Zamknij
REKLAMA

Czemu ma służyć monitoring zainstalowany przez gminę?

16:52, 26.11.2018 | Materiał partnera

Stosowanie monitoringu przez gminy podlega rygorom przewidzianym w ustawie o samorządzie gminnym. Przede wszystkim ograniczeniu podlega cel stosowania monitoringu. Sprawdź jaki może być zakres stosowania kamer monitoringu przez gminę. Warto też rozważyć, czy przepisy dotyczące monitoringu gminnego stosuje się w przypadku, gdy gmina założyła monitoring w szkole.

Ograniczenie celu stosowania monitoringu gminnego

Gmina na podstawie art. 9a ustawy o samorządzie gminnym może stosować monitoring wizyjny jedynie w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, jeśli jest to konieczne do ochrony tych wartości. Jeśli zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przed pożarem i powodzią jest możliwe za pomocą innych metod, wówczas gmina nie ma podstaw do korzystania z nadzoru kamer. Zgodnie z przepisami ustawy monitoring może być prowadzony w obszarze przestrzeni publicznej, za zgodą zarządzającego tym obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego obszaru lub na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy lub jednostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych.

Pamiętajmy o minimalizacji danych

Administrator danych gromadzonych za pomocą monitoringu związany jest jak każdy inny podmiot przetwarzający dane osobowe zasadami przetwarzania danych osobowych. Musi zatem pamiętać, że dane osobowe pozyskiwane za pomocą monitoringu wizyjnego powinny być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzanie (zasada minimalizacji danych). Wobec tego zasięg kamer powinien być określony w taki sposób, aby pozyskiwane za ich pomocą dane osobowe były ograniczone do tego co niezbędne dla zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Zasięg kamer w ramach monitoringu metra powinien być adekwatny do celów przetwarzania danych uzyskiwanych za jego pomocą tj. do zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przed pożarem i powodzią.

Monitoring gminny a szkolny

Co ciekawe, monitoringiem gminnym można objąć także szkołę. Jeśli monitoring wprowadzony został przez gminę, wówczas nie stosujemy w tym zakresie przepisów Prawa oświatowego, lecz przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

Sprawdź też:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 994) – art. 9a.

Agnieszka Kręcisz Sarna
PoradyODO.pl

(Materiał partnera)
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone