Zamknij
REKLAMA

Co z Wielkanocą? Jest dekret biskupa!

12:27, 31.03.2020 | K.S
Skomentuj
REKLAMA

- Wzywam wiernych świeckich do pozostania w domach i do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej - przekazuje w dekrecie dotyczącym sprawowania posługi w Wielkim Tygodniu Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. W tym roku nie będzie święcenia pokarmów, odwiedzania Grobu Pańskiego, ani wspólnej Wigilii Paschalnej. - Trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu - apeluje biskup.

Biskup Tarnowski wydał dekret związany z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy. Najważniejsze zapisy dokumentów mówią m.in. o tym, by w Niedzielę Palmową pominąć procesję z palmami oraz ich poświęcenie, a wszystkie obrzędy odbędą się bez udziału wiernych.

Biskup zachęca, by w Wielki Czwartek zamiast zwyczajowego nawiedzenia „ciemnicy”, wierni odprawili w gronie rodzinnym tzw. „godzinę świętą”, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrojcu.

- Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, zachęcam do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej - przekazuje Biskup Tarnowski.

Płyn antywirusowy możesz kupić z dostawą do domu! Sprawdź oferty [reklama]

W Wielką Sobotę należy pominąć tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów i wody święconej w kościołach, kaplicach i innych miejscach. - Nie rezygnujmy jednak z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół wielkanocny i dokonajmy obrzędu ich błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym – apeluje biskup. W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu – dodaje.

- Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcam, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia – zwraca się do wiernych biskup Andrzej Jeż.

Poniżej publikujemy pełną treść dekretu Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża:

Biskup Tarnowski Andrzej Jeż. Fot. ks.Marian Kostrzewa

Tarnów, dn. 31.03.2020

W swoim rozważaniu podczas przejmującego nabożeństwa na Placu św. Piotra w dn. 27 marca br. papież Franciszek wypowiedział znamienne słowa: „Początkiem wiary jest świadomość, że potrzebujemy zbawienia. Nie jesteśmy samowystarczalni, sami toniemy; potrzebujemy Pana jak starożytni żeglarze gwiazd. Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy”.

W celebracjach liturgicznych nadchodzących dni Kościół daje nam wyjątkową okazję do odpowiedzi na apel papieża Franciszka i do przejścia z Chrystusem od śmierci do życia, od ciemności do światła i od lęku do nadziei. Jednak w związku z wprowadzonymi dla naszego dobra ograniczeniami, tegoroczny Wielki Tydzień będzie pod wieloma względami wyjątkowy. Abyśmy więc mogli jak najgłębiej przeżyć razem te nadchodzące dni, w nawiązaniu do dekretów Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 19 oraz 25 marca br., wprowadzam następujące zarządzenia:

1. Wzywam wiernych świeckich do pozostania w domach i do uczestnictwa w celebracjach Wielkiego Tygodnia za pośrednictwem mediów, a także do podjęcia w tych dniach szczególnie intensywnej modlitwy rodzinnej. Pomoże w tym specjalny rytuał rodzinny, który zostanie przygotowany przez diecezję i udostępniony w mediach elektronicznych.

2. W obecnej sytuacji w parafiach nie ma możliwości przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania w zwyczajnej formie. Proszę więc wszystkich duszpasterzy o przypomnienie wiernym roli żalu doskonałego połączonego ze szczerą wolą wyspowiadania się, gdy to już będzie możliwe. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej, proszę o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (por. Dekret Biskupa Tarnowskiego w związku ze stanem epidemii w Polsce, 24.03.2020).

3. Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania, w oparciu o przygotowany rytuał. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania, ta wspólna modlitwa pokutna, może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

4. Przypominam, że okres w którym należy przyjąć Chrystusa w Komunii św. – czego wymaga od nas trzecie przykazanie kościelne – obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (czyli do 7 czerwca br.).

NIEDZIELA PALMOWA

5. W Niedzielę Palmową należy pominąć procesję z palmami oraz ich poświęcenie i – za wyjątkiem kościoła katedralnego – zastosować trzecią formę przewidzianą przez Mszał Rzymski, odczytując w ramach wstępu antyfonę na wejście w całości, a następnie odmawiając akt pokuty. W liturgii słowa należy wybrać dłuższą wersję opisu Męki Pańskiej.

6. Zachęcam wiernych do własnoręcznego przygotowania palm w domach w gronie rodzinnym, co może być okazją do wspólnej modlitwy i katechezy.

MSZA KRZYŻMA

7. Ponieważ Msza Krzyżma św. nie służy wyłącznie poświęceniu olejów, ale podkreśla jedność ludu Bożego ze swoim biskupem, dlatego w tym roku zostaje ona przeniesiona na inny termin, a jej data zostanie ustalona po ustaniu epidemii. Należy nadal korzystać z Krzyżma świętego i oleju chorych pobłogosławionych przed rokiem.

TRIDUUM PASCHALNE – ZARZĄDZENIA OGÓLNE

8. Poszczególne celebracje Triduum Paschalnego mogą być sprawowane jedynie w katedrze, kościołach parafialnych oraz w klasztorach i wspólnotach zakonnych. Tracą zatem swoją ważność wszelkie dotychczasowe przywileje dotyczące możliwości wielokrotnego odprawiania liturgii Triduum Paschalnego w danym kościele lub w kaplicach dojazdowych. Gorąco zachęcam do celebrowania jej w tych samych godzinach, co w katedrze. Będzie to wyjątkowy znak naszej jedności w tym niespokojnym czasie.

9. Wszystkie obrzędy należy odprawić bez udziału ludu, a jedynie z osobami życia konsekrowanego oraz ograniczoną do minimum asystą (wyłącznie spośród osób pełnoletnich), dbając o „szlachetną prostotę” celebracji. Tam gdzie jest większa liczba kapłanów lub osób życia konsekrowanego, nie należy dopuszczać dodatkowych usługujących, a jedynie podzielić między siebie przewidziane czynności liturgiczne.

10. W celebracjach transmitowanych należy wygłosić homilię, zaś w ramach obrzędu Komunii św. ułatwić wiernym przyjęcie komunii duchowej (czyli odmówić wybraną modlitwę komunii duchowej). W pozostałych celebracjach, z racji tego iż dokonają się bez udziału ludu, można opuścić homilię, a w jej miejsce zachować dłuższą chwilę milczenia.

11. Zachęcam duchownych, aby w tych dniach wspólnotowo celebrowali Liturgię Godzin, zaś wiernych świeckich do włączenia się w nią za pośrednictwem radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

12. Przypominam, że Kościół w tych dniach udziela Komunii św. wyłącznie podczas celebracji liturgicznych oraz osobom umierającym. Dlatego zapraszam wszystkich pozostających w domach do komunii duchowej. W ten sposób jeszcze mocniej uświadomimy sobie, że Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie jest dla nas wyjątkowym i niezasłużonym darem.

13. Należy zrezygnować z urządzania „ciemnicy” i „grobu pańskiego” oraz wystawiania krzyża do adoracji. Można ewentualnie przygotować jedynie symboliczną dekorację. W związku z tym powstrzymujemy się od organizowania czuwań w kościele.

WIELKI CZWARTEK

14. W tym roku zwyczaj uruchamiania dzwonów podczas Chwała należy przenieść na rozpoczęcie liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej i dzwonić nimi przez dłuższą chwilę.

15. Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej pomija się procesję z Najświętszym Sakramentem, który po Komunii św. od razu umieszcza się w tabernakulum. Po końcowym błogosławieństwie należy obnażyć ołtarz.

16. Wiernych świeckich zachęcam, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia „ciemnicy”, odprawili w gronie rodzinnym tzw. „godzinę świętą”, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrojcu.

WIELKI PIĄTEK

17. Na rozpoczęcie Liturgii na cześć Męki Pańskiej niech nie zabraknie gestu prostracji wszystkich kapłanów, a nawet usługujących. Będzie to szczególna okazja do przebłagania Boga za nasze grzechy i modlitwy o zahamowanie epidemii.

18. Do modlitwy powszechnej należy dołączyć dodatkowe wezwanie za dotkniętych epidemią, zaś podczas adoracji krzyża odśpiewać suplikacje.

19. Proszę wszystkich wiernych, aby w Wielki Piątek wyeksponowali w swoich domach wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, zachęcam do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej.

WIELKA SOBOTA

20. Należy pominąć tradycyjny obrzęd błogosławienia pokarmów i wody święconej w kościołach, kaplicach i innych miejscach. Nie rezygnujmy jednak z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół wielkanocny i dokonajmy obrzędu ich błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym.

21. W Wielką Sobotę trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci.

WIGILIA PASCHALNA

22. Podobnie jak w Wielki Czwartek, tak również na rozpoczęcie Wigilii Paschalnej, należy uruchomić na dłużą chwilę dzwony kościelne (zamiast w czasie Chwała).

23. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej winny być sprawowane w prezbiterium kościoła. W czasie liturgii światła nie przygotowuje się ogniska, a jedynie poświęca zapalony znicz. Po przygotowaniu paschału przechodzi się do Orędzia Paschalnego, pomijając przy tym procesję. W liturgii słowa należy odczytać wszystkie czytania. W liturgii chrzcielnej nie błogosławi się ani źródła chrzcielnego, ani wody świeconej, a tylko odmawia odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.

24. Ponieważ w tym roku nie ma możliwości zorganizowania procesji rezurekcyjnej, dlatego na zakończenie Wigilii Paschalnej należy uruchomić dzwony przynajmniej na 15 minut i odprawić przygotowany specjalny obrzęd ogłoszenia zmartwychwstania Chrystusa. Będzie to dla nas znakiem, że pomimo trudnej sytuacji jesteśmy wezwani do wielkanocnej radości.

25. Wiernych świeckich, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, zachęcam, by na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

CHRZEST ŚWIĘTY

26. Chrzest dzieci można przenieść na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Jeżeli jednak rodzice nie chcą zwlekać, powinien być on celebrowany poza Mszą św. z liturgią słowa (por. Rozdział II Obrzędów chrztu dzieci), nawet w dni powszednie. W zaistniałej sytuacji nie jest możliwe celebrowanie chrztu wielu dzieci równocześnie. Za każdym razem należy pobłogosławić świeżą wodę i starannie oczyścić chrzcielnicę.

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI

(K.S)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (60)

:/:/

24 23

A księża i zakonnicy w filmikach na youtube i wywiadach w TV-Trwam nawołują do zupełnie czegoś innego - to już sam nie wiem, mogę się zarazić w Kościele czy nie? Może trzeba spytać Terlikowskiego? 18:03, 31.03.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

dorisdoris

33 4

Jeśli wierzysz, słuchaj biskupa - to jemu masz być posłuszny. Jeśli szukasz, a biskup nie ma u ciebie autorytetu, to słuchaj serca. A jeśli nie wierzysz, to kogokolwiek byś nie posłuchał, i tak zrobisz po swojemu. 18:17, 31.03.2020


polonistapolonista

5 4

Nie zaczyna się zdania od "A" 22:12, 31.03.2020


AllAll

14 15

A w Chorzelowie proboszcz swoje zasady ustala. Kościoły zamknięte, ale w niedzielę pod kościołem rowery stały, bo 5 osób moze być 18:19, 31.03.2020

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

Do allDo all

13 0

Kościoły nie są zamknięte. Możesz w każdym dniu wejść, pomodlić się, byle nie było więcej niż 5 osób. Na mszy niedz może być 5 osób ale muszą kościół zamknąć na nabożeństwo i wpuszczać od zakrystii bo tak to by się napchalo wiernych kilkakrotnie więcej niż dozwolone jest obecnie. Ale cały tydz kościoły otwarte! 21:19, 31.03.2020


polonista 2 xDpolonista 2 xD

6 2

Nie zaczyna się zdania od "A" 22:13, 31.03.2020


AllAll

4 1

Proszę sobie doczytać, że msze mają się odbywać bez udziału wiernych świeckich. Poza tym rowery stały w porze mszy. Zaraz "polonista" pewnie mi napisze, że zdania nie zaczyna się od "Poza tym"... 23:15, 31.03.2020


polonista polonista

3 2

Czemu miałbym tak napisać? 🤣 08:58, 01.04.2020


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


LoboLobo

1 1

Załóż maskę i nie pluj wirusem 08:46, 01.04.2020


UżytkownikUżytkownik

Naruszono regulamin portalu lub zgłoszono nadużycie. Komentarz został zablokowany przez administratora portalu.


Chłop spod sklepuChłop spod sklepu

6 3

Trochę kultury człowieku... 22:14, 31.03.2020


Ludu Polan..........Ludu Polan..........

26 12

Ksiądz prof.Tadeusz Guz na antenie Radia Maryja mówi , że kapłan nie może nikogo zarazić wirusem bo ma konsekrowane ręce i że w ogóle na mszy nie można się zarazić. To ,, profesor " KUL-u. 19:35, 31.03.2020

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

jan jan

3 3

czysta prawda !
22:50, 31.03.2020


JaJa

5 5

Średniowiecze,szkoda komentarzy 08:34, 01.04.2020


voltvolt

4 3

Bo to tylko mało inteligentny ksiądz. Kilka godzin później pewien Biskup poprosił Biskupa z jego diecezji aby zdyscyplinował podwładnego i zabronił mu opowiadania publicznie takich głupot. 13:16, 01.04.2020


GośćGość

1 0

Tak, tak, ale dwóch księży w Polsce już koronowirus zabił:( 00:43, 02.04.2020


KrzysztofKrzysztof

18 10

W Iranie wierni w świątyniach lizali ściany... Pokazując że nie boją się wirusa....co religia robi z ludźmi.... 19:43, 31.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

BRAWOBRAWO

3 2

Do Krzysztof - dokładnie i to jest wiara
TU - sami kapłani uciekają
I nie będzie nawet przejścia z palmami ani poświęconych jajek
13:51, 01.04.2020


rickiricki

24 24

Zamiast baranka ma być kaczka. 19:53, 31.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

hejhejhejhej

5 5

będzie bez takiego barana jak ty 10:45, 01.04.2020


SzatanSzatan

27 6

Bluźnijcie dalej cwaniaczki z komentarzy...
Czekam na Was 🔥🔥🔥 22:00, 31.03.2020

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

do szatan..do szatan..

6 9

Nie wiem, czy jest bog, ale żadna firma nie przetrwa mając takich urzędników jak krk.
To, że ludzie odwracają się od kościoła nie wzięło się znikąd. Są miejsca, gdzie dalej ludzi traktuje się jak parobków w średniowieczu. Mają dać na tacę, świadczyć usługi na rzecz kościoła ( jak np. sprzątanie ), w wielu miejscach jest to stałe miesięczne opodatkowanie. Kazania sięgają poziomem bruku.
O pedofilii to nawet nie warto pisać, tak powszechna, inne zboczenia także..
Idź sobie szatanie do Chorzelowa i posłuchaj kazań belzebuba...
Wątpię czy zobaczysz tam szacunek dla człowieka, wskazówki jak żyć, szczególnie w obecnym trudnym czasie, ale na pewno usłyszysz sporo o pieniądzach, fałszywych cudach, opiece niebieskiej za kasę..
Ta firma się kończy, a zaraza tylko przyspieszy jej koniec. Zabierz sobie swego kolegę Andrzeja do siebie...Zasłużył się mocno..
22:13, 31.03.2020


SzatanSzatan

3 0

Hihihi i tak trzymaj 🔥
Wyślę do seminariów jeszcze kilku agentów żeby utrzymać w błędzie podobnych Tobie... Może nawet ktoś zostanie biskupem hihi 🔥 22:17, 31.03.2020


MoskwaMoskwa

3 1

Do Szatan:
Agentów do seminariów to ja wysyłam ;)
Już zrobili krecią robotę. Jeszcze trochę i damy radę temu narodowi... 22:20, 31.03.2020


SB UBSB UB

2 0

Halo Warszawa😥... bo my myśleli że to Wy nas wysłaliście...
Halo Towarzysze odbiór... 22:25, 31.03.2020


MasoneriaMasoneria

1 0

Halo... ktoś o nas zapomniał... nasi agenci gorsi od komunistycznych? 😠😡😡 22:53, 31.03.2020


Ciemnogród Ciemnogród

26 5

Poziom i wulgarnosc niektórych wypowiedzi świadczy o Waszym "oświeceniu", a właściwie o jego braku. Żal czytać... 22:03, 31.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MichcioMichcio

10 2

W tych komentarzach u "szatana" to widzę grubo... SB, Moskwa, Warszawa... A to tylko biedne seminarium w Tarnowie 😮no szok 22:29, 31.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

XDXD

6 9

tez czytałem ale pewnie tak jest. połowa seminariów to agenci wysłani przez komuchów... potem się ludzie dziwią że pedofilia, liche kazania i inne patole 22:32, 31.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

LikaLika

11 5

Żadna nowość że komuniści wysyłali agentów do seminariów... spora część dalej tam niestety jest 22:36, 31.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

StanStan

3 9

Trzeba poszukać innych parafi porzucili nas tzn Pasterze ?
22:47, 31.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

swojakswojak

7 2

Nikt nie porzucił. Ograniczenia są dla dobra ogółu. Jeśli chcesz to możesz umówić się na przyjęcie sakramentów. Nic to też nie kosztuje wbrew temu co niektórzy mówią. Dzwonisz i umawiasz się np na spowiedź świętą 22:51, 31.03.2020


StanStan

2 4

tragedia u nas sa dzwony z tuby ?

22:49, 31.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Masoneria Masoneria

4 1

Halo...
Ktoś o nas zapomniał... nasi agenci gorsi od komunistycznych? 😠😡😡 22:52, 31.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

mielcokmielcok

4 6

Co to jest? Jeszcze tylko agentów LGBT brakuje... Kościół ma samych wrogów 🤣🤣🤣 22:57, 31.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

MoniaMonia

19 1

To będą smutne święta :( 23:15, 31.03.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

aloaloaloalo

11 15

ale na wybory idziemy... no przecież andrzejka trzeba wybrać. No nie? 23:17, 31.03.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

olinolin

3 2


Korespondencyjnie towarzysze!!! 10:49, 01.04.2020


TarnowianinTarnowianin

15 25

Przecież wy z Mielca i okolic nie jesteście żadną Diecezją Tarnowską. Wasz ateizm i antyklerykalizm wskazuje na to że osiedliła się u was masa komuchów z woj. Świętokrzyskiego, Kielecczyzny, czerwonego Ostrowca i innych "wierzących okolic". Reszta naszej Diecezji słucha Biskupa, modli się i ustanie epidemii, ogląda Msze w domu, ale mielczanie oczywiście kopią w Kościół równo. Może lepiej by was odciąć i oddać do Diecezji Sandomierskiej, albo Kieleckiej - tam byście się czuli bardziej swojsko, między podobnymi wam. 00:22, 01.04.2020

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

MielecpanyMielecpany

2 7

Dziękujemy księże ordynariuszu , żal a tak chcieliśmy pocałować w pierścionek. 07:49, 01.04.2020


IrydaIryda

6 2

W dawnym WSK była mocna organizacja partyjna, stąd takie poparcie dla komuchów, część działaczy jeszcze żyje, ich dzieci ciągoty do komuchów wyssały z mlekiem matki. Trzeba kilku pokoleń by to wyplenić. 09:15, 01.04.2020


zxc.zxc.

5 6

Nie jestem z tych stron, choć obecnie tu mieszkam. Zanim przyjechałem tutaj byłem najpobożniejszą osobą w rodzinie. Teraz wszystkich czarnych przebierańców utopiłbym( oczywiście w sensie przenośnym) w łyżce wody, bo wiadra szkoda na was. Takiego poziomu głupoty w kazaniach, takiego gardzenia ludźmi nie ma w innych stronach naszego dziwnego kraju. To nie komuniści i ich dzieci są przeciwko wam, to po prostu tutaj ludzie bardziej otworzyli oczy i widzą waszą obłudę i wasz bliski bruku poziom. Liczycie się z kimkolwiek??
A co do seminarium w Tarnowie to wszyscy wiedzą zapewne co tam klerycy wyrabiają.. sodoma i gomora.. 09:42, 01.04.2020


GośćGość

2 1

Do Irydy_co chcesz wyplewić? Mielec to mieszanka ludzi z całego kraju +rodowici Mielczan ie. Czasy się zmieniają, ludziom się oczy otwierają. Nie mają prawa myśleć po swojemu? Każdego z osobna Pan Bóg sądził będzie, a le nie ty. Zdrowie, życie i bezpieczeństwo ważniejsze jest o nabożeństw. Mnie też nie jest łatwo, ale kto piwiedział, _ę będzie łatwo? 01:12, 02.04.2020


ertert

9 14

Ten zakaz święcenia to gruba przesada, świąt nie będzie to chociaż pokarmy powinni poświęcić. Trzeba wrócić do źródeł, kilkanaście lat temu święcenia odbywały się w wybranych punktach po wsiach. W chwili obecnej nie miałbym nic przeciwko aby ksiądz przejechał przez moją wieś ( przez ulice miejskie również może) i poświęcił z samochodu ludzi którzy zgromadzą się przy ulicy lub drodze. Na wsiach nie ma z tym problemu, w mieście troszkę większy, tym którym to nie pasuje powiem że nie muszą wychodzić do drogi. 10:00, 01.04.2020

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

HmmHmm

5 3

Jesteś katolikiem? Więc pewnie masz wodę świeconą w domu i kropidło. Przywykliśmy do braku sniegu w świeta Bożego Narodzenia, wiec i brak swiecenie przez księży ten raz można przeżyć. 10:58, 01.04.2020


JajcarzJajcarz

0 2

A jaja beda swiecic? 18:53, 01.04.2020


ONAONA

2 1

Dokładnie jak mówisz. Mógłby przejechać przez wieś, każdy by sobie na mostek wyszedł z koszykiem i poświęcił. Mam kabriolet, więc jakby ksiądz chciał to chętnie pożyczę.🙂 09:29, 02.04.2020


REKLAMA

Ludu Polan..........Ludu Polan..........

9 10

Episkopat już dawno prowadzi swoją politykę za nic mając zarówno Watykan, szeregowych księży jak i wiernych. Od dobrobytu tym opasłym, obwieszonych złotem i purpurą jegomościom już do końca się odkleiło. To dlatego Polska się laicyzuje, a młodzi w większości unikają kościołów jak ognia. Czasy księdza dobrodzieja się skończyły. Naiwne owieczki nie będą już szły za pasterzem i przymykać oczu na wywijane przez niego numery. Jeśli księżą nie wyjdą bardziej naprzeciw wiernym i nie dostosują do zmieniającego się świata u nas też w kościołach będą supermakety. Na zachodzie Europy jescze 30 lat temu też było to nie do pomyślenia a dzisiaj jest normą. 10:17, 01.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

WodaWoda

1 2

Unikać jak ognia to trzeba takiego typa jak ciebie 23:25, 01.04.2020


MXMX

12 4

Do Ludu Polan...
Skończ już z tymi tendencyjnymi antyklerykalnymi hasłami... Żal czytać... nawet śmiać się żal... 10:48, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

voltvolt

8 0

To utwierdza mnie tylko w przekonaniu w jakim żyję od lat. 10 Przykazań Bożych jest wyznacznikiem. Przykazania kościelne to tylko wymysł człowieka. Kościół broni ich i stawia na równi z Bożymi. Ciężko było je uchwalić , to było poważne obrady kleru wierzącego że steruje nimi łaska ducha świętego (też mam taką nadzieję), dziś widzimy jak łatwo i bez poważnych obrad można takie przykazanie zawiesić lub uchylić więc wcale nie są takie ważne dla zbawienia. Ukazała się też prawda której nikt na co dzień nie dopuszcza do wiadomości. Świecka PL jest numerem jeden a wiary wszelakiej maści są w państwie numerem dwa i tak powinno być. W dobie zagrożenia trzeba znać miejsce w szeregu, nie krzyczeć że skupisko w kościele jest najważniejsze i najmilsze Bogu (co nie jest prawdą bo dla niego cenniejsze jest życie) lecz należy dostosować się do prawa. Szacun dla Bisków i pałą "przez plery" dla księdza który "między wierszami" powiedział że jego modlitwa zabije wirusa i w kościele się nie zarazisz. 13:34, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

SwojakSwojak

2 3

Specjalnie dla Volt cytat z Pisma Świętego (dla Świadków Jechowy i innych takich polecam poczytać co to Vulgata i Septuaginta)...
{polski przekład Biblii z języków oryginalnych zainicjowany przez opactwo benedyktynów tynieckich z Krakowa}
"Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej Opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.
Pozdrawiam tych od tekstów typu kościół sobie wymyśl itp itd... radzę poczytać Pismo Święte ;) ❤️ 13:42, 01.04.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

voltvolt

0 1

Temat jest szerszy i problematyczny gdyż cytat ten jest zbyt mocno wciskany tam gdzie komuś do układanki pasuje. Równie często jest nadużywany i łamany gdyż tyczy się głowy czyli Papieża. Ale to nie jest temat do obgadania w tym miejscu. 14:15, 01.04.2020


Do SwojakDo Swojak

1 1

Obecny papież emeryt jeszcze jako kardynał Ratzinger w książce ,, Sól Ziemi " str 159 opisuje całą historię kościoła : ---------pierwsze w dziejach kościoła zebranie odbyło się w Nicei w 325 roku i nazwane jest Soborem Nicejskim. Zebranie to zorganizował i przewodniczył sam cesarz rzymski Konstantyn. To on założył kościół rzymskokatolicki powszechny na terytorium całego imperium rzymskiego. Konstantyn narzucił prymat kościoła Rzymu nad pozostałymi i tak powstał kościół rzymskokatolicki w czwartym wieku i od tego czasu są wybierani papieże. Przed Konstantynem nie było żadnego papieża i PIOTR NIGDY NIE BYŁ W RZYMIE . To cesarz Konstantyn wprowadził niedzielę jako dzień świąteczny a święto Saturnalia ( słońca ) ustanowił jako Boże Narodzenie.------ 16:15, 01.04.2020


pominąć procesję z ppominąć procesję z p

2 12

pominąć procesję z palmami ?

CO TO ZA WYBIÓRCZA RELIGIA - zrozumieć można że są środki ostrożności ale żeby pominąć procesję z palmami ???

INNE wyznania liżą ściany żeby pokazać że wierzą w BOGA i że ich ocali !!!

Tak samo to dotyczy ślubów księży - w innych krajach ksiądz może się ożenić i mieć rodzinę !!! 13:46, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Idźcie w pokoju chryIdźcie w pokoju chry

1 1

-Aaaameeeeen 13:54, 01.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

KtośKtoś

7 0

Popieram wszelkie ograniczenia, potrzebne są zarówno księżom jak i parafianom. Dwóch księży w Polsce już na koronowirusa zmarło i to jest fakt. Ksiądz to przecież człowiek, choruje jak wszyscy. Teraz w czasie epidemii najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie naszych bliskich. 00:48, 02.04.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

rickiricki

4 4

Biskupi w Wielki Piątek będą delektować się pieczenią i kiełbaską, smacznego . 08:58, 02.04.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

GosiaGosia

0 0

Wielki Piątek to czas śmierci naszego Zbawcy. Proszę pamiętaj . To czas postu. 01:28, 05.04.2020


REKLAMA
REKLAMA