Zamknij
REKLAMA

Ochrona osób i mienia. Równoważny system czasu pracy.
StPr/20/2041
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Ochrona i mienia.
StPr/20/2049
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za: obsługę urządzeń mielących i kruszących, mielenie odpadów, wyprasek brakowych oraz gałązek we właściwym młynku, dbanie o czystość granulatu, dbałość o czystość i estetykę środowiska pracy, dbałość o powierzone urządzenia i narzędzia, informowanie przełożonych o wszystkich stwierdzonych awariach, usterkach maszyn i urządzeń produkcyjnych, właściwe zabezpieczanie i opisywanie worków z tworzywem, segregowanie i pakowanie przetrysków z produkcji, przygotowanie i zabezpieczanie palet z tworzywem przeznaczonych do sprzedaży, przekazywanie pełnych palet wraz z etykietą zbiorczą do magazynu, składanie raportów o rodzaju mielonego tworzywa.
StPr/20/2050
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Utrzymywanie ciągłości procesu produkcyjnego po stronie maszyn i wyposażenia technicznego, realizacja przeglądów i napraw, współpraca w projektowaniu planu utrzymania ruchu oraz działań naprawczych i prewencyjnych, analiza przyczyn pojawiających się awarii, raportowanie wskaźników, współudział w procesie KAIZEN i TPM (wdrażanie i utrzymywanie).
StPr/20/2051
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od od 3 800 PLN

Produkcja opakowań I zmiana 7-15 II zmiana 15-23
StPr/20/2052
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

realizaowanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym, wstępna kontrola jakości produktu końcowego, zgłaszanie awarii maszyn i urządzeń, wypełnianie dokumentacji związanej z przebiegiem pracy maszyn i urządzeń, dbanie o czystość i porządek na stanowisku pracy, inne polecenie przełożonego w zakresie wykonywanej pracy, mozliwość wykonywania pracy na wszystkich obszarach produkcyjnych, przestrzeganie przepisów BHP i ppoz.
StPr/20/2053
data rozpoczęcia pracy od 25.09.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

pomoc kuchenna, praca na dwie zmiany: 06.00-14:00 14:00-22:00
StPr/20/2017
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

sprzedawca posiłków praca na dwie zmiany: 06.00-14:00 14:00-22:00
StPr/20/2018
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Nauczyciel wychowania przedszkolnego
StPr/20/2019
data rozpoczęcia pracy od 24.09.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Pomocnik piekarza, I zmiana: 5-13, II zmiana: 19-3
StPr/20/2020
data rozpoczęcia pracy od 24.09.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

REKLAMA