Zamknij
REKLAMA
Promuj to ogłoszenie

Operatorzy CNC - Prasy Krawędziowe/Wycinarki Laserowe - Spiroflex

Data dodania: 2022-09-22 12:03:39ID: 16552

[email protected]

Firma Spiroflex Sp.z o.o. z siedzibą w Mielcu poszukuje operatorów wykrawarek laserowych i pras krawędziowych;

Wymagania:

- umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi

- samodzielność i odpowiedzialność

- mile widziana znajomość rysunku technicznego, oraz doświadczenie w pracy na podobnym stanowiskuW zamian oferujemy pracę:

- w nowoczesnej, stabilnej, rozwijającej się firmie

- umożliwiającą stały rozwój

- wykorzystującą najnowsze technologie

- za satysfakcjonujące wynagrodzenie

- w zespole wysokiej klasy specjalistów

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu i/lub moim CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji przeprowadzonej przez Spiroflex sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

Informacja:

Przesłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest równoznaczne

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Spiroflex Sp. z o.o. , ul. Wojska Polskiego 6E, 39-300 Mielec wszystkich danych osobowych, zawartych w przesłanych dokumentach na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców oraz na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora.

Dołączanie do dokumentów zdjęcia nie jest wymagane przez ogłoszeniodawcę, ale w przypadku jego dołączenia przesłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku twarzy widniejącej na dołączonym zdjęciu na potrzeby obecnego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców oraz na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora.

Informacje dla osób, które prześlą dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na niniejs ogłoszenie :

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Spiroflex Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 6E, 39-300 Mielec.
Celem przetwarzania danych osobowych jest wykorzystanie ich w ramach obecnie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego pracowników i zleceniobiorców Administratora oraz wykorzystanie w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych pracowników i zleceniobiorców Administratora, jeżeli obecne postępowanie rekrutacyjnie nie zakończy się pozytywnie w stosunku do osoby, której dane osobowe dotyczą.
Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym odbiorcom danych osobowych.
Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Okresem przechowywania danych jest okres do zakończenia przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania zgody.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych - w formie pisemnej na adres mailowy dostępny na stronie www firmy.
Osoba której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie jej danych w dowolnym momencie - w formie pisemnej na adres mailowy dostępny na stronie www firmy.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Przekazanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, jest warunkiem zawarcia z Administratorem umowy o pracę lub umowy zlecenia, jeżeli w stosunku do tej osoby postępowanie rekrutacyjne zostanie zakończone pozytywnie.
Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości udziału w postępowaniu rekrutacyjnym pracowników i zleceniobiorców Administratora. W stosunku do osób, których dane osobowe są przetwarzane Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
Zobacz kandy


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA