Zamknij
REKLAMA

Doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim. Czas podsumowań

12:20, 18.09.2020 | Powiat Mielecki

W Zespole Szkół Technicznych  w Mielcu, odbyło się spotkanie podsuwające realizację projektu „Zawody przyszłości – doskonalenie kształcenia zawodowego w powiecie mieleckim” zrealizowanym dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX  Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

W realizacji projektu 16 uczniów, kształcących się w zawodzie technik mechanik lotniczy, zrealizowało staż zawodowy w wymiarze po 450 godzin, a 5 nauczycieli zawodu staż nauczycielski w wymiarze po 160 godzin. Staże zawodowe odbywały się zgodnie z zatwierdzonym programem nauczania, który został opracowany przez specjalistów firmy Linetech i nauczycieli zawodu ZST w Mielcu. 

Doposażona została również pracownia lotnicza. Zakupiono nowoczesne pomoce i sprzęt dydaktyczny, który w znaczący sposób przyczynił się do podniesienia jakości pracy szkoły z przyszłymi technikami branży lotniczej.

Uczestnicy spotkania zgodnie opowiedzieli się za kontynuacją współpracy na linii zakład pracy – szkoła. Jej celem jest zapewnienie kształcenia zawodowego uczniów w zawodzie technik mechanik lotniczy, w ramach praktyk i staży zawodowych odbywających się w rzeczywistych warunkach pracy - czyli w hangarach firmy Linetech, na lotnisku w Jasionce i Pyrzowicach podczas wykonywania przeglądów i napraw statków powietrznych. 

W spotkaniu wzięli udział:
•    z ramienia firmy Linetech Warszawa: Magdalena Marczyńska – dyrektor działu badań i rozwoju, Jakub Linda – dyrektor ds. marketingu, Elżbieta Kiergiet-Szkutnik – specjalista ds. projektów UE, Zvikomborero Chirume – specjalista ds. marketingu,  
•    z ramienia Powiatu Mieleckiego: Andrzej Bryła – wicestarosta, Bogdan Bieniek – dyrektor Wydziału Funduszy, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, Natalia Witek – inspektor ds. rozliczeń,
•    z ramienia ZST w Mielcu: Arkadiusz Gałkowski – dyrektor, Mieczysław Wilk – szkolny koordynator projektu.

(Powiat Mielecki)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA