stalowej Woli . Niedługo tego nieudacznika ze Stalowej Woli wywiozą na taczkach mimo,że wyjątkowo dostaje granty PIS-wskie- na swoje długi. 23:28, 09.12.2019


PisPis

35 22

Tam gdzie rządzi PiS jest wszystko ok... 19:45, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jsjs

3 0

To *%#)!& tam gdzie rządzą 23:38, 09.12.2019


kubakuba

51 11

no to czerwoni dadzą nam popalić. Chcieliście tęczowych to macie 19:49, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ElizaEliza

7 14

A no dadzą wam :500 +,300+.13i 13 emeryturkę i co tam jeszcze naczelny wasz wódz wymyśli. 20:20, 08.12.2019


JsJs

22 13

No cóż ,wzrost podatków na cele samorządów był niedouknienia. Musimy wiedzieć ,że czeka nas i samorządy wzrost energii elektrycznej , a za tym koszty dostawy wody , kanalizacji, oświetlenie ulic utrzymania szkół przedszkoli, klubow , organizacji pożytku publicznego itd Pamientajmy , że samorządy dostały zadania które powinien obsługiwac budżet federalny. 19:52, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Dario. Dario.

56 10

Powinno się odbyć referendum za odwołaniem Wiśniewskiego. Co ten człowiek wogole zrobił dobrego dla Mielca? A zaraz sorry zbudował poidełka za tysiące. Na to miał i na podwyżkę na dzień dobry 20:01, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jsjs

4 16

Odwołać musimy odwołać mafijną organizację PIS żartobliwie zwana rządem. 20:34, 08.12.2019


AzbestAzbest

45 2

Podziekujemy w następnych wyborach... 20:18, 08.12.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

BoruBoru

2 24

Gdyby nie podwyższył podatków to miasto zadłużyło się bez wyjścia z tego. Pamiętajmy,że Pan Prezydent dostał miasto zadłużone i rozkopana halę sportową po poprzednikach z mafijnej organizacji PIS .Dziś krzyczą tupią obrażają się i oczekują od nowej Rady ,żeby nalewała z pustego. A długi jak każdy i miasto musi spłacać nie tak jak zrobił to deweloper dwóch wież z Warszawy. 20:30, 08.12.2019


SzczSzcz

11 1

Kto ci placi za wklejanie tego wysrywu pod kazdym postem? 21:57, 08.12.2019


tusztusz

0 2

W gminach gdzie rządzi pis też podnoszą podatki. 14:57, 09.12.2019


REKLAMA

AlinaAlina

49 4

Ciekawe co radnemu Z. od Kukiza dali lub obiecali że zagłosował za podwyżką. Kukiza pewnie rozbolała wątroba. Nieładnie. 20:19, 08.12.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

AzbestAzbest

0 34

Kto za tym aby Ziomek przeszedł do następnej kadencji łapka zielona. 21:18, 08.12.2019


DlaDla

21 0

mnie to człowiek bez twarzy który chce zrealizować jakiś swój prywatny cel. Jemu wcale nie leży na sercu dobro ogółu mieszkańców. Posłuchaj jego wystąpień na sesjach rady 21:58, 08.12.2019


Drop Your SkinDrop Your Skin

4 0

Ten człowiek zostanie wywieziony na taczkach prędzej, niż mogłoby się wydawać. Ale nie tylko on. Wielu z UM podzieli jego los. Ludzie już mają dość tego gówna, które bulgocze w tym budynku. Jeszcze chwila... 22:05, 09.12.2019


BoruBoru

20 47

Gdyby nie podwyższył podatków to miasto zadłużyło się bez wyjścia z tego. Pamiętajmy,że Pan Prezydent dostał miasto zadłużone i rozkopana halę sportową po poprzednikach z mafijnej organizacji PIS .Dziś krzyczą tupią obrażają się i oczekują od nowej Rady ,żeby nalewała z pustego. A długi jak każdy i miasto musi spłacać nie tak jak zrobił to deweloper dwóch wież z Warszawy. 20:31, 08.12.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

AzbestAzbest

22 7

Zadłużone z 3-milionowa nadwyżka ktora poszla na poidełka. Nie ośmieszaj sie 21:15, 08.12.2019


JsJs

4 10

Ile bierzesz za te kłamstwa .A może spotkamy się w sądzie ty udowodnisz ,że poidełka kosztowały 3 miliony a ja udowodnię ,że Pan Prezydent przejął miasto zadłużone na 30 milionów po mafii 22:37, 08.12.2019


TrtrTrtr

3 5

A to ciekawe że dost zadłużone a że nie ma hali to wasza wina biblioteka była zburzona i już stoi nowa na nią kasa była gdzie zamiast jej można było hale wybudować nic rząd mielec nie potrafi zrobi tylko podwyższac by mieć więcej dla siebie masakra 22:43, 08.12.2019


hahahaha

44 2

nie ma to jak zgodność partyjna ... Ziomek za.... Szczerba przeciw .... a co na to Kukiz ....
ALE PATOL 20:32, 08.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

kasia kasia

9 20

Szczerba moralna karykatura,od dawna skudlił się. 20:37, 08.12.2019


JanekJanek

16 1

Kasia niewiasto co chcesz od Szcerby? Nie głosował jak ziomek ?Nie sprzedał zdania jak ziomek?Czy nie jestes w jego typie? 06:36, 09.12.2019


jano2jano2

18 23

Kłotnie o grosze, bo to są grosze, gdy naciągnięto nas na setki milionów, na niepotrzebny wydatek -wyburzenie hali Hangar Areny, która już była!!!! Budowę nowej za grosze, gdy nie było pieniędzy!!!!! Kryminał!!!!
https://ibb.co/HTfh0HJ 21:07, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

OOOOOOOO

40 4

Ubeckie metody i zamordyzm mieszkańców....Ten "wiśniewski" do dymisji, natychmiast .Niech na wycieczki jeździ sobie za swoje! Zatrudnia ludzi , którzy się nie nadają do pracy na powierzone stanowisko...wszędobylski nepotyzm. W mieście brudno , wystarczy pojechać niedaleko od Mielca, zadbane uliczki , zieleńce w sezonie podcięte, jakieś koncerty -nie wspomnę o sztucznych ogniach..że przypalił nieźle. Przypomnę tu wszystkim jedną prawdę. LUDZIE GO POWOŁALI I LUDZIE MOGĄ GO ODWOŁAĆ...ZBIERZMY PODPISY I POŻEGNAJMY [email protected]@ka [email protected]@@@a , jest taka możliwość! Pozbądźmy się tego pasożyta , który chce nas pognębić podwyżkami sam nic nie robiąc! DOŚĆ !!! 21:20, 08.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Mielec Mielec

16 1

Też uważam że w trybie natychmiastowym do dymisji ten prezydent to jakaś pomyłka tyle lat byli inni prezydenci było ok a ten chce miasto i ludzi puścić z dymem... Nie dość że ludzie ledwo co wiązal koniec z końcem to on chce podnieść jakby w mielcu sport był to najważniejszy absolutnie się nie nadaje 22:39, 08.12.2019


MM

46 3

Niech was szlag trafi. Prezydent to farsa. Kukiełka. 21:39, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KultKult

46 4

Ziomek ty łysa pało! HOW DARE YOU!? 22:02, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Pytanie:Pytanie:

45 3

Co Ziomek dostanie w zamian? Może miejsce w jakiejś radzie nadzorczej za 1000 zł miesięcznie i za dwa spotkania w ciągu roku? Tak jak wielu wygranych w ostatnich wyborach. Pytam co z tego bedzie miał? 22:06, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KGCKGC

47 3

Ziomek ty ci..o czym Cię przekupili ?
22:35, 08.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

JsJs

3 16

Ziomek nie kolaboruje z mafią 22:38, 08.12.2019


CUKIERNIKCUKIERNIK

21 1

Z krzykacza stał sie posłusznym "towarzyszem" 06:33, 09.12.2019


MkolMkol

54 4

Złodzieje !!! Wiśnia jak sobie nie radzisz to zrezygnuj z urzędu a nie podnoś podatki !!!!! 22:55, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

..

39 1

Zrobię sobie kopię kto jak głosował i przypomnę sobie przy następnych wyborach. Innym proponuję zrobić to samo 23:11, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

ZytaZyta

60 3

Bieniek, Róg, Łapa, Surowiec i cała reszta towarzyszy którzy w głosowaniu nad podwyżką podatków podnieśli łapska w górę to osobniki działający na szkodę mieszkańców Mielca !!!!!! Nas wszystkich !!!! Czy ktoś uważa inaczej ?!?ktoś 23:18, 08.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Żal.Żal.

36 1

Antysystemowy, kukizowy Ziomek pokazał klasę. :D Szkoda, że nie postawiono w wyborach na wolnościowców. 00:37, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RozsądnyRozsądny

36 0

Macie teraz najlepszą nagrodę za głosy wyborcze :-( Brak słów 01:10, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KrakraKrakra

42 0

Ale was wisnia wy....al drodzy Mielczanie przed wyborami mowil ze obnizy podatki oraz ze zlikwiduje wyziewy z krono ale was wystukal skorwy...yn sportowiec ktory chce zabrac stypendia sportowcom wy...c dziada z urzedu

03:15, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BlablaBlabla

36 0

Zglosic cala zaistniala sytuacje oraz inne do CBS niech sie przyjza pracy urzedu oraz niegospodarnosci prezydenta jak chocby liczne wyjazdy za pieniadze mielczan oraz niech sie zaznajiomia przetargom zrobionym przez pana wisniewskiego 03:34, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JasioJasio

4 0

I niech przelustrują Wiącka, Ziomka i innych bydlaków, którzy przynoszą wstyd naszemu miastu!!!! 22:13, 09.12.2019


BiednyBiedny

30 1

Wiemy na kogo głosować w nastepnych wyborach na kogo nie:(kto dał głosy za podwyższeniem podatków ja napewno glosował nie będę 06:28, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

CUKIERNIKCUKIERNIK

27 0

Szukam wypowiedzi Pani Werynskiej ......nic nie moge znalesć... a najlepiej o powodach zmiany jej zdania..Promotor poprosił oz miana stanowiska ? Ciekawi mnie czy miała by takie samo zdanie przy głosowaniu prowadzac dalej działalnośc po Tacie ???? 06:31, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MieszkaniecMieszkaniec

31 0

Nie ma to jak tylko ciągnąć od mieszkańców !! Tragiczna władza 07:27, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

taktak

1 8

oczywiście pisie nierządy i narciarz notariusz 11:13, 09.12.2019


kolokolo

40 1

Niech Pan Wiśniewski teraz weźmie kredyt na siebie i niech wpłaci do kasy miasta za te durne i nikomu nie potrzebne poidełka a potem niech je zdemontuje i sobie je w ogrodzie postawi . Jak na takie durnoty będą wydawać to braknie kasy na ale .A co do podatków to może od firm 33procent a od zwykłych ludzi 16 procent no ale poco dowalić zwykłemu kowalskiemu. 07:38, 09.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

dziobakdziobak

0 13

poidełka 100/100, podatki od firm i tak musi zapłacić pracownik, poza tym stawki w zeszłym roku były bliskie maksymalnym a w przypadku mieszkań nie, moim zadaniem powinno się podnieść tylko od mieszkań, 08:09, 09.12.2019


ONAONA

0 2

Jak za poprzedniej kadencji PiS chciało wieżę budować za prawie milion złotych to jakoś cisza była , a poidełka przeszkadzają. 14:20, 10.12.2019


REKLAMA

Powiem tak...Powiem tak...

15 31

PISlam zrobił ulgi obniżając podatek z 18 do 17 precent, a dla pracowników do 26 roku życia zlikwidował podatek całkowicie. Biorąc pod uwagę, że ponad 35% podatku PIT płaconego przez mieszkańców wraca do miasta w postaci subwencji macie swoje brakujące milionki. I trzeba raczej zastanowić się na kogo głosować w wyborach parlamentarnych, a nie samorządowych. 07:38, 09.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

tusztusz

5 6

Trudno nie przyznać racji, mało tego władze wywodzące się z PIS i rządzące gminami też podnoszą podatki argumentując to właśnie zmniejszeniem subwencji oraz rosnącymi kosztami funkcjonowania. Poniżej w komentarzach przykład z sąsiedniej gminy Tuszów Narodowy. 15:14, 09.12.2019


CzłowiekCzłowiek

7 2

Ja popieram tych co obniżają, a nie podwyższają podatki. 15:21, 09.12.2019


MielecpanyMielecpany

14 2

Oni tak kazali -nic nie dało się zrobić 07:57, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MalinaMalina

9 1

Ziomek się zeszmacił. 14:47, 09.12.2019


JaJa

57 3

Panie Wiśniewski, mieszkańcy chcą Pana przy najbliższej okazji odwołać, chcemy referendum na odwołaniem Wieśniewskiego !!! 08:32, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jeremijeremi

3 26

ty se możesz wiesz co .... 09:12, 09.12.2019


Oburzony trocheOburzony troche

24 2

Najpierw rozdają śliniaczki a potem każą sobie za nie płacić! Metody jak z firm wyciągających kase od dziadków! 09:18, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Nie tylko WisniewskiNie tylko Wisniewski

38 5

Wisniewski uparł się na *%#)!& podwyżkę choc inne samorzady nie podnosza pdoatków ale to Bieniek załatwił poparcie u swoich radnych... Pagadajcie z nimi to sie dowiecie. Nasz Mielec - nawet nie warto obrażać tych ludzi, pionki bez honoru 09:19, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

tusztusz

6 3

Gmina Tuszów Narodowy też podniosła podatki, władza tam jest z pisu poparcie w gminie też jest spore. Ja nie widzę różnicy pis a inni, to samo dno 14:56, 09.12.2019


ZawiszaZawisza

28 3

Wniosek o referendum w sprawie przyłączenia wiochy Mielec do miasta Dębica tam podadki niższe 10:03, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

WWWW

35 2

Jeśli wiele lat pracowałem za granicą to teraz jestem karany za to że dom wybudowałem????? Przecież nikt mi nie dał. Dziękuję i będę pamiętał przy wyborach... 10:04, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jaśjaś

10 32

przeczytałem wszystkie komentarze te od szanownych mieszkańców Mielca i od PISowskich troli i tylko niektórzy widzą że podatki to na wiele lat podnieśli nam radni PIS poprzedniej kadencji głosując za budową hali za blisko 150 mln na którą nie było nas stać ( dziś mjoże maja racje że Wiśniewski niepotrzebnie wydał 150czy 200 tys na poidełka czynne kilka miesięcy ale zapominają że wydali grubo ponad 3 mln na wodny placyk zabaw na basenie czynny 2 m-ce 11:09, 09.12.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

SzczSzcz

7 3

a od peowskich trolli tez przeczytałeś? 11:55, 09.12.2019


olafolaf

5 3

o Jasiu, Jasiu jeszcze napisz że Wiśnia jest z PISu 13:17, 09.12.2019


jsjs

0 3

Jest różnica PO trolle piszą prawdę podając logiczne argumenty. PISowski troll wiedza 0 -argumenty 0 a właściwie brak. PISowski troll pluje nie majac pojecia o czym pisze. 21:17, 09.12.2019


RebertRebert

29 3

Ja się pytam na co zostały prze...... pieniądze z tamtego roku których przeznaczenie było na podwyżki prądu? Ogólnie brak managera i sprzedajne łyse dziady tak wygląda koalicja 11:12, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

FOLKFOLK

28 3

SPRZEDAJNE KU.WY! 11:59, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

hahahaha

0 0

tak za 500 + 15:18, 10.12.2019


REKLAMA

nasz wybórnasz wybór

30 3

Myśleliście drodzy mieszkańcy że nie zapłacicie za wybór Wiśniewskiego i radnych z Naszego Mielca i Razem dla Ziemi Mieleckiej? To dopiero początek. Rachunek zapłacimy i to bardzo wysoki. Ważne aby wyciągnąć wnioski i za 4 lata unikać głosowania na tych radnych, że o prezydencie nie wspomnę, choć tu chyba jest już jasne, że w Mielcu jest przegrany... 12:47, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

zbzb

27 2

Co ich straszycie następnymi wyborami, wybraliście teraz i trochę jeszcze czasu upłynie niczym ich nie będzie, podatki nie raz jeszcze podniosą. Pan prezydent to osoba bardzo nie kompetentna do sprawowania tej funkcji, robi to co mu karzą! Mam tylko nadzieję,że nie dotrwają do końca.Zobaczcie kto głosował za, stara gwardia, bo jak może inaczej!!! Oni kasę mają, co im tam parę złotych w górę, a zwykły Kowalski co ich obchodzi. Po co sport? W ty Mielcu już nic nie będzie!! 13:20, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Ziomek..Ziomek..

33 3

Dobrze ze ten błazen Ziomek nie został prezydentem... 14:25, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jsjs

2 6

Tępy PIS-orze idź już spać, ale jeszcze zrób siku i odmów apel smoleński. 23:22, 09.12.2019


Szczerba na prezydenSzczerba na prezyden

20 7

w sumie dlaczego Szczerba nie jest prezydentem?
Przecież jest wuefista. 14:28, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JacuśJacuś

16 3

Byłby lepszym od obecnego.....nie ma promotora dyrektora więc bez zobowiązan .Sprawdz jego aktywnosc interpelacje itp i porównaj z innymi jak wyoełniają swoje obowiązki i obietnice 14:51, 09.12.2019


LiwiaLiwia

29 3

Panie Prezydencie na naukę gospodarności niech pan jedzie do Stalowej Woli , jak radny Swół mówił tam podatki obniżono , niepotrzebnie pan jechał po naukę do USA. Zmarnowany wyjazd. 14:45, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PisiorPisior

21 5

Pogonić to dziadostwo na czele z
Wedołym Donkiem 15:03, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BoruBoru

4 0

Jakie prochy bierzesz? 23:14, 09.12.2019


tusztusz

14 14

W gminie Tuszów Narodowy też podnieśli podatki, a władze są z pisu, poparcie dla pis tez jest ogromne.
Koszty idą w górę dla wszystkich, tutaj patrzyłbym jednak na władze centralne obecnie rządzące.
Cytat prosto ze strony gminy "wzrost cen, kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej czy płacy minimalnej przewidywany na 2020 rok, wpływa m.in. na zwiększone koszty planowanych inwestycji, utrzymania administracji, jednostek budżetowych, placówek oświatowych i wymaga zabezpieczenia w budżecie gminy większych środków finansowych". 15:05, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

PrzedsiebiorczyPrzedsiebiorczy

34 1

Poidelka sa mi potrzebne, bo jak podniosa oplaty za wode i scieki, to ja z tych poidelek bede mial wode za darmo!
W butelkach sobie naniose do domu. 15:11, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JusbJusb

1 0

a szefowie Piccolo Italia na Ducha Św. zupełnie poważnie grożą, że dostaniemy wodę po deszczu w wyżłobinach drogi, bo za deszcz trzeba będzie zapłacić, a ty piszesz o takim dobrobycie jak poidełka,
bravo, mamy dobroczyńcę, to uratuje mielec 13:16, 10.12.2019


RunRun

30 5

Ziomek zdrajca, pływak ,sierota zabidzona.
Dlaczego ten człowiek tam na sali siedzi w kącie lub na korytarzu.
15:30, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KamiKami

27 2

Mam ochotę wystartować w wyborach. Nie mam żadnego doświadczenia w rządzeniu ale na zdrowy rozum wywaliłbym z wydatków te ławeczki, poidełka, sport powinien mieć prywatnego sponsora, a jak jest w powijakach to zlikwidować jeśli nie ma wyników. Szedłbym w wybudowanie jakieś inwestycji żeby miasto czerpało w końcu jakaś kasę, może lepiej jakby te miliony co idą na hale sportową wydać na ekologiczną spalarnie śmieci, podpisać umowy ze wszystkimi wiochami wkoło Mielca i zarabiać. Ludziom obniżyłbym podatki o 50%, a szukałbym oszczędności w innym miejscu. Mam firmę i umiem zarządzać pieniędzmi. Jestem osobą bardzo oszczędną i NIE LUBIĘ tracić kasy na głupoty, a później żerować na słabszych. Miasto Mielec zarabia tylko na tym, że sprzedaje swoje grunty prywaciarzom jak Kronospanowi. 16:15, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Gacek KubikGacek Kubik

4 0

Oraz grunty pod ustawki przez pana naczelnika z UM dla złodziei deweloperom pod szeregowki, czworaki itp. Zobaczcie kto w Mielcu kupuje działki. Dwa nazwiska. Zagłębcie sie w to to zobaczycie jakie przewalki są na gruntach!!!! 13:38, 10.12.2019


REKLAMA

Ędward ĄckiĘdward Ącki

20 2

Wysokim podatkom mówimy stanowcze nie ! 18:05, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

zenonzenon

19 1

Tworzący budżet miasta na 2020 rok podeszli do tematu jak amatorzy,albo ktoś och wpuszcza w
maliny. Nawet dobra gospodyni domowa wie , że nie może pozwolić sobie na wszystko co sobie wymarzy.Zaczyna od rzeczy niezbędnych a gdy starczy środków to inwestuje nadwyżkę środków.
Nie idzie do banków aby się zadłużać.Problemem samorządów są właśnie zadłużenia przeznaczane na bieżącą działalność .Nie ma oszczędności w wydatkach ponieważ wystarczy zastawić część majątku miasta i zadłużyć się w bankach. Podatnicy zapłacą kredyt wraz z odsetkami. MOIM zdaniem w działalności bieżącej miasta są znaczne rezerwy finansowe-na przykład w działalności zarządów miasta,
spółek miejskich. Wystarczy konsolidacja ich zarządów, a w mieście- prezydent i jeden zastępca. Roczne oszczędności tylko z tego tytułu to kilka milionów dodatkowych środków w budżecie.Bez dodatkowych obciążeń podatkowych mieszkańców. 18:06, 09.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ZenekZenek

5 0

Zenon ale nie oto chodzi przecież 18:39, 09.12.2019


nie pisz glupotnie pisz glupot

5 0

Nasze dzieci tez musza gdzies pracowac 20:03, 09.12.2019


Jak wyżejJak wyżej

20 1

Dlaczego miasto, skoro brakuje pieniędzy w budżecie, nie zacznie szukać oszczędności? I tak jak napisał Konio, niech podadzą ile idzie pieniezy na wydatki socjalne dla niepracujących osób, które stać na samochody za kilkadziesiąt tysięcy, a nie chcą opłacać podatków, mediów i innych spraw związanych z utrzymaniem siebie i mieszkań, w których mieszkają, bo im tradycja nie pozwala? To niech ich tradycja utrzymuje, nie my!!! Ile jest zadłużonych mieszkań? Sprzedać i po sprawie. Kto nie pracuje, ten nie je. Wyjątek stanowią chorzy. A z tego, co widać, byczki w BMW-icach i Audi-cach ubrani od stóp po głowę w markowe ciuchy nic nie robią, tylko sięgaja po socjal. Prosze Panie prezydencie szukac oszczędności i nie pozwalać na współczesne niewolnictwo. Bo kto nie pracuje, a może, bo nie jest chory, czy niepełnosprawny, a korzysta z pieniędzy innych, to zwykły wyzyskiwacz i propagator niewolnictwa. Kto żyje na koszt innych, ten popiera niewolnictwo! 19:17, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KamilKamil

22 5

W Sylwestra Na taczki perezydenta 20:11, 09.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

do Kamilado Kamila

5 10

Wiem ,że jesteś zwolennikiem państwa którą posiadła PIS-wska mafia,Banasiów,Gampińskich, Misiewiczów,Chrzanowskich,dewelopera II wieżowców ,pisać można było do rana.
Poczekamy pożyjemy będziesz się za parę lat wyrzekał jak święty Piotr -Chrystusa. A ja z dziką satysfakcją będę wywoził te szemrane mafijne towarzystwo. 21:23, 09.12.2019


VoltVolt

13 1

Mam takie przemyślenia dziwne. Wszystkie złe żeczy jakie nas ostatnio spotkały i przekręty miejskie jakich doświadczyliśmy, całe zamieszanie . . . Kielczanie dostali po głowie od nauczycieli pchających się do władzy. Chyba nadszedł czas aby przy następnych wyborach mocno ograniczyć tą część społeczeństa w przyszłej radzie i nie głosować na naszych oświeconych myślicieli. 20:37, 09.12.2019

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

VoltVolt

3 1

Mielczanie nie kielczanie:) 20:42, 09.12.2019


MieleckiMielecki

2 4

Przemyślenia dziwne faktycznie. Po prochach albo z głupoty :( 21:36, 09.12.2019


voltvolt

1 1

Z głupoty to są kontr komentarze nie poparte argumentem. 14:23, 10.12.2019


MieleckiMielecki

0 0

Wiem co mówię - albo naćpany- albo niedouczony (ma kompleksy na tle wykształcenia) i mu myśliciele (czyli inteligentni) nie pasują. Tyle lat w podstawówce uczyli - bo nie sądzę że więcej coś skończył robiąc takie błędy ortograficzne. Szkoda gadać. To jest argument. 21:02, 10.12.2019


voltvolt

1 0

No to faktycznie trafny argument gdyż ortografia to pierwsze i najważniejsze prawo ekonomii .Wynika z tego że każdy nauczyciel to ekonomista i specjalista od zarządzania :). 08:54, 11.12.2019


Kasia Kasia

9 15

Ale podatek niecałe 5 złotych miesięcznie- na składkę co niedziela daje dwadzieścia złotych.
Jeżeli to może poprawić finanse miasta po PIS-wskich nieudacznikach to trudno trzeba się zgodzić. 21:11, 09.12.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

ElimelehElimeleh

6 4

Niech Wiśnia powie z tym drugim ile zyskały samorządy na uszczelnieniu vatu przez PiS. 22:01, 09.12.2019


jsjs

7 4

Uszczelnienie? jakie uszczelnienie? ty słuchaj dalej KURVIZJI. A tak do twojej wiedzy Vat nie trafia do budżetu samorządów tylko do budżetu Państwa. Pytanie jezeli tak dobrze to dlaczego padają szpitale
22:33, 09.12.2019


JusbJusb

2 0

a co to znaczy "finanse miasta", czy masz wgląd w ten dokument, bo może to finanse gminy, a tu masz zasadniczą różnicę 13:08, 10.12.2019


nilnil

20 4

Ziomal dba o swoje interesy oraz swoich sponsorów którzy mu ogarnęli kampanię, dług wdzięczności musi spłacać. on najchętniej to by dołożył sobie biurko w gabinecie naczelnika urbanistyki Pana Wiącka. tam by się czuł jak ryba w wodzie. Gościu myślał że to początek kariery politycznej a mieszkańcy go rozjadą przy kolejnych. nawet murale mu nie pomogą , bo każdy wie po co on to robi. 21:41, 09.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

jsjs

4 9

Ty naprawdę wierzysz co piszesz.? Naprawde nie rozumiesz sytuacji w mieście,nie jest to wina tej zmiany ,że po poprzednich nieudacznikach, dostała zadłużone miasto i na dodatek musi pokrywać kasa obiecanki jeszcze gorszych nieudaczników tych kraju, rozdawane na prawo i lewo kosztem samorządów. A tak w ogóle nie warto dyskutować z trolem mafi PIS to tak jak by się z kłoda dyskutowało. 23:12, 09.12.2019


JusbJusb

2 0

Jusb pomógł, a zero wdzięczności, więc nie wszyscy w mocy jak widać 13:05, 10.12.2019


obcyobcy

5 5

pozdrawiam serdecznie miasto czereśniaka-może zagłosujecie w przyszłym roku na szymka h-to będzie wspaniały nowy prezydent rp -bo instrument dęty drewniany w liczbie pojedyńczej-może też wam nie odpowiada-ale jak chcecie koniecznie iść na dno-to proszę -hala za 150 milionów-taki cyrk to tylko w tym "mieście" 21:44, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

YoyoYoyo

14 2

Na taczki z nimi 23:25, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BoruBoru

10 14

My Mielczanie którzy wybraliśmy Pana Prezydenta żądamy podwyższenia podatków by odłożyć uporządkować Mielec po ludziach z PIS-u którzy nadają się raczej do pasienia krów. Pisiory wara z tego forum weźcie się za robotę .Okradajcie swoje dzieci z 500 + siedzą w domu i klikają w klawiaturę przesłania dnia z . Bo sami nie kumaci i nic nie wymysla. 23:53, 09.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

Buziaczek Buziaczek

12 1

Po jaka cholerę było zmieniać komunikacje miejska i płacić za to jak było dobrze ??? To teraz cała rada miasta i Pan prezydent powinni sięgnąć do swoich kieszeni i płacić ze swojego jak mama takie fanaberie a co rektorat miasta myśli ze ludzie to miliony zarabiają na strefie gdzie na wypłatę człowiek bierze najniższa krajowa. śmiech na sali ja na tego pana nie głosowałam 00:12, 10.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

całusekcałusek

2 2

ja też nie ale teraz jeżdżę czwórką nie na zakład a na komunalny-mam bliżej niż dalej 00:31, 10.12.2019


raz jeszczeraz jeszcze

0 0

jest dobrze -przykład jest 10 minut czternaście-menkol linii 5 -przykładowo odjazd 10 minut piętnaście-stoję i czekam-a tu nic bo pewnie odjechał zanim przyszedłem-taka to szybka firma -a następny na tzw.osiedle za 25 minut-siadam i czekam bo innego menkola nie ma-ale za to patrzę na tablicę-stan powietrza bardzo dobry-i jak tu się nie cieszyć 21:41, 10.12.2019


MM

13 3

Prezydent i ten cały jego zaprzęg to najgorsza ekipa w tym mieście. Odbierzcie sobie wy od koryta a nie podnosicie mieszkańcom. Jak zarabiam najniższą to nawet nie odczuje podniesienia wynagrodzenia bo wy mi zabierzecie. Jestes nieudolnym prezydentem. Nie zmienię zdania. Ekipa klownów. 06:06, 10.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LidkaLidka

7 7

Hala i kredyt na nią utopiła miasto na następne 20 lat a może więcej. Mielcoki zakochane w sporcie i żyjące mzonkami nie chcą o tym słyszeć ale to niestety fakt ,prosty rachunek 09:20, 10.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

lidka rzeszowiankalidka rzeszowianka

1 1

a mi to wisi, trzeba było ostawiać sportowców pod prysznicami/wc jak był czas, ja jestem ustawiona, choć swoje przeszłam, taki podatek to dla mnie pikuś i mogę płacić, ❤️
rachunek zysków i strat jasny: więcej dostanę od miasta niż wpłacę podatku do kasy ? 13:22, 10.12.2019


Mikołaj SkrzypiecMikołaj Skrzypiec

9 12

Informuję wszystkich zainteresowanych, że podwyżki podatków na 2020 rok mają miejsce również w wielu innych miastach, między innymi w wymienionych poniżej... Cała "argumentacja" radnych PiS przeciwko podwyżkom podatków w Mielcu jest jedynie pod publikę i tyle, szczególnie, że to oni zastali budżet miasta praktycznie bez deficytu w 2014 roku, a zostawili go z zadłużeniem kilkudziesięciu mln. w 2018 roku. A podwyżki na 2020 wprowadza między innymi:

Krosno:

https://www.krosnocity.pl/index.php/aktualnosci/fakty/krosno/item/21012-noworoczne-podwyzki.html

Sandomierz:

http://www.radio.kielce.pl/pl/post-95537

Sanok:

https://esanok.pl/2019/sanok-miasto-podnosi-podatki-wzrost-o-5-debata-video-00e2mp.html

Starachowice

https://echodnia.eu/swietokrzyskie/w-starachowicach-beda-wyzsze-podatki-od-nieruchomosci-od-stycznia-2020-roku-zobaczcie-nowe-stawki/ar/c1-14541595

Nowa Dęba

https://echodnia.eu/podkarpackie/podatki-od-nieruchomosci-w-nowej-debie-wzrosna-od-stycznia-sprawdz-o-ile-wiecej-trzeba-zaplacic/ar/c1-14624711

Tarnobrzeg:

https://echodnia.eu/podkarpackie/podatek-od-nieruchomosci-w-tarnobrzegu-idzie-w-gore-w-2020-roku-podwyzka-po-trzech-latach/ar/c1-14553505

A w wielbionej przez mielecki PiS Stalowej Woli podatków nie podniesiono teraz, za to podnieśli je w 2017 roku

https://echodnia.eu/podkarpackie/radni-stalowej-woli-podnosza-stawki-podatkow-zeby-miec-na-inwestycje/ar/c3-10790372
09:42, 10.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

OwenOwen

8 2

To może spółki miejskie takie jak mógł MKS i np zarząd dróg, zebrać pod jednym prezesem już mamy oszczędności na poziomie podwyżek. Do tego oczyścić te spółki z Kaminskich Tymuł oraz Wdowiarzy będzie taniej dla podatników.ale po co przecież wiśnia też szybko tam wyląduje jako pan od niczego.za kronospan się weź nieudaczniku jeden . Dość wąchania się z trucicielem 11:04, 10.12.2019


do M. Skrzypcado M. Skrzypca

6 3

Ale o czym Ty piszesz? Sprawdzałeś jakie podwyżki były? Stalowa wola miała podwyżki w 2017 a Mielec rok temu i teraz. Efekt jest taki, że Stalowa ma o 50% niższe podatki!!!!! Sprawdź a potem pisz propagandzisto Wiśniewskiego! To są wasze argumenty? Skoro sięgacie po manipulację to znaczy że innych, zgodnych z prawdą argumentów nie macie... 13:55, 10.12.2019


perkusperkus

4 4

Nie jestem nauczycielem ale widze u mamy czy ciotki jak to wyglada, w tym roku ma plan ze nie ma jej od rano do wieczora a pracuje 8h. Lekcje porozkladane po calym dniu, w przerwach pomiedzy lekcjami - 1h czy 2h do domu nie wroci bo nie zdazy czy sie nie oplaca by od razu wychodzic. Z wielką checia by chciala pracowac od 7-15 a pozniej miec wy#@!... 10:50, 10.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GorylGoryl

5 0

A co z użytkowaniem wieczystym? Dostał już ktoś z Was potwierdzenie o uwłaszczeniu gruntu? Miasto ma czas do końca roku, a nie znam nikogo kto by takie pismo otrzymał. 12:13, 10.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

JusbJusb

3 0

bo wcześnie zostało uwłaszczone przez starą esbecję i spinki w obsłudze,
kwity nie mogą się zgadzać, siedź cicho i nie bierz kubusia od obcych, bo strach się bać 13:02, 10.12.2019


do jusbdo jusb

0 0

możesz mi to przetłumaczyć na język polski bo nie rozumiem 22:43, 11.12.2019


RealistaRealista

10 0

Promocja przez sport to fikcja. To tylko dojenie miejskiej kasy. Nikt tu nie przyjedzie zostawić swoich pieniędzy bo tu gra Stal czy jakieś szczypiorki. Nasze kluby nie przyciągną tu nikogo z zewnątrz, co najwyżej ktoś przyjedzie na mecz z Rzeszowa czy ze Stalowej z własnymi kanapkami i napojem, a po meczu raz dwa do domku. 12:17, 10.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JusbJusb

7 4

sport to fikcja, liczy się biznes z całą otoczką firm branżowych medycyna, medycyna estetyczna, moda, styl życia i prostytucja,
sport to ustawka, nie bądź naiwny,
12:58, 10.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

prawda83prawda83

15 3

Siedzą te niudaczniki w radzie miejskiej za nasze pieniądze, za nasze podatki pija kawe i żrą ciastka i zamias zrobić cos dobrego dla ludzi to tylko podwyzki i podwyzki, takim delikwenyom to DZIEKUJEMY..... 13:07, 10.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

O matkoO matko

15 3

Wiśniewski i Bieniek szarpią co się da... ciekawe co zrobią z przyszłym roku skoro stawki podatków dobili już na maxa. Może każą płacić za wspaniałe powietrze jak w jakimś sanatorium? Są zdolni do wszystkiego... 13:58, 10.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BieniekBieniek

4 2

Czy Bieniek juz to przeliczyl sobie ile zaplaci podatku od swojego majatku czy przepisze na zone jak morawiecki? 00:38, 11.12.2019


REKLAMA

sumisumi

12 13

PIS marnotrawny przejadł nadwyżkę po Chodorowskim i wydawał kasę na placyki skwerki bunkier bibloteczny a największy błąd to hala za blisko 150 mln i dziwić się że podnoszą podatki ( tyle ile rząd PIS pozwala) a jeszcze Morawiecki przed wyborami dał spore podwyżki dla spracowanych nauczycieli ale kasy już na to nie dał (czyli każdy z nas tu na miejscu im zapłaci) 15:34, 10.12.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

uspokój sięuspokój się

4 2

Panie radny - Pan się uspokoi... 16:02, 10.12.2019


PolPol

5 2

Ty 3,14erdolony trollu...who you jeden. 17:43, 10.12.2019


JsJs

2 0

Skin Ty dyskutujesz z zwolennikami maggi Basia? Do nich argumenty nie trafiają .Oni troluja bez wiedzy, bez argumentów a percepcja jest na poziomie przedszkola . 19:03, 14.12.2019


pixpix

9 3

czy z koryt krawaciarzy czyli przekrętów (bo wszyscy nimi są) też są odprowadzane nowe podatki ? 15:41, 10.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

alojzyalojzy

1 6

Niestety nie , Pisowskie ku**wy muszą non stop żreć. 17:18, 10.12.2019


He heHe he

18 2

Wiśniewski na Prezydenta... He he , żartowałem, to byłaby katastrofa, zaraz podatki by poszły w górę, pieniądze na jakieś dyrdymały typu poidełka by wydawał... A nie, cholera, czekaj.... 16:10, 10.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

HugoHugo

20 2

Spie.przam z tego Mielca
Syf, smród, kronobyl, ceny chore i podatki w gore jeszcze. Tragedia 18:44, 10.12.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

NiezleNiezle

4 2

Nie dziwie sie, tez spadam... ludzie nie wracajcie tu 00:36, 11.12.2019


Do hugoDo hugo

2 1

*%#)!& dziadu! I zabierz ze sobą PISiorów, a także nie zapomnij o Szczerbie. Już wystarczy tej wsiowej mądrości. 17:02, 12.12.2019


Sędzia drukarzSędzia drukarz

7 2

Macie swoich pseudo ekologów, nauczycieli zbawicieli. 06:51, 11.12.2019

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

JanekJanek

5 1

Dlaczego piszesz w liczbie mnogiej? Ziomek okazał sie fałszem nad wszystko....Szczerba nie zmienia zdania 20:30, 11.12.2019


Sędzia drukarzSędzia drukarz

2 1

Miałem na myśli Ziomka i Wiśniewskiego. Co do Szczerby to jestem pozytywnie zaskoczony, oby tak dalej. 23:30, 11.12.2019


PadłemPadłem

2 0

A czym cię szczerba mile zaskoczył? Populizmem? Silnym chwytem koryta? 17:04, 12.12.2019


JsJs

0 0

Wejście go do PiS będzie nagi biegał 18:54, 14.12.2019


ruchampisruchampis

1 5

pis od 5 lat *%#)!& nas wszystkich i podnosi podatki to co teraz cebula placze? dobrze wam tak 07:25, 11.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

YetiYeti

4 1

Zdecydujcie sie hejterzy co piszecie. Raz piszecie że PiS podnosi podatki a za chwile że w samorzadzie jest mniej pieniedzy bo PiS obniżył PIT i CIT (i to akurat prawda)... 11:52, 11.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Pan ktośPan ktoś

6 1

Panie Truniarz kto pana wybrał przedsiębiorcy tacy jak pan czy zwykli mieszkańcy osiedla smoczka którym załatwił pan podwyżki. Kogo pan reprezentuje? co za hipokryzja. 19:42, 11.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

stock55stock55

3 2

cos ten "Nasz Mielec" jest oporny w ratowaniu budetu miasta ,panowie za kolejnością alfabetyczną zrzekacie sie części swojego wynagrodzenia,bądzcie patriotami,kolejnośc może być inna. 21:13, 11.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

TarnobrzerzaninTarnobrzerzanin

5 1

Masakra ten wąż prezio i Ur,ąd miazgi?? 23:26, 11.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

:-/:-/

6 2

Wśród radnych to żadna polityka to czysta korupcja!!!? 08:19, 12.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

JsJs

2 0

Polska dojna nepotyzm korupcja to cechy maggi pis 18:45, 14.12.2019


MSWMSW

1 3

Wybraliście czerwoną watahę to teraz sia !! ! i płacić 19:16, 12.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

borysborys

1 2

Wolisz Banasia, Misiewiczow??? Moze Chrzanowski rodak z Mielca???? Dziekuj Bogu za to co masz. Jak nie pasi to wypad!!!! 21:14, 12.12.2019


biesbies

2 3

stadion hala biblioteka.chcemy wszystko i to ma byc the best. przeciez rada miasta nie ma drukarni pieniedzy.popatrzcie ile pieniedzy kazde ministerstwo dalo do torunia za co???? drzecie m...dy tutaj. upomnijcie sie u ministrow o wieksze dofinansowanie miasta. jak komus nie pasuje zawsze moze wyjechac. 21:12, 12.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LULULULU

5 2

DOSC TAKIEGO PREZYDENTA MIASTA NIECH SAM SIE WYCOFA ZE SWOJEGO STANOWISKA CO ON SOBIE MYSL ZE LUDZIE NA STEFIE ZARABIAJA KOKOSY I STAC ICH NA TAKIE PODATKI I OPLATY ZA SMIECI WISNIEWSKI OGARNIJ SIE TO NIE JEST TAK JAK MYSLISZ LUDZIE ZARABIAJA KOKOSY NA STREFIE 21:34, 12.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

AasAas

1 1

Skoro im mało to może by tak wszyscy nie placili w cale podatków zebrac sie wszyscy i pokazac im 14:01, 14.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KtośKtoś

1 1

Przecież maliniak powiedział ze wszystko drożeje bo zarabiamy coraz więcej hahaha. 21:01, 14.12.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

RafałRafał

2 0

Pani Miro , czas szybko leci , przypomnimy Pani to głosowanie za 3 lata i serdecznie dziekujemy 09:24, 15.12.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

AgataAgata

0 0

Ja też na nią głosowałem, przepraszam 09:26, 15.12.2019


Parker Parker

0 0

DOSTĘPNE POŻYCZKI

Potrzebujesz osobistego, biznesowego kredytu gotówkowego, niezabezpieczonego kredytu, pozyskaj niezabezpieczony kapitał obrotowy? Mamy programy pożyczkowe dostosowane do każdego profilu, złóż u nas pożyczkę, aby zaspokoić potrzeby biznesowe.

Operacja;

Szybka i prosta pożyczka
Szybki proces aplikacji
Zatwierdzenia w ciągu 24-72 godzin
Opcjonalna pożyczka za opłatą
Finansowanie w mniej niż 5 dni


DOSTĘPNE USŁUGI KREDYTOWE OBEJMUJĄ:
================================
*Pożyczki osobiste.
* Pożyczki biznesowe.
* Pożyczki inwestycyjne.
* Pożyczki na rozszerzenie działalności.
* Pożyczki na twarde pieniądze
* Kredyty budowlane.
* Pożyczka na rozliczenie karty kredytowej
* Pożyczka na konsolidację zadłużenia

Oferujemy doradztwo finansowe klientom, firmom poszukującym finansowania dłużnego / pożyczkowego oraz poszukującym kapitału obrotowego na rozpoczęcie nowej działalności lub rozszerzenie istniejącej działalności.

Zainteresowane strony prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji za pośrednictwem

Poczta; [email protected]
Whatsapp: +1 (573) 279-4038
Adres firmy: West Ave, Hawthorne, Kalifornia. 23:16, 27.02.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA