Zamknij
REKLAMA

Ślusarz
StPr/20/1963
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

utrzymanie porządku i czystości wew.budynków mieszkalnych i na terenie osiedla, pielęgnacja trawników, drzew i krzewów, dbanie o stan nawierzchni parkingów
StPr/20/1947
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

utrzymanie porządku i czystości wew.budynków mieszkalnych i na terenie osiedla, pielęgnacja trawników, drzew i krzewów, dbanie o stan nawierzchni parkingów
StPr/20/1948
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

obsługuje, nadzoruje i kontroluje pracę obrabiarek produkcyjnych i zautomatyzowanych, zakłada odpowiednie narzędzia, prowadzi lub nadzoruje obróbkę, kontroluje za pomocą sprawdzianów obrabiane detale, konserwuje obrabiarki
StPr/20/1949
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

wykonuje galanterię metalową, tuleje, listwy, kraty, rygle, zawiasy z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, ocenia stan techniczny, dorabia, dopasowuje, wymienia uszkodzone elementy
StPr/20/1950
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

wykonuje prace biurowe, sporządza i prowadzi korespondencję biurową, obsługuje biuro, gromadzi, rejestruje i przetwarza informacje niezbędne do wykonywania zadań zakładu, sporządza, przechowuje i archiwizauje dokumenty, obsługuje sprzęt biurowy
StPr/20/1951
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

obsługuje, nadzoruje i kontroluje prace obrabiarek produkcyjnych i zautomatyzowanych, zakłada odpowiednie narzędzia, prowadzi lub nadzoruje obróbke, kontroluje za pomocą sprawdzianów obrabiane detale, konsewruje obrabiarki
StPr/20/1952
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

wykonuje galanterię metalową, tuleje, listwy, kraty, rygle, zawiasy z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich, ocenia stan techniczny, dorabia, dopasowuje, wymienia uszkodzone elementy
StPr/20/1953
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

wykonuje prace biurowe, sporządza i prowadzi korespondencję biurową, obsługuje biuro, gromadzi, rejestruje i przetwarza informację niezbędne do wykonywania zadań zakładu, sporządza, przechowuje i archiwizauje dokumenty, obsługuje sprzęt biurowy
StPr/20/1954
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2020
wynagrodzenie od 1 440 PLN

Prace wspomagające produkcję Praca w systemie dwuzmianowym
StPr/20/1956
data rozpoczęcia pracy od 17.09.2020
wynagrodzenie od 2 800 - 3 000 PLN

REKLAMA