Zamknij
REKLAMA

Nabór wniosków w 2019 r. w ramach pilotażowego programu PFRON "Aktywny Samorząd"

00:00, 29.05.2019 | Ogłoszenie płatne

Powiat Mielecki zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD”.

Osoby uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach w/w programu to osoby w wieku do 18 lat, w wieku aktywności zawodowej lub pozostające w zatrudnieniu, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, wzroku lub słuchu.

W przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzieży do lat 18), wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekun prawny.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do pomocy:
1) Moduł I obszar A zadanie 1 (z dysfunkcją ruchu) i 4 (z dysfunkcją słuchu) – w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2) Moduł I obszar A zadanie 2 (z dysfunkcją ruchu) i 3 (z dysfunkcją słuchu) – w uzyskaniu prawa jazdy,
3) Moduł I obszar B zadanie 1 (z dysfunkcją ruchu i wzroku), 3 (z dysfunkcją wzroku) i 4 (z dysfunkcją słuchu) – w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4) Moduł I obszar B zadanie 2 – w dofinansowaniu szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
5) Moduł I obszar B zadanie 5 - w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,
6) Moduł I obszar C zadanie 2 – w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
7) Moduł I obszar C zadanie 3 – w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
8) Moduł I obszar C zadanie 4 - w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
9) Moduł I obszar C zadanie 5 – w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
10) Moduł I obszar D – w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. opłacie za żłobek lub przedszkole (dot. każdego rodzaju niepełnosprawności ale tylko w stopniu znacznym lub umiarkowanym),
11) Moduł II – w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dot. każdego rodzaju niepełnosprawności ale tylko w stopniu znacznym lub umiarkowanym).

UWAGA!
OSOBY Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYŁĄCZNIE O DOFINANSOWANIE WYNIKAJĄCE Z PUNKTU 1, 2, 3, 4, 10 i 11.

Wnioski w ramach Modułu II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym przyjmowane są odpowiednio do 30 marca i 10 października 2019 roku i rozpatrywane są w dwóch cyklach:
1. Cykl I – wnioski złożone do dnia 30 marca 2019 roku, rozpatrywane są do dnia 30 maja 2019 roku,
2. Cykl II – wnioski złożone do dnia 10 października 2019 roku, rozpatrywane są do dnia 30 listopada 2019 roku.

WNIOSKI W RAMACH MODUŁU I MOŻNA POBIERAĆ I SKŁADAĆ DO 31 SIERPNIA 2019 R. W SIEDZIBIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MIELCU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 34.

Więcej informacji można uzyskać:
w siedzibie PCPR w Mielcu przy ul. Żeromskiego 34,
pod nr telefonu: 17 78 00 475, 17 78 00 472, 17 78 00 470,
na stronie internetowej www.pcprmielec.pl, www.pfron.org.pl.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

(Ogłoszenie płatne)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone