Zamknij
REKLAMA
Promuj to ogłoszenie

Organizator pracy działu - linia lakiernicza

Data dodania: 2021-04-06 13:11:26ID: 11345

+48Pokaż numer[email protected]

TEXEN Poland Sp. z o. o. to międzynarodowa firma produkująca wyroby z tworzyw sztucznych metodą wtrysku. W chwili obecnej poszukujemy osób chętnych do pracy w Wydziale Powlekania i Metalizacji na stanowisku:

Organizator Pracy Działu (linia lakiernicza)
Miejsce pracy: Mielec

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:
- dostarczenie z magazynu niezbędnej ilości surowców i materiałów do produkcji,
- nadzorowanie oraz koordynowanie prac produkcyjnych na lakierni,
- wykonywanie czynności obsługowych/serwisowych po lakierowaniu,
- zapewnienie utrzymania porządku i dyscypliny w miejscu pracy,
- raportowanie realizowanej produkcji w systemie Sysklass, SCADA-MES.

Wymagania:
- wykształcenie minimum średnie lub zawodowe (mile widziane wykształcenie techniczne),
- samodzielność, rzetelność, terminowość i nastawienie na realizację wyznaczonych zadań,
- umiejętność obsługi wkrętarki, szlifierki, kluczy płaskooczkowych,
- sumienność oraz dokładność,
- znajomość obsługi komputera,
- umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- atrakcyjne warunki zatrudnienia,
- premie regulaminowe do 18%,
- możliwości rozwoju zawodowego, uczestnictwa w szkoleniach i awansu,
- pracę w systemie zmianowym,
- benefity pracownicze.

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesyłania CV na adres mailowy: @ lub kontakt osobisty lub telefoniczny pod numerem 17 773 95 37. W temacie prosimy podać nazwę stanowiska. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych, jest Texen Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Wojska Polskiego 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr: 43939, NIP: 6842190470, REGON: 370 - pokaż numer telefonu - (dalej: Administrator).
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: @
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO) - do momentu zakończenia rekrutacji, a po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych, do przyszłej rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.
4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora celem:
a) podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy stanowiącej podstawę zatrudnienia z kandydatem do pracy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów ? w tym zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego lub prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5) Administrator zgodnie z art. 22(1) kodeksu pracy żąda od osób ubiegających się o zatrudnienie podania następujących danych osobowych: a) imię (imiona) i nazwisko; b) data urodzenia; c) dane kontaktowe; d) wykształcenie; e) kwalifikacje zawodowe; f) przebieg dotychczasowego zatrudnienia ? z zastrzeżeniem, że pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w lit. d, e i f - gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.
6) Niezależnie od powyższego, Administrator może przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy w szerszym zakresie, niż wskazany w pkt. 5 powyżej, w oparciu o zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8 poniżej. Dane będę wówczas przetwarzane przez okres wynikający z treści zgody. Zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak takiej zgody lub jej wycofanie nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie, a także nie może powodować wobec niej jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
7) Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie może stanowić podstawę do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 RODO (tj. danych należących do szczególnych kategorii ? tzw. danych wrażliwych) wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych osobowych następuje z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
8) Zgoda osoby ubiegającej się o zatrudnienie nie może stanowić podstawy do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 10 RODO (tj. danych dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych).
9) Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy będzie to dopuszczalne na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być zwłaszcza administratorzy infrastruktury Administratora (np. hostingodawcy), a także osoby, przy pomocy których Administrator przeprowadza rekrutację.
10) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
11) Dane osobowe kandydatów do pracy nie stanowią podstawy dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym w formie profilowania.
12) Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia danych.
13) Nadto ma Pan/Pani też prawo wnieść sprzeciw względem dalszego przetwarzania danych.
14) W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się z naruszeniem prawa, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ? Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Dane kontaktowe PUODO dostępne są w szczególności na witrynie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA