Zamknij
REKLAMA
Przygotowanie detali do malowania, tzn zawieszanie, ściaganie. Przewidziana premia uznaniowa do 20% w zależności od umiejętności.
StPr/21/1283
data rozpoczęcia pracy od 22.04.2021
wynagrodzenie od od 20 PLN

Obsługa giętarki trzpieniowej do rur i profili CNC.
StPr/21/1284
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2021
wynagrodzenie od od 22 PLN

bieżąca obsługa obiektu, utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych, wykonywanie prac montażowych i naprawczych, utrzymanie czystości i ładu terenu wokół budynków, koszenie trawy, odśnieżanie w okresie zimowym
StPr/21/1285
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2021
wynagrodzenie od od 2 000 PLN

Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach. Praca w godzinach 6:00-14:00 i 14:00-22:00.
StPr/21/1287
data rozpoczęcia pracy od 26.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Szlifowanie spoin, przygotowanie detali do spawania i malowania. Przewidziana premia uznaniowa do 20% w zależności od umiejętności.
StPr/21/1290
data rozpoczęcia pracy od 22.04.2021
wynagrodzenie od od 20 PLN

Pomoc przy zdejmowaniu detali po procesie cięcia oraz przygotowywaniu pełnych arkuszy blach. Przewidziana premia uznaniowa do 20% w zależności od umiejętności.
StPr/21/1291
data rozpoczęcia pracy od 22.04.2021
wynagrodzenie od od 20 PLN

1. Dokonywanie okresowych przeglądów sieci kanalizacyjnych. 2. Obsługa kanalizacji wysokociśnieniowej. 3. Obsługa ssąco płuczącego pojazdu do czyszczenia kanalizacji. 4. Odbiór techniczny robót kanalizacyjnych. 5. Przyjmowanie zgłoszeń o awariach bezpośrednio od dostawców ścieków i Kierownika GZGK oraz ich usuwanie. 6. Zgłaszanie awarii i niedrożności sieci kanalizacyjnych, awarii urządzeń (pompy, urządzenia elektryczne) w celu zlecenia czyszczenia i ich naprawy przez wyspecjalizowane służby lub osoby uprawnione. 7. Organizowanie i nadzór nad usuwaniem awarii sieci kanalizacyjnych.
StPr/21/1293
data rozpoczęcia pracy od 22.04.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych w stacjach uzdatniania wody oraz na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych (hydrofornie, pompownie ścieków, stacje uzdatniania wody).
StPr/21/1294
data rozpoczęcia pracy od 22.04.2021
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

Prace przy obsłudze linii galwanicznej. Prowadzenie bieżącej kontroli produktu na swoim stanowisku pracy i zachowanie jego wysokiej jakości. Kontrola parametrów procesu i obsługiwanego sprzętu. Stosowanie się do obowiązujących systemów zarządzania. Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
StPr/21/1296
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 200 PLN

Monter instalacji sanitarnych Praca na terenie powiatu mieleckiego
StPr/21/1298
data rozpoczęcia pracy od 22.04.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

REKLAMA