Zamknij
REKLAMA


Zmiana w uchwale rady miasta. Wie ktoś, gdzie w necie znajduje sie uchwała ustalająca, kto może wnieść o zmianę w uchwale rady miasta? Kiedyś znalazłem, a teraz nie mogę. Chodzi o to, kto może złożyć wniosek o wprowadzenie zamian w obowiązującej uchwale rady miasta Mielec. Pamiętam, że było wymienionych kilka punktów, w tym, że chyba jakas ilośc mieszkańców. Jak ktoś wie, niech napisze lub podrzuci link. Z góry dziękuję.21-05-2020 16:59:29

Maluczki
51

komentarz (2)

mrntmrnt

1 0

Ustawa o samorządzie gminnym:
Art. 41a. 1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
1) w gminie do 5000 mieszkańców – co najmniej 100 osób;
2) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób;
3) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.
3. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady
gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
4. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.
5. Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia
komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi,
jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 08:10, 22.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

a dokładnieja dokładniej

0 0

W Mielcu procedura wygląda tak, zakładając, że mowa o uchwale miasta, nie powiatu

https://mielec.bip.gov.pl/obywatelska-inicjatywa-uchwalodawcza/obywatelska-inicjatywa-uchwalodawcza.html 21:42, 22.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz