Zamknij
REKLAMA

PCPR w Mielcu zachęca: Zostań rodziną zastępczą

11:31, 17.05.2019 | Materiał partnera

Masz do zaoferowania dużo miłości, ciepła? Chcesz pomóc dzieciom i stworzyć dla nich dom? Zostań rodziną zastępczą.

Rodzicem zastępczym możesz zostać jeśli:
– Jesteś w związku małżeńskim lub osobą samotną
– Masz stałe zameldowanie na terenie Polski i polskie obywatelstwo
– Korzystasz z pełni praw cywilnych i obywatelskich
– Nie jesteś ograniczony w zdolności do czynności prawnych
– Nie jesteś i nie byłeś pozbawiony władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest ci ograniczona ani zawieszona
– Jesteś zdrowy
– Masz odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe
– Posiadasz stały dochód

Będąc rodziną zastępczą nie zostaniesz sam, bo:
– Masz możliwość uzyskania pomocy i wsparcia ze strony PCPR
– Masz możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego
– Przyjmując dziecko do rodziny zastępczej otrzymasz świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania w wysokości ok. 1200,00 zł miesięcznie dla rodziny zawodowej i niezawodowej w zależności od stanu zdrowia dziecka

Dodatkowo:
– Zawodowa rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2500,00 zł miesięcznie od którego odprowadzane są składki
– Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych (np. wymaganego wieku emerytalnego)

Rodzaje rodzin zastępczych:
- Spokrewnione z dzieckiem
- Niezawodowe
- Zawodowe w tym:
A) Zawodowe specjalistyczne
B) Zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 34
Zapraszamy do nas od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30
tel.: 17 780 04 74

(Materiał partnera)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone