Zamknij
REKLAMA

Aktualna sytuacja powodziowa [24 maja - NA ŻYWO]

08:31, 24.05.2019 | P.C
REKLAMA
Skomentuj

To już czwarty dzień akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu mieleckiego.

Godzina 22:00

Akcja powodziowa poważnie obejmuje gminę Czermin. W sąsiednim Kawęczynie ewakuowaną starszą mieszkankę. Woda zalała też stadion w Czerminie.

Apel wójta gminy Gawłuszowice, gdzie ogłoszono alarm przeciwpowodziowy:

W związku z ogłoszonym alarmem powodziowym na terenie Gminy Gawłuszowice związanym z dalszym wzrostem stanu wód na rzekach Wisła i Wisłoka oraz lokalnych potokach i kanałach apelujemy do mieszkańców Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca, w których gromadzi się nadmiar wody tj. przydrożne rowy, przepusty, podstawy wałów.
Wszelkie niepokojące zjawiska prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Gawłuszowice osobiście lub telefonicznie.

Poziom wody w głównych rzekach:

WISŁA - woda dotarła do wałów przeciwpowodziowych

WISŁOKA - woda oparła się o wały,

BREŃ - woda oparła się o wały.

Godzina 20:00

Pełna mobilizacja mieszkańców Borowej. Wójt gminy prosi wszystkich o podejście pod stadion w Borowej w celu sypania worków. Celem jest walka o utrzymanie wałów i uratowanie miejscowości przed zalaniem!

Godzina 18:05

Kolizja dwóch pojazdów na moście w Woli Mieleckiej! Potężne utrudnienia przy przejeździe przez most!

Godzina 17:30

Na terenie województwa podkarpackiego (dla wszystkich powiatów) obowiązuje:

- od godz. 18:00  23.05.2019 r. do godz. 18.00 24.05.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia wydane przez IMGW-PIB dot. silnego deszczu z burzami: prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 60 km/h.
- od godz. 19:00 dnia 24.05.2019 do godz. 06:00 dnia 26.05.2019 OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE 3 stopnia wydane przez IMGW-PIB dot. wezbrania wód na rzece Wiśle oraz rzece Łęg. Przewiduje się na Wiśle dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Łęg (bezpośredni dopływ Wisły) na stacji wodowskazowej Grębów, w wyniku spływu wód opadowych, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody z możliwością przekroczenia stanu alarmowego.

W związku ze wzrostem stanu wód w rzekach Wisłoka, Wisłok, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie hydrologii, Wojewoda Podkarpacki  ogłosiła pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatów (miast na prawach powiatu): jasielskiego, dębickiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego, Tarnobrzeg, krośnieński, Krosno, strzyżowski, rzeszowski, Rzeszów, stalowowolski.

Ponadto w jednostkach samorządu terytorialnego wprowadzono:

Alarm przeciwpowodziowy:
- powiat kolbuszowski (cały powiat)
- powiat dębicki (gminy: Dębica, Żyraków, Czarna), miasto Dębica
- powiat mielecki (gmina Wadowice Górne)
- powiat stalowowolski (gmina Bojanów)
- Miasto i Gmina Ropczyce

Pogotowie przeciwpowodziowe:
- powiat przeworski (gmina Przeworsk)
- powiat ropczycko-sędziszowski (gminy: Sędziszów Młp., Iwierzyce, Ostrów, Wielopole Skrz., Ropczyce)
- powiat niżański
- pow. jarosławski (gmina Laszki)
- powiat rzeszowski (m. Rzeszów)
- powiat brzozowski ( gm. Dydnia ,Brzozów, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec).

Aktualna sytuacja hydrologiczna:

W zlewni Wisłoki następują dalsze wzrosty poziomu wody związane z opadami deszczu oraz spływem wód opadowych z poprzedniej doby. Wzrosty te mają miejsce głównie przy   przekroczonych  stanach alarmowych i ostrzegawczych od Jasła przez Mielec  do ujścia do Wisły.

W zlewni Wisłoka w chwili obecnej sytuacja jest dynamiczna, mogą wystąpić ponowne wzrosty poziomu wody, punktowo z możliwością przekroczeń stanów alarmowych i ostrzegawczych na dopływach.

Na dopływach  Sanu  obserwowane są wahania bądź wzrosty poziomu wody – w górnej części zlewni w strefie stanów średnich i wysokich; w środkowej i dolnej części w strefie stanów wysokich, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych.

Na  Sanie  od  ujścia  Wisłoka  notowany  jest  wzrost  poziomu  wody  powyżej  stanów ostrzegawczych, a powyżej ujścia Wisłoka na ogół obserwowany jest spadek poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich.

Na Wiśle przemieszcza się fala wezbraniowa, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych  i w dalszej kolejności około alarmowych. Najwyższe stany prognozowane są na dzień 25 maja br. 
W tym dniu o godz. 8.00 na podkarpackim odcinku Wisły, na wodowskazie Koło stan wody powinien ułożyć się ok. 30 cm poniżej stanu alarmowego.

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych:

Besko na Wisłoku – piętrzenie w zakresie 1/4 pojemności rezerwy powodziowej zbiornika (rezerwa 4 mln m3)
Klimkówka na Ropie – piętrzenie normalne (rezerwa 10 mln m3)
Solina na Sanie – piętrzenie normalne (rezerwa 44 mln m3)

Godzina 17:00

Tak wygląda zasypana wyrwa w stawach w Izbiskach - to przede wszystkim efekt pracy żołnierzy (fot. KWP)Godzina 16:35


W akcji przeciwpowodziowej w powiecie mieleckim biorą udział śmigłowce

Godzina 16:30

Najnowszy opis zagrożenia powodziowego w gminie Czermin:

Tereny zalane i podtopione w wyniku nawalnego deszczu:
- tereny rolnicze podtopione: 700 ha,
- tereny zabudowane: 15 ha,
- budynki i mieszkalne i gospodarcze: 150 szt.,
- drogi – 30 km,
- oczyszczalnia ścieków w Czerminie,
- stacja uzdatniania wody w Trzcianie. 

Uszkodzenia w infrastrukturze: 
- podmyta i uszkodzona droga gminna Trzciana - Wymysłów,
- podmyta i uszkodzona droga gminna Szafranów – Breń Zadworze,
- oczyszczalnia ścieków w Czerminie,
- stacja uzdatniania wody w Trzcianie,
- uszkodzony most na rzece Stary Breń w ciągu drogi gminnej Szafranów – Breń Zadworze,
- uszkodzony most na rzece Stary Breń w ciągu drogi gminnej Breń – Czermin Zawada,
- uszkodzony most na rzece Wiśnia w miejscowości Trzciana,
- zalany stadion Victorii Czermin w Czerminie.

Zarządzona została ewakuacja mieszkańców w miejscowości Breń Osuchowski - punkt ewakuacyjny znajduje się w SP w Czerminie.

Godzina 15:30

Apel Urzędu Gminy Borowa: W związku z ogłoszonym alarmem powodziowym na terenie Gminy Borowa związanym z dalszym wzrostem stanu wód na głównych rzekach oraz lokalnych ciekach wodnych, apelujemy do mieszkańców Gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca, w których gromadzi się nadmiar wody tj. przydrożne rowy, przepusty, studzienki kanalizacyjne i pompownie ścieków.

Wszelkie niepokojące zjawiska prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Borowa osobiście lub telefonicznie.
 
Numery telefonów pracowników samorządu przyjmujących zgłoszenia o szkodach powstałych w wyniku wystąpienia podtopień w budynkach prywatnych:

Urząd Gminy Borowa – 175815521
Gminne Zarządzanie Kryzysowe – 695400794
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowej – 175815355
Numer alarmowy - 112

Godzina 15:20

Sytuacja hydrologiczna w Mielcu i w zlewni Wisłoki

Jak przekazuje Regionalna Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Krośnie, po intensywnych opadach w zlewni Ropy, rejonie Jasła oraz w związku ze zwiększonym odpływem ze Zbiornika Klimkówka na Ropie obserwuje się wzrosty stanów wody: kulminacja o godz. 7 minęła Klęczany, w Topolinach można spodziewać się stanu ok. 500 w godzinach dopołudniowych.

W Jaśle na Jasiołce i w Żółkowie na Wisłoce są przekroczone stany alarmowe, stany na tych wodowskazach nie powinny już istotnie wzrosnąć.

W Krajowicach w godzinach przedpołudniowych (godz.10-12) należy spodziewać się kulminacji przy stanie ok.540 tj. ok 1 m powyżej stanu alarmowego.

Spływ wód Wisłoką poniżej Krajowic nastąpi przy stanach zbliżonych do alarmowego w Łabuziu w godzinach wieczornych 24 maja. W Pustkowie ok. północy 24/25 maja stan alarmowy powinien zostać przekroczony o 60-80 cm.

W Mielcu w godzinach południowych w sobotę 25 maja stan wody powinien przekroczyć stan alarmowy o 60-80 cm. Oznacza to, że wzrośnie on do stanu wody jaki był  w środę i czwartek 22 i 23 maja.

W naszym mieście wciąż obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Poziom Wisłoki o godzinie 14.00 w piątek 24 maja wynosił 686 cm (stan alarmowy: 650 cm). Przez całą dobę dyżur pełni Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego wraz ze Strażą Miejską pod numerem telefonu 986 oraz 17 787 4241.


Godzina 13:40

W Brniu Osuchowskim wylał lokalny potok - woda wdziera się do domów i na drogi.

Godzina 13:20

Apel Urzędu Gminy Czermin: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerminie apeluje do mieszkańców Gminy Czermin o racjonalne używanie kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, gdyż w związku z licznymi podtopieniami studzienek kanalizacyjnych i pompowni ścieków w terenie, ilość napływającej wody opadowej sparaliżowała działanie pomp i uniemożliwia ciągły odbiór ścieków z sieci kanalizacyjnej. Utrudnienia te potrwają do momentu obniżenia się poziomu wód opadowych.

GZGK w Czerminie cały czas prowadzi działania mające na celu jak najszybsze przywrócenie normalnego trybu pracy wszystkich urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Czermin.

Godzina 13:00

Most w Wadowicach Dolnych nadal nieprzejezdny. Trwa pompowanie wody.

Godzina 12:45

Prognoza stanu wody na Wiśle przygotowana przez Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie

Godzina 12:40

Jaka sytuacja w poszczególnych gminach? Publikujemy raport sytuacyjny – dane pochodzą z godzin porannych 24 maja:

Gmina Borowa
Lokalne podtopienia, zalane drogi dojazdowe do gospodarstw w miejscowości Łysakówek, podtopione gospodarstwa domowe w miejscowości Borowa – Błonie i Gliny Małe. Przepuszcza śluza wałowa w miejscowości Gliny Małe na Brniu Starym. Wciąż aktualne zagrożenie podtopieniami. Narastające zagrożenie powodziowe, woda w rzece Wisłoce stan alarmowy. Możliwe scenariusze: podtopienie gospodarstw domowych – cofka rzeki Stary Breń i cieku wodnego Brnik.

Gmina Mielec
Podtopienia spowodowane opadami: Wola Mielecka, Książnice, Goleszów, Podleszany, Rzędzianowice, Rydzów, Chorzelów, Złotniki, Trześń.

Zagrożenia: podtopienia budynków.

Największe uszkodzenia i zagrożenia: Droga Podleszany Zasów w miejscowości Podleszany – nieprzejezdna. Droga Podleszany - Wólka Książnicka uszkodzona.

Aktualna tendencja rozwoju sytuacji: Stabilizacja zagrożenia na obecnym poziomie.

Bieżące działania: Dowożony jest piasek i worki, wypompowujemy wodę z kanałów poprzez wał w miejscowościach: Książnice, Wola Mielecka, Złotniki, zabezpieczany jest przejazd przez drogę Podleszany- Wólka Książnicka

Gmina Przecław
Działania ratownicze prowadzone są nieprzerwanie. Zagrożenia dla ludności: Podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych, podmakanie piwnic, możliwe odcięcie od dróg wyjazdowych, zamknięta droga powiatowa Nr 1176R Tuszyma-Niwiska-Kolbuszowa, na granicy Biały Bór-Dobrynin do godziny 23:45  23.05 br. Udrożnienie przepustów przez jednostki OSP z terenu Gminy Przecław przy drodze powiatowej. Zakończenie działań na drodze powiatowej. 

Największe i najistotniejsze zniszczenia/uszkodzenia w infrastrukturze: Trwa przyjmowanie zgłoszeń oraz oględziny w terenie. 

Aktualna tendencja rozwoju sytuacji: Na terenie gminy Przecław następuje stopniowa normalizacja. Sytuacja ulega stabilizacji. W dalszym ciągu jest wysoki poziom wód w kanałach i rowach przydrożnych z tendencją spadkową. W dalszym ciągu występują podtopienia budynków i gospodarstw w rejonie. Wzdłuż koryta rzeki Wisłoki występują częściowe podtopienia upraw rolnych spowodowane miejscowymi wylewami rzeki. Zauważalne opady ciągłe od godziny 1:00-6:00,  mogą się przyczynić do zmiany tendencji rozwoju sytuacji.

Możliwe, przewidywane scenariusze: W przypadku przerwania wałów i wystąpienia rzeki Wisłoki niebezpieczeństwo wielohektarowych podtopień gospodarstw domowych. 

Bieżące działania: Prowadzone było zabezpieczanie i naprawa uszkodzonych przepustów oraz wypompowywano wodę z gospodarstw domowych do godziny 23:45 w dniu 23.05 br. przez jednostki OSP Gminy Przecław.

Gmina Radomyśl Wielki
W dalszym ciągu zalane są znaczne obszary gminy, głównie grunty rolne. Zaobserwowano powolne cofanie się wód opadowych. Nadal około 50% miejscowości Podborze jest zalanej. Woda w Potoku Zgórskim utrzymuje się w koronie wałów. W miejscowości Janowiec Potok Dęba wystąpił z brzegów powodując zalanie jednego gospodarstwa.

Stan urządzeń melioracyjnych: Podborze  - wały przeciwpowodziowe przesiąknięte są wodą. Woda utrzymuje się w obwałowaniach jednak jej stan jest bardzo wysoki.

Zagrożenia dla ludności: Podtopienia kilkudziesięciu gospodarstw na ternie gminy.

Największe i najistotniejsze zniszczenia w infrastrukturze: Trudne  do oszacowania straty w infrastrukturze ze względu na utrzymujący się wysoki stan wód uszkodzenia występują licznie na drogach gminnych i powiatowych, zerwane są mostki dojazdowe do domów oraz urządzenia melioracyjne.

Aktualna tendencja rozwoju: Wody z pól powoli opadają sytuacja stabilizuje się jeżeli w najbliższym czasie nadejdą opady deszczu istnieje zagrożenie uszkodzenia wałów w Podborzu oraz ponowne wystąpienie z brzegów rzeki Jamnica i Potoku Dęba.

Możliwe przewidywane scenariusze: Sytuacja powoli stabilizuje się jednak nadal istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia wałów w miejscowości Podborze i dalszego zalewania terenu, jeżeli pojawia się opady powodujące podniesienie się poziomu wód.

Bieżące działania prowadzone przez służby: Większość jednostek OSP z terenu gminy działa w trybie gotowości bojowej do działania OSP Podborze na bieżąco podnosi poziom obwałowania układając worki z piaskiem.

Gmina Wadowice Górne
W wyniku intensywnych opadów deszczu podtopienia występują na terenie całej gminy Wadowice Górne w obrębie wszystkich 13 sołectw.

W miejscowości Jamy (stawy rybne) trwa zabezpieczanie wału/grobli przez jednostkę WOT oraz PSP. 

Zagrożenia: Liczne podtopienia gospodarstw, nieprzejezdne drogi, mosty. 

Największe i najistotniejsze zniszczenia/uszkodzenia w infrastrukturze: Liczne  uszkodzenia i zniszczenia infrastruktury drogowej. Szczegółowe dane będą szacowane po ustąpieniu rozlewisk

Aktualna tendencja rozwoju sytuacji: Niekorzystne prognozy meteorologiczne dają podstawę do stwierdzenia możliwości eskalowania zagrożenia

Możliwe, przewidywane scenariusze rozwoju sytuacji: Powrót intensywnych opadów deszczu będzie prowadził do wzrostu poziomu wody na Potoku Zgórskim, Jamnicy oraz rzece Breń.

Bieżące działania prowadzone przez służby: Monitorowany jest poziom wód na głównych ciekach oraz lokalizowane są rozlewiska stanowiące potencjalne zagrożenie. Funkcjonariusze Komendy powiatowej Policji w Mielcu zabezpieczają miejsca w obrębie dróg publicznych. Na szczeblu Urzędu Gminy wprowadzono całodobowy dyżur, w ramach którego udostępnia się worki z magazynu przeciwpowodziowego jak również piasek. W ramach stałego dyżuru funkcjonuje Punkt Informowania Ludności. Na bazie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wadowicach Górnych funkcjonuje noclegowania. Działania prowadzi Państwowa Straż Pożarna oraz Wojska Obrony Terytorialnej.

Gmina Padew Narodowa
Babulówka – poziom wód opada
Na kanale Chorzelowskim wysoki poziom wód – w m. Zaduszniki jednostki OSP od godzin rannych  obsługują agregat pompowy - przerzut wody z  Kanału Chorzelowskiego do rz. Wisły.                                                                
Potok Rów - woda opada.
Kanał Młodochowsko-Chorzelowski woda opada.
Poziom rzeki Wisły wzrasta.  

Stan urządzeń dobry. Zagrożenia dla mieszkańców: brak. Wzrasta możliwość wystąpienia zagrożenia podtopień.

Aktualna tendencja rozwoju sytuacji: Obniża się poziom wody w msc. Ławnica na Potoku Rów, most który dnia 22.05 br. był zalany obecnie jest przejezdny. Sytuacja na terenie Gminy Tuszów Narodowy stabilizuje się, a wody ubywa, obniża się też poziom wody na zalanych posesjach i użytkach rolnych, na części terenu gminy woda spływa na ciekach wodnych.

W dalszym ciągu przydrożne rowy są pełne wody, a zatkane przepusty powodują spiętrzanie wody i tym samym zalewanie posesji, w tym piwnic. Zaobserwowany został podwyższony stan wody na rzece Babulówka, w msc. Czajkowa i Pluty, woda wystąpiła z koryta.

Bieżące działania prowadzone przez służby: Działania w terenie - sołectwo Zaduszniki – przepompowywanie wody. Zaangażowane są jednostki OSP Rożniaty,  OSP Zaduszniki, Kębłów, Przykop.

Gmina Czermin
W dalszym ciągu występują podtopienia obejmujące obszar około 700 ha - tereny zabudowane – 15 ha
150 budynków zostało podtopionych na powierzchni około 15 ha.
30 km dróg zostało zalanych, jak również oczyszczalnie ścieków  i stacja uzdatniania wody w Trzcianie.

Lokalne podtopienia, zalane drogi na obszarze całej gminy.

Podmyta i uszkodzona droga gminna  Trzciana Wymysłów
Podmyta i uszkodzona droga gminna  Szafranów - Breń Zadworze,
Podmyta i uszkodzona droga gminna   Breń – Czermin Zawada
Stacja Uzdatniania wody w Trzcianie,
Oczyszczalnia Ścieków w Czerminie 
-  uszkodzony most na rzece Stary Breń w ciągu drogi gminnej Szafranów - Breń Zadworze,
-  uszkodzony most na rzece Stary Breń w ciągu drogi gminnej Breń – Czermin Zawada
-  uszkodzony most na rzece Wiśnia w msc Trzciana.

Aktualna tendencja rozwoju sytuacji: Wzrost poziomu wody w msc Dąbrówka Osuchowska, Trzciana, Bren Osuchowski.
Lokalne podtopienia budynków mieszkalnych i gospodarczych w msc Breń Osuchowski i Czermin oraz Ziempniów.
Spiętrzenie napływającej wody powodziowej z Gminy Wadowice Górne rzeką Stary Breń.

W związku z występującymi opadami oraz prognozowanymi  opadami przez IMGW sytuacja nie ulega poprawie i postępuje eskalacja zagrożenia

Bieżące działania prowadzone przez służby: zabezpieczenie i wypompowywanie wody w około 80 gospodarstwach domowych z terenu Gminy Czermin,  zabepieczanie i układanie worków z piaskiem.

Gmina Tuszów Narodowy
Około 30% terenu gminy jest podtopione. Rowy melioracyjne jak i wszystkie cieki wodne są napełnione z których woda rozlała się na niżej położone tereny, gospodarstwa rolne, uprawy. 

Skarpy rowów  porośnięte bujną trawą  a koryta  roślinnością wodna, co powoduje wolny spływ wód.

Podtopione drogi dojazdowe, posesje, gospodarstwa rolne w większości miejscowości gminy.

Największe i najistotniejsze zniszczenia/uszkodzenia:

- uszkodzony i podmyty został drewniany most w Ławnicy,
- uszkodzone zjazdy indywidualne na tereny posesji mieszkańców (kilka sztuk),
- podmyte i zamulone mosty i `przepusty (Ławnica 3 przepusty),
- oberwane i podmyte skarpy na ciekach wodnych,
- zalane boisko sportowe w msc. Malinie,
- powstały dziury w 2 przepustach, które zostały podmyte, droga gminna Borki Nizińskie – Jaślany i Czajkowa- Mazury,
- zalany odcinek drogi gminnej Borki Nizińskie – Kliszów, podtopiony odcinek drogi gminnej Borki Nizińskie - Jaślany

Możliwe, przewidywane scenariusze rozwoju sytuacji: Sytuacja na terenie Gminy Tuszów Narodowy stabilizuje się, a wody ubywa, obniża się też poziom wody na zalanych posesjach i użytkach rolnych, na części terenu gminy woda spływa na ciekach wodnych. 

W dalszym ciągu przydrożne rowy są pełne wody, a zatkane przepusty powodują spiętrzanie wody i tym samym zalewanie posesji, w tym piwnic. Zaobserwowany został podwyższony stan wody na rzece Babulówka, 
w msc. Czajkowa i Pluty, woda wystąpiła z koryta.

Bieżące działania prowadzone przez służby: Jednostki OSP z terenu gminy na bieżąco monitorują sytuację na ciekach wodnych w miejscowości Czajkowa, Jaślany, Malinie, Grochowe, Ławnica, Babicha.

Godzina 11:30

Publikujemy serię zdjęć dronowych prezentujących stan Wisłoki na dzień 24 maja - zdjęcia wykonane w godzinach rannych - ZOBACZ ZDJĘCIA

Godzina 10:00

Bardzo trudna jest sytuacja na drogach powiatu mieleckiego. Miejscowe utrudnienia na drogach związane z podtopieniami występują w kilku miejscach:

- droga wojewódzka w Gawłuszowicach - stary most na Wisłoce,

- drogi powiatowe w miejscowościach: Dąbrówka Osuchowska, Szafranów, Kawęczyn, Wampierzów, Wadowice Dolne, Wierzchowiny, Rydzów, Dulcza Wielka.

Policyjne radiowozy patrolują tereny dotknięte powodzią. Tam, gdzie przejazd samochodów, jest niemożliwy policjanci organizują objazdy. Dziś do akcji włączony zostanie również policyjny śmigłowiec, który będzie z góry monitorował sytuacje na zagrożonym obszarze.

Godzina 9:00

Na terenie rozlewiska w Wadowicach Dolnych woda opada. Powoli przywracane są także dostawy prądu. Obniżanie się poziomu wody to zasługa pracy potężnych strażackich pomp ustawionych między mostem i kościołem w Wadowicach Dolnych.

Awaria wodociągu na terenie gminy wiejskiej Mielec!

 

Godzina 8:50

Stan wody w największych rzekach regionu:
Wisłoka w Mielcu - 680 cm, powyżej stanu alarmowego - poziom ustabilizował się, w Pustkowie jednak poziom wody rośnie
Breń w Wampierzowie - 489 cm, powyżej stanu alarmowego - poziom ustabilizował się
Wisła w Szczucinie - 584 m, poniżej stanu alarmowego - poziom wody rośnie

Godzina 8:50

Stan wody w największych rzekach regionu:
Wisłoka w Mielcu - 680 cm, powyżej stanu alarmowego - poziom ustabilizował się, w Pustkowie jednak poziom wody rośnie
Breń w Wampierzowie - 489 cm, powyżej stanu alarmowego - poziom ustabilizował się
Wisła w Szczucinie - 584 m, poniżej stanu alarmowego - poziom wody rośnie

 

Godzina 8:00

Akcja przeciwpowodziowa skupia się na gminie Wadowice Górne oraz gminie Czermin, tutaj najwięcej wezwań do strażaków kierowane jest z Brnia Osuchowskiego.
Działania prowadzą między innymi strażacy z innych regionów Podkarpacia, w tym Kompania Przeciwpowodziowa Bieszczady, która wczoraj dotarła na miejsce swojego zgrupowania w Zgórsku.

W powiecie mieleckim nadal wiele domostw jest pod wodą, są miejsca gdzie strażacy łodzią dostarczają pożywienie - na terenie gminy Wadowice Górne.

Jest apel o pomoc finansową dla mieszkańców gminy Wadowice Górne!

Szkoły na terenie gminy Wadowice Górne nie pracują od 22 maja!

Godzina 7:00

Wojsko podało jakie siły zadysponowało na teren powiatu mieleckiego:
W związku z sytuacją pogodową w południowo-wschodniej części kraju decyzją Ministra Obrony Narodowej do udziału w usuwaniu skutków podtopień i nawałnic skierowane zostały pododdziały podległe Dowództwu Generalnemu Sił Zbrojnych. W akcji biorą udział żołnierze oraz sprzęt z 3 Batalionu Inżynieryjnego 2 Pułku Inżynieryjnego i 16 Batalionu Saperów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i żołnierze z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz śmigłowiec Mi-17.

Zorganizowano Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe (WZZ) „Wadowice Górne”, w skład którego weszło 17 żołnierzy, 3 zestawy niskopodwoziowe, pływający transporter samobieżny PTS-M, dwie spycharko-ładowarki SŁ-34 oraz samochód sanitarny Iveco z 3 Batalionu Inżynieryjnego 2 Pułku Inżynieryjnego i 16 Batalionu Saperów 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Ponadto w rejonie działań kryzysowych przez cały czas pozostają w gotowości do użycia siły i środki tj. transporter PTS-M oraz uniwersalne maszyny inżynieryjnych UMI TIER II do interwencji oraz przeprowadzenia ewentualnej ewakuacji ludności i zwierząt.

Dowódcą WZZ „Wadowice Górne” wyznaczony został zastępca dowódcy - szef sztabu 16bsap mjr Adam Bieniek.

Od 23 maja siły i środki z WZZ „Wadowice Górne” 3 Batalionu Inżynieryjnego 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia wraz z żołnierzami 16 Batalionu Saperów po wykonaniu drogi na przełaj, przystąpili do odbudowy wału w m. Izbiska, gm. Wadowice Górne.

Godzina 5:00

Sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna na terenie woj. podkarpackiego 24.05.2019 godz. 5.00

W ciągu ubiegłej doby obserwowano opady deszczu o umiarkowanym, a lokalnie silnym natężeniu. Najwyższe sumy dobowe zanotowano w zlewni Wisłoki i Wisłoka w centralnej części województwa( od 20 do 50 mm). Na skutek dalszych intensywnych opadów deszczu (lokalnie o charakterze burzowym) zanotowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych .

Na terenie województwa podkarpackiego (dla wszystkich powiatów) obowiązuje:
- od godz. 18:00  23.05.2019 r. do godz. 18.00 24.05.2019 r. ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia wydane przez IMGW-PIB dot. silnego deszczu z burzami: prognozowana wysokość opadów miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 60 km/h.
- do godz. 12.00 24.05.2019 r. ostrzeżenie hydrologiczne 3 stopnia o spodziewanych dalszych wzrostach poziomu wody w strefie stanów wysokich w zlewniach: Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka i przekroczonych stanach ostrzegawczych również na Wiśle, a w dalszej kolejności także stanów alarmowych.

W związku ze wzrostem stanu wód w rzekach Wisłoka, Wisłok, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły oraz niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w zakresie hydrologii, Wojewoda Podkarpacki  ogłosiła pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatów (miast na prawach powiatu):
jasielskiego
dębickiego
mieleckiego
ropczycko-sędziszowskiego
kolbuszowskiego
tarnobrzeskiego
Tarnobrzeg

Ponadto w jednostkach samorządu terytorialnego wprowadzono:

Alarm przeciwpowodziowy:
powiat kolbuszowski (cały powiat)
powiat dębicki (gminy: Dębica, Żyraków, Czarna), miasto Dębica
powiat mielecki (gmina Wadowice Górne)
powiat stalowowolski (gmina Bojanów)
Miasto i Gmina Ropczyce

Pogotowie przeciwpowodziowe:
powiat przeworski (gmina Przeworsk)
powiat ropczycko-sędziszowski (gminy: Sędziszów Młp., Iwierzyce, Ostrów, Wielopole Skrz., Ropczyce)
powiat niżański
pow. jarosławski (gmina Laszki)
powiat rzeszowski (m. Rzeszów)
powiat brzozowski ( gm. Dydnia ,Brzozów, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec).
Aktualna sytuacja hydrologiczna:

W zlewni Wisłoki następują dalsze wzrosty poziomu wody związane z opadami deszczu oraz spływem wód opadowych z poprzedniej doby. Wzrosty te mają miejsce głównie przy   przekroczonych  stanach alarmowych i ostrzegawczych od Jasła przez Mielec  do ujścia do Wisły.

W zlewni Wisłoka w chwili obecnej sytuacja jest dynamiczna, mogą wystąpić ponowne wzrosty poziomu wody, punktowo z możliwością przekroczeń stanów alarmowych i ostrzegawczych na dopływach.

Na dopływach  Sanu  obserwowane są wahania bądź wzrosty poziomu wody – w górnej części zlewni w strefie stanów średnich i wysokich; w środkowej i dolnej części w strefie stanów wysokich, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych.

Na  Sanie  od  ujścia  Wisłoka  notowany  jest  wzrost  poziomu  wody  powyżej  stanów ostrzegawczych, a powyżej ujścia Wisłoka na ogół obserwowany jest spadek poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich.

Na Wiśle przemieszcza się fala wezbraniowa, przy przekroczonych stanach ostrzegawczych  i w dalszej kolejności około alarmowych. Najwyższe stany prognozowane są na dzień 25 maja br.
W tym dniu o godz. 8.00 na podkarpackim odcinku Wisły, na wodowskazie Koło stan wody powinien ułożyć się ok. 30 cm poniżej stanu alarmowego.

Sytuacja na zbiornikach retencyjnych:
Besko na Wisłoku – piętrzenie w zakresie 1/4 pojemności rezerwy powodziowej zbiornika (rezerwa 4 mln m3)
Klimkówka na Ropie – piętrzenie normalne (rezerwa 10 mln m3)
Solina na Sanie – piętrzenie normalne (rezerwa 44 mln m3)

 

(P.C)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (19)

X X

3 14

Jeszcze Policji brakowało!!! 10:19, 24.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KomarKomar

8 23

Darowizny na co?
Każdy ma ubezpieczenie więc komu te pieniądze? 10:28, 24.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Miałem wodęMiałem wodę

0 0

przyjacielu jeśli nie masz ochoty to nie pomagaj powodzianom, mam życzenie dla ciebie serdecznie życzę ci w domu wody powodziowej tak tylko 50 cm nawet mniej zobaczysz co to znaczy, życzę ci także pomocy w formie pieniędzy z gminy na odbudowanie, życzę ci pieniędzy z ubezpieczenia dodatkowo życzę ci żebyś się nie zesrał przy tych porządkach po powodzi. Wszystko to przerobiłem w 2010 nie chcę kasy i nie chcę wody w domu przez powódź osiwiałem w tydzień, tylko kompletny bezmózg, ignorant i *%#)!& może tak mówić 22:18, 27.05.2019


djdj

36 3

Ale nikt wam nie każe nic dawać skoro nawet nie macie pojęcia co spotkalo tych ludzi. Sam bylem poszkodowanym w powodzi w 2010 roku i na pewno pomogę bo gdyby nie ludzie to te super ubezpieczenia na które sie czeka miesiącami mozna by bylo sobie wsadzić w d. Nie chcecie pomoc nie komentujcie *%#)!& bo to tylko świadczy o waszej chytrości i braku współczucia dla ludzi którzy stracili dobytek życia 10:59, 24.05.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Tomek KTomek K

8 0

Amen. 11:26, 24.05.2019


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


zxszxs

5 1

Rakietę patriota to ci powinni w cztery litery wycelować za stulanie głupot tam gdzie nie potrzeba. 12:24, 24.05.2019


DezerterDezerter

5 1

Ch...j jesteś nie patriota. 12:35, 24.05.2019


DanutaDanuta

4 18

Wie ktoś kiedy będą rozdawane dary? 11:43, 24.05.2019

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

kxkx

7 0

Rozumów nie będą rozdawać , tak że śpij spokojnie . 22:22, 24.05.2019


WladekWladek

2 0

Jak woda opadnie. Juz pierwsze tiry z konserwami i parowkami sa gotowe.Jako, ze zalalo tereny wiejskie, to zeby cos dostać trzeba byc ubezpieczonym w KRÓS. 02:33, 25.05.2019


XYZXYZ

0 0

mam nadzieję że to żart, jeśli nie to współczuję rzeczywiście rozum by się przydał 22:22, 27.05.2019


WidziałemWidziałem

2 3

Szanowny redaktorzyno z HEJ Mielec gdzie widziałeś tą 25 Bkp? Jestem tu od samego początku i tych formacji nie widziałem. Poducz się trochę rozróżnić jednostki i nie powtarzaj głupot po jakimś plotkarzu bo cywile szczególnie tacy jak hejter zawisza są w stanie "kupić" wszystko byle nie prawdę. 12:41, 24.05.2019

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

ZawiszaZawisza

0 1

Ty się ode nie odp.... Jasne 14:47, 24.05.2019


WidzialemWidzialem

1 0

Zawisza ci......to nie odp......le sie3 od Ciebie. Będziesz hejtowany na każdym kroku. 06:46, 25.05.2019


WaldiWaldi

10 3

Mowia ze ,,Madry Polak po szkodzie"a jednak nie powodz z 2010 roku nic nie nauczyla i mamy to co mamy ...,,lepiej zapobiegac jak leczyc " a jednak nie to my Polacy musi sie stac tragedia aby cos zmienic ....szkoda ludzi ... 12:47, 24.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


rolnikrolnik

6 2

A Schetyna drwi i kpi z powodzi na
Podkarpaciu 21:55, 24.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

JasJas

3 7

Rolnik !!!weź się za sypanie piachu do worków !???
Może to ci wyjdzie lepiej niż komentowanie polityki ,na oglądasz się gebelsowskiej TVP i podjedź głupotami.. 22:22, 24.05.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone