Zamknij
REKLAMA

Powstanie nowy kodeks etyczny dla miejskich radnych?

11:35, 11.02.2019 |
REKLAMA
Skomentuj

Z propozycją stworzenia nowego kodeksu etycznego dla miejskich radnych wystąpił na ostatniej sesji Rady Miejskiej Zdzisław Nowakowski.

Ostatni kodeks etyczny radnych Rady Miejskiej w Mielcu stworzony został we wrześniu 2005 roku. Uaktualnienia tego dokumentu chce Zdzisław Nowakowski. - Ja mam propozycję, aby pan prezydent zechciał powołać kilkuosobowy zespół składający się z członków poszczególnych klubów radnych, abyśmy postarali się przeczytać ten kodeks, ocenić go pod kątem czy jego zapisy są nadal aktualne, czy należy je nieco zmodyfikować czy wprowadzić nowe – mówił.

- Wobec tragedii w Gdańsku oraz dyskusji na sesjach Rady Miejskiej, ja już dzisiaj do tego kodeksu chcę zgłosić zapis: Radny w debacie publicznej wyraża swoje zdanie w sposób merytoryczny i rzeczowy, koncentrując swoje uwagi na problemie i sposobach jego rozwiązania, z poszanowanie poglądów innych – proponował Zdzisław Nowakowski.

- Moja prośba jest taka, by w ciągu miesiąca przeczytać ten kodeks i na następnej sesji go przyjąć – dodawał.

Jak wygląda obecnie obowiązujący kodeks? 

Artykuł 1
Kodeks wyznacza zasady postępowania radnych Miasta Mielca w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.

Artykuł 2
Radny Miasta Mielca
1. traktuje pracę w Radzie jako służbę publiczną, mając na względzie dobro całej wspólnoty samorządowej i Miasta;
2. działa tak, aby pogłębiać zaufanie mieszkańców do samorządności i przestrzegać zasad praworządności;
3. pamięta o służebnym charakterze  pracy, wykonuje ją rzetelnie i sumiennie z poszanowaniem innych osób.

ZASADA LEGALIZMU

Artykuł 3
1. Radny pełni funkcje w ramach prawa i działa zgodnie z prawem.
2. Radny respektuje konstytucyjną zasadę podziału władzy. Przestrzega kompetencji organów Gminy Miejskiej Mielec.

Artykuł 4
1. Radny zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia funkcji.
2. Radny wystrzega się działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania prawa i niniejszego kodeksu.
3. Radny podejmując uchwały na sesjach i wyrażając opinie w komisjach zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. W sprawach majątkowych i finansowych Gminy winien wykazywać należytą  staranność i gospodarność.

ZASADA BEZSTRONNOŚCI

Artykuł 5
1. Radny działa bezstronnie i bezinteresownie.
2. Radny nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
3. Radny kieruje się interesem wspólnoty samorządowej.
4. Radny nie podejmuje prac ani zajęć kolidujących z funkcją radnego.
5. Radny nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym, a w przypadku powstania takiego konfliktu dba, aby został rozstrzygnięty zgodnie z prawem.

ZASADA NIEZAWISŁOŚCI

Artykuł 6
1. Radny nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm w podejmowaniu decyzji.
2. Radny nie ulega żadnym naciskom, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pozycji radnego, nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Artykuł 7
1. Radny jest odpowiedzialny przed mieszkańcami Gminy Miejskiej Mielec w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.
2. Radny buduje swój autorytet poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnej i wystąpienia publiczne.

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

Artykuł 8
1. Radny udziela obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, którą reprezentuje. W tym celu bierze udział w spotkaniach z mieszkańcami Gminy Miejskiej Mielec.
2. Radny podnosi swoje kwalifikacje związane z wykonywaniem zadań publicznych poprzez szkolenia i kursy dotyczące działania samorządu terytorialnego.
3. Radny pamięta o zaufaniu publicznym jakie uzyskał poprzez wybór do Rady.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 9
Radny zobowiązany jest przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (5)

haryhary

11 6

Dla mnie, przez całe życie obowiązuje jeden kodeks - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ. Polecam wszystkim. 14:10, 11.02.2019

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jusbjusb

1 4

błąd, bo już na wstępie:
Jam jest Pan Bóg twój, który cie wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli
- kłamiesz, nie jesteś, uzurpujesz sobie prawo
Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną
- dopuszczasz istnienie innych bogów, a to pachnie anarchią
20:09, 11.02.2019


AntoniAntoni

3 2

Kto ten kodeks optacował,
Radny donek no taki merytoryczny 15:26, 11.02.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jusbjusb

3 1

Wielkie Majuskuły na wstępie:
Nie Kłam i nie dawaj fałszywego świadectwa na piśmie
Naucz się liczyć i sprawdzaj faktury sam, bo dysponujesz budżetem miasta 20:15, 11.02.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

jusbjusb

2 0

5. Radny nie dopuszcza do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym, a w przypadku powstania takiego konfliktu dba, aby został rozstrzygnięty zgodnie z prawem.

- co to znaczy zgodnie z prawem ? - to pojęcie mało precyzyjne
- jakie konsekwencje poniesie radny dokonujący ablutio ((łac.) rytualnego umycia rąk od pochylenia nad sprawą, bo ukaże ona w złym świetle jego ugrupowanie partyjne (partyjniactwo w radzie poraża)

Zdaniem SNA, w państwie prawa nie ma miejsca dla mechanicznie i sztywno pojmowanej zasady nadrzędności interesu społecznego nad interesem indywidualnym (art. 7 k.p.a), organ wydający decyzję w każdym przypadku ma wykazać o jaki ogólny interes chodzi i udowodnić, że jest on tak ważny i znaczący, iż bezwzględnie wymaga ograniczenia uprawnień obywatela. Przesłanki te muszą podlegać wnikliwej kontroli instancyjnej i sądowej szczególnie wówczas, gdy w ocenie organu w interesie społecznym leży ograniczenie praw obywatela określonych w Konstytucji RP (wyrok NSA z dn. 21 czerwca 2001)
W innym orzeczeniu NSA wyraźnie stwierdza, że organowi administracji publicznej, nawet gdy działa w ramach uznania administracyjnego nie wolno ograniczać się do ochrony interesów państwa, ma równie bronić interesów jednostki, zatem jeśli interes społeczny nie stoi temu na przeszkodzie, organ administracji ma obowiązek załatwić sprawę w sposób pozytywny dla strony (WSA Warszawa 2006) 15:37, 12.02.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
© hej.mielec.pl | Prawa zastrzeżone